Haku

VKL 251/09

Tulosta

Asianumero: VKL 251/09 (2009)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.11.2009

Julkisyhteisön vastuu Katualueen kunnossapitäjän vastuu Liukastuminen

 

Lausunnonpyytäjä (synt. 1963) oli ollut viemässä lastaan kouluun 26.11.2008 klo 08.07. Edeltävän 3-4 päivän aikana oli satanut runsaasti lunta. Koulun jalkakäytävä oli ollut tapahtumahetkellä aurattu, mutta ei hiekoitettu. Lausunnonpyytäjä oli liukastunut jalankulkukäytävällä, jolloin mm. hänen olkapäänsä oli vammautunut. Korvausta haettiin alueen kunnossapidosta vastaavan kaupungin vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Yhtiö on antanut asiassa korvauspäätöksen 8.1.2009. Yhtiö on evännyt korvauksen maksamisen.
 
Kertyneiden selvitysten mukaan kaupungissa oli satanut kolmena vahinkoa edeltävänä päivänä poikkeuksellisen paljon lunta. Yhteensä lunta oli satanut noin 50 cm. Koko kaupungin auraus- ja hiekoituskalusto oli ollut liikkeellä 25. – 26.11.2008. Runsaan lumentulon vuoksi riittävä liukkaudentorjunta onkin ollut vakuutuksenottajalle ylivoimaista, eikä kaupunkia voida pitää korvausvelvollisena aiheutuneesta liukastumisvahingosta.
 
Yhtiö on korvauspäätöksessään viitannut Vakuutuslautakunnan ratkaisuun VKL 726/07 ja todennut, että jatkuva lumisade mitätöi hiekoituksen vaikutuksen, minkä vuoksi kovan lumisateen aikana ei ole hiekoitusvelvollisuutta. Vakuutuksenottajan puolella ei ole osoitettu olevan huolimattomuutta ja näin ollen korvausta vastuuvakuutuksesta ei makseta.
 
Lausuntopyyntö
Lausunnonpyytäjä on tyytymätön yhtiön korvauspäätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiasta.
 
Aurauksen jälkeen alue oli jäänyt niin liukkaaksi, ettei siitä löytynyt sellaista kohtaa, jossa olisi voinut kulkea turvallisesti. Kaupungin hiekoituskalusto ei mahdollisesti ole aivan ajan tasalla, koska on olemassa sellaisiakin auraustraktoreita, jotka auraavat ja hiekoittavat samalla kertaa. Myös koulun vahtimestari olisi voinut heittää alueelle hiekkaa.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Yhtiö on antanut 20.2.2008 päivätyn vastineen, joka on saapunut Vakuutuslautakuntaan 11.5.2009.
Yhtiö kiistää vaatimuksen. Kyseessä olevassa tapauksessa sääolosuhteet olivat tapahtumahetkeä edeltävinä päivinä olleet poikkeuksellisen vaikeat. Kolmena edeltävänä päivänä oli satanut yhteensä 40 cm lunta ja vahinkopäivänäkin satoi 5 cm.
 
Kaupungin katujen kunnossapitomestari on mm. sääpäiväkirjan avulla selvittänyt, että vahinkoa edeltävinä päivinä oli satanut ennätysmäärä lunta, noin 50 cm, ja että kaikki kaupungin aurausmiehet olivat töissä. Samat miehet ja sama kalusto suoritti myös hiekoituksen. Kaupunki ei ole katsonut syyllistyneensä laiminlyöntiin, sillä kaupungilla oli varattu talvikunnossapitotöihin resursseja suunnitelmien mukaisesti ja tapahtumahetkellä tehtiin normaalitöiden lisäksi niin paljon ylitöitä kuin oli luvallista.
 
Koko kunnossapitokapasiteetti oli siis täydessä käytössä ja runsaan lumentulon vuoksi riittävä liukkaudentorjunta olisikin ollut vakuutuksenottajalle ylivoimainen.
 
Yhtiö viittaa myös vastineessaan Vakuutuslautakunnan ratkaisuun VKL 726/07 ja toteaa, että jatkuva lumisade mitätöi hiekoituksen vaikutuksen, minkä vuoksi kovan lumisateen aikana ei ole hiekoitusvelvollisuutta.
 
Näillä perusteilla vaatimus edelleen kiistetään.
 
Vakuutuksenottajan vastine
 
Vakuutuksenottajana oleva kaupunki on ilmoittanut lautakunnalle 3.8.2009, ettei sillä ole lisättävää vakuutusyhtiön antamaan vastineeseen.
 
Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys
 
Lautakunnalla on ollut käytettävissään
-         vahinkoilmoitus 18.12.2008
-         vahingonkorvausvaatimus 3.12.2008 sekä siihen liittyvä tapahtumapiirros
-         katujen kunnossapitomestarin selvitys 15.12.2008
-         sääpäiväkirja vuoden 2008 viikolta 48
-         sademäärää osoittava graafinen esitys ajalta 25. – 26.11.2008
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutunut henkilö- ja esinevahinko sekä julkista valtaa käytettäessä aiheutettu varallisuusvahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Ratkaisu
 
Kysymyksenasettelu
 
Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutuksenottajana oleva kaupunki osoittanut toimineensa korostuneen huolellisesti järjestäessään tapahtumapaikkana olevan koulun jalkakäytävän liukkaudentorjuntaa aamulla 26.11.2008.
 
Tapauksen arviointi
 
Lautakunnan käytettävissä olevasta viikolta 48 laaditusta sääpäiväkirjasta sekä ajanjaksoa 25.11.2008 klo 06.00 – 26.11.2008 klo 6.00 koskevasta sademäärää osoittavasta graafisesta esityksestä käy ilmi, että alueella on satanut hyvin paljon lunta vielä vuorokauden 25.11.2008 puolella, mutta ei enää aamulla 26.11.2008. Sääpäiväkirjaan on merkitty vuorokauden 26.11. kohdalle heikkoa lumisadetta. Lämpötila on ollut aamulla klo 06.00 -2o ja illalla klo 18.00 se on ollut 0o. Lumisateen määrä kyseisen vuorokauden aikana on ollut 5 cm.
 
Jos ja kun jalkakäytävä aurataan lumisateen seurauksena, se on pääsääntöisesti välittömästi myös hiekoitettava. Jos lumisade kuitenkin jatkuu merkittävänä, sade mitätöi hiekoituksen vaikutuksen. Tällaisessa tilanteessa voidaan tapauksen erityispiirteet huomioon ottaen lähteä siitä, että hiekoituksen pois jättämistä ei ole pidettävä vahingonkorvausoikeudellisesti moitittavana menettelynä. Nyt tarkasteltavana olevassa tapauksessa olosuhteet ovat kuitenkin olleet erilaisia.
 
Esillä olevassa tapauksessa lumisade ei ole jatkunut olennaisesti ainakaan yhtä voimakkaana kuin ennen 25.11.2008 vielä ollutta lumisadetta. Alue on kuvatuissa olosuhteissa aamulla 26.11.2008 aurattu ja jätetty hiekoittamatta vielä senkin jälkeen, kun aamun edetessä ja ennen koulun normaalin toiminnan käynnistymistä on ollut havaittavissa, ettei lumisade enää jatku voimakkaana. Tällöin on luotu olennaisesti suurempi riski liukastumisvahingoista kuin jos alue olisi jätetty kokonaan auraamatta. Alueen hiekoittamatta jättämistä kyseisessä tilanteessa on siten pidettävä vahingonkorvausvelvollisuuden perustavana huolimattomana menettelynä.
 
Kaupungin olisi tullut järjestää auraus-/hiekoitustoimintansa sellaiseksi, että kuvatuissa olosuhteissa alue olisi voitu myös hiekoittaa viimeistään ennen koulutoiminnan alkamista lumisateen oltua jo verraten pitkään sitä ennen laantuneena. Kun näin ei ole menetelty, vaan alue on pelkästään aurattu ja jätetty koulutoiminnan alkamiseen mennessä (klo 8 aikaan) liukkaaksi, on menetelty huolimattomasti.
 
Johtopäätös
 
Lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä maksamaan lausunnonpyytäjälle ehtojen mukaisen korvauksen hänelle aiheutuneesta henkilövahingosta.
 
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Koskenvuo, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Saarikoski.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta