Haku

VKL 241/09

Tulosta

Asianumero: VKL 241/09 (2009)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 20.08.2009

Korvauksen laajuus Yhtenäisen lattiapinnoitteen vaurioituminen Suoranainen esinevahinko

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjien omakotitalossa oli sattunut vuotovahinko, kun keittiön vesipisteen poistoputki oli irronnut liitoksestaan. Vakuutusyhtiö piti vahinkoa korvattavana.
 
Asiassa riitaiseksi jäi lattian pintamateriaalin uusimisen korvaaminen. Vakuutusyhtiö on korvannut lattialaminaatin uusimisen keittiön, eteisen ja makuuhuoneen osalta. Nämä ovat pinta-alaltaan yhteensä 42 m2. Riitaa on siitä, tuleeko vakuutusyhtiön korvata myös olohuoneen (23,5 m2) lattialaminaatin uusiminen. Vesivahinkoalue ei ole ulottunut olohuoneen puolelle.
 
Lausunnonpyytäjien vaatimus
 
Lausunnonpyytäjät ovat uusineet myös olohuoneen laminaatin ja vaativat sen osalta 1.290,05 euron korvausta.
 
Olohuone on yhtenäistä tilaa keittiön, ruokailutilan ja eteisen kanssa. Näiden tilojen välillä ei ole ovea, oviaukkoa, kynnystä eikä oven karmeja, joten ne eivät ole erillisiä tiloja. Olohuoneen ja keittiö-eteisen välisen ”väylän” leveys on 2 metriä. Tila ulottuu lattiasta kattoon, ja seinäpinnat ovat yhteneväiset.
 
Keittiö-eteisen ja olohuoneen välillä on laminaatissa liikuntasauma ja 2 cm levyinen MDF-lista, koska niin pitkään tilaan laminaatin laittaminen yhtäjaksoisesti on rakennusalan ammattilaistenkin mielestä vaikeaa. Vesivahinkoremonttia tehnyt urakoitsija ei suostunut asentamaan laminaattia koko tilaan yhtäjaksoisesti ilman liikuntasaumaa.
 
Vaikka kosteus ei mennyt olohuoneen puolelle, samanlaista laminaattia ei enää ollut mahdollista löytää. Siten yhtenäinen tila ei olisi ollut enää yhtenäisen näköinen pinnoiltaan. Lattiamateriaalin muutos ennen olohuonetta olisi häiritsevä. Tämä laskisi asunnon arvoa mahdollisessa myyntitilanteessa.
 
Vakuutusyhtiön vastaus
 
Vaatimus myönnetään määrältään mutta kiistetään perusteeltaan.
 
Ehtojen mukaan vakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.
 
Tapauksessa olohuoneen laminaatti ei ole vaurioitunut kyseisen vuodon seurauksena. Asiakkaan perustelut myös olohuoneen laminaatin korvaamiselle ovat olleet yhtenäisen tilan vaikutelma.
 
Vakuutusyhtiö katsoo, että olohuone on keittiöön ja eteiseen nähden selvästi erillinen huone, vaikka kulkuaukossa ei olekaan ollut kynnystä. Erillisenä huonetilana olohuoneen ja keittiö-eteisen rajapintaan vahinko voidaan yhtiön näkemyksen mukaan luontevasti rajata, vaikka rajaus onkin tehtävä vinoon 2 metrin levyiseen kulkuaukkoon.
 
Ottaen huomioon vahingoittuneen alan suuruus suhteessa olohuoneeseen ja se, että olohuone on rajattavissa muusta asunnosta omaksi kokonaisuudekseen, yhtiö katsoo jo korvanneensa suoranaisen esinevahingon eikä korvaa olohuoneen laminaatin uusimista. Asunnon arvon alenemiseen liittyvät seikat eivät ole ehtojen mukaista suoranaista esinevahinkoa.
 
Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu mm. omakotitalon pohjapiirros ja valokuvia vahinkoalueelta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan laaja turva korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.
 
Tapauksessa on sattunut korvattavaksi tuleva vuotovahinko. Riitaa on siitä, tuleeko vakuutusyhtiön korvata lattialaminaatin uusiminen keittiön, eteisen ja makuuhuoneen (yht. 42 m2) lisäksi olohuoneen (23,5 m2) osalta. Alkuperäistä laminaattia ei enää ole saatavilla.
 
Vakuutusehtojen perusteella vakuutusyhtiön velvollisuutena on korvata suoranainen esinevahinko. Asunnon arvon aleneminen mahdollisessa myyntitilanteessa ei ole suoranaista esinevahinkoa, eikä se tule vakuutuksesta korvattavaksi. Ratkaisevaa on sen arvioiminen, kuinka laajalle vuodon aiheuttama suoranainen esinevahinko tässä tapauksessa ulottuu.
 
Tapauksessa vahinkoalue ei ole ulottunut olohuoneen puolelle. Lausunnonpyytäjien vaatimus perustuu siihen, että he katsovat olohuoneen muodostavan yhtenäisen tilan keittiö-/eteisalueen kanssa.
 
Vakuutuslautakunta on samankaltaisia tapauksia koskevassa ratkaisukäytännössään katsonut, että vakuutusyhtiön tulee korvata lattiapinnoitteen uusiminen mahdollisine kynnyslistoineen jonkin luonnollisesti rajautuvan kokonaisuuden alueella.
 
Lausunnonpyytäjät ovat tapauksessa kiinnittäneet huomiota siihen, että keittiö-eteistilan ja olohuoneen välinen vino kulkuaukko on 2 metriä leveä, eikä siinä ole kynnystä, ovea tai ovenkarmeja. Kulkuaukko rajautuu huoneiston väliseinien kulmiin. Toisaalta tilan pituuden vuoksi kulkuaukon kohdalle on joka tapauksessa täytynyt tehdä lattialaminaattiin liikuntasauma ja asentaa siihen MDF-lista, jolloin lopputuloksena on tietynlainen kynnys keittiö-eteistilan ja olohuoneen välillä.
 
Asunnon pohjapiirroksen ja valokuvien perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että olohuone muodostaa keittiö-eteistilaan nähden luonnollisesti rajautuvan erillisen huoneen. Ottaen lisäksi huomioon olohuoneen pinta-alan lautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö ehtojensa mukaan ole tässä tapauksessa velvollinen korvaamaan olohuoneen laminaatin uusimista. Lautakunta ei suosita korvausta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.
 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta