Haku

VKL 245/04

Tulosta

Asianumero: VKL 245/04 (2004)

Vakuutuslaji: Kuljetusvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.06.2004

Vakuutusehtojen tulkinta. Liian alhaisesta lämpötilasta aiheutunut vahinko. Ilkivaltaisesti aiheutettu vahinko.

Vakuutuksenottajana olevan kuljetusyrityksen palveluksessa oleva kuljettaja oli ottanut 21.2.2003 kuljetettavakseen salaattia ja kaalia sisältäneen lähetyksen Espanjasta Suomeen. Kuljettajan ollessa tauolla Saksassa joku oli käynyt muuttamassa kylmäkoneen termostaatin +4o:sta –4o:seen. Vastaanottaja ilmoitti osan tuotteista jäätyneen kuljetuksen aikana käyttökelvottomaksi. 

Korvausta aiheutuneesta vahingosta haettiin tiekuljetusvakuutuksen perusteella.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö viittasi ehtojen kohtaan 3.3.6, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut kuljetettavalle tavaralle liian alhainen tai liian korkea lämpötila paitsi milloin vahinko on suoranainen seuraus liikenneonnettomuudesta, josta vakuutettu on vastuussa. Tätä rajoitusehtoa ei sovelleta, mikäli kuljetus on tapahtunut kuormatilan lämmönsäätölaitteilla varustetulla, kuljetukseen sopivalla ajoneuvolta ja vahinko on aiheutunut kuormatilan lämmönsäätölaitteen rikkoutumisesta ennalta arvaamattomasti.
Rikkoutumisella tarkoitetaan lämmönsäätölaitetta tai sen osaa kohdannutta äkillistä, ennalta arvaamatonta särkymistä tai teknistä vikaa.
 
Koska vahinko johtui liian alhaisesta lämpötilasta eikä se ollut suoranainen seuraus liikenneonnettomuudesta tai lämmönsäätölaitteen ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta, vahinkoa ei kuulu vakuutusehtojen perusteella tiekuljetusvakuutuksen korvauspiiriin.
 
Lausunnonpyytäjä

Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. Liian alhainen lämpötila aiheutui siitä, että lämpöä oli säädetty ilkivaltaisesti kuljettajan ollessa kahvitauolla.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa korvauspäätöksessä esittämänsä ja toteaa, että se ei voi muuttaa annettua päätöstä.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tiekuljetusvakuutuksen ehtojen kohdan 3.3.6 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut kuljetettavalle tavaralle liian alhainen tai liian korkea lämpötila paitsi milloin vahinko on suoranainen seuraus liikenneonnettomuudesta, josta vakuutettu on vastuussa. Tätä rajoitusehtoa ei sovelleta, mikäli kuljetus on tapahtunut kuormatilan lämmönsäätölaitteilla varustetulla, kuljetukseen sopivalla ajoneuvolla ja vahinko on aiheutunut kuormatilan lämmönsäätölaitteen rikkoutumisesta ennalta arvaamattomasti. Rikkoutumisella tarkoitetaan lämmönsäätölaitetta tai sen osaa kohdannutta äkillistä, ennalta arvaamatonta särkymistä tai teknistä vikaa.
 
Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan vakuutuksenottajan palveluksessa oleva kuljettaja oli 21.2.2004 ottanut kuljetettavakseen vihanneksia sisältäneen lähetyksen Espanjasta Suomeen. Kuljetusohjeen mukaisesti kuljetuslämpötilan piti olla + 4°. Vakuutuksenottajan mukaan kuljettajan ollessa kuljetuksen aikana tauolla 24.2.2004 joku oli käynyt kääntämässä lämmönsäätölaitteen lämpötilaksi -4°. Kuljettaja ei tauolta palattuaan huomannut virheellistä lämpötilaa, vaan jatkoi matkaa. Virheellinen lämpötila huomattiin vasta seuraavana päivänä, jolloin asetuslämpötilaksi korjattiin +6o. Osa lastista ehti kuitenkin jo jäätyä pilalle.
 
Lastille aiheutunut vahinko on johtunut liian alhaisesta lämpötilasta ja tästä syystä aiheutuvat vahingot on pääsääntöisesti rajattu pois kuljetusvakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksesta korvataan liian alhaisesta tai liian korkeasta lämpötilasta aiheutuneet vahingot vain, milloin vahinko on suoranainen seuraus liikenneonnettomuudesta tai kuormatilan lämmönsäätölaitteen rikkoutumisesta ennalta arvaamattomasti.
 
Tässä tapauksessa vahinko on aiheutunut ilkivaltaisesta teosta, ei liikenneonnettomuudesta tai lämmönsäätölaitteen rikkoutumisesta. Tämän vuoksi kyseinen vahinko ei kuulu kuljetusvakuutuksen korvauspiiriin.
 
Edellä olevan perusteella lautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Haapasaari.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia