Haku

VKL 239/14

Tulosta

Asianumero: VKL 239/14 (2014)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 19.09.2014

Ehtojen tulkinta. Matkatavaravakuutuksen korvauspiiri. Korvausvaatimus ylimääräisistä majoituskuluista ja epäonnistuneesta lomasta.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A oli 10.–19.12.2013 matkatoverin kanssa lomalla Teneriffalla. Matkan aikana A:n käsilaukku sisältöineen varastettiin ja A menetti mm. passin, kotiavaimet, rahaa, maksuvälineitä, matkapuhelimen ja lääkkeitä. Suurin osa A:n lomasta kului tästä johtuvaan asioiden selvittelyyn. A:n ja hänen matkatoverinsa käytössä olleesta hotellihuoneesta katosi matkan aikana keinonahkatakki, rannekello ja matkapuhelimen laturi. 18.12.2013 A vaihtoi hotellihuonetta.

A haki hotellihuoneesta kadonneista tavaroista ja hotellihuoneen vaihtamisesta aiheutuneista kuluista matkatavaravakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Korvauspäätöksellä 12.2.2014 vakuutusyhtiö maksoi A:lle korvauksen hotellihuoneesta varastetuista matkapuhelimen laturista, rannekellosta ja keinonahkatakista. Korvaushakemus ylimääräisistä majoituskuluista hylättiin, koska kyse ei ollut suoranaisesta esinevahingosta.

Valitus

Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan valituksessa A vaatii korvausta ylimääräisistä hotellikuluista 250 euroa ja pilalle menneestä lomasta 860 euroa. A kuvailee matkansa kulkua. Vain 1,5 päivää koko matkasta oli lomaa, muuten aika meni asioiden selvittelyyn laukkuvarkauden takia, minkä lisäksi A:n terveydentila oli huono, koska hän ei saanut uusia lääkkeitä menetettyjen tilalle. Lähtöpäivää edeltäneenä iltana A ei päässyt avainkortillaan hotellihuoneeseen, koska matkatoveri oli lukinnut oven sisältä päin ja poistunut huoneesta parvekkeen kautta. Huoneen ovi avattiin lukkosepän avulla, A haki tavaransa ja vaihtoi huonetta. A kertoo vaihtaneensa huonetta oman turvallisuutensa takia.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vakuutusehtoihin, joiden mukaan matkatavaravakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen voimassa ollessa. A:n vaatimat korvaukset eivät ole suoraa esinevahinkoa, eikä niitä siten korvata matkatavaravakuutuksesta. Yhtiö ei pidä hotellihuoneen vaihdosta aiheutuneita kuluja myöskään vahingontorjuntakuluina, koska mahdollinen uhkaava vahinko olisi voitu torjua pelkällä avainkortin koodaamisella.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Matkatavaravakuutuksen kohdan 1 (Vakuutuksen sisältö) mukaan vakuutus antaa turvaa vakuutetuille matkatavaroille vakuutetun voimassaoloaikana sattuvien esinevahinkojen varalta.

Ehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen voimassa ollessa.

Ehtojen kohdan 4.2 mukaan vakuutusmäärästä riippumatta korvataan mm. kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutetulle aiheutuvat sattuneen tai välittömästi uhkaavan, tästä vakuutuksesta korvattavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, tulisiko A:lle korvata matkatavaravakuutuksesta hotellihuoneen vaihtamisesta aiheutuneet kulut sekä loman pilalle meneminen.

Vakuutuslautakunta toteaa, että matkatavaravakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Nyt vaadituissa korvauksissa ei ole kysymys suoranaisista esinevahingoista. Selvityksistä ei myöskään ilmene, että viimeisenä matkailtana tapahtuneessa hotellihuoneen vaihtamisessa olisi kyse välittömästi uhkaavan tai jo sattuneen vahingon torjumis- tai rajoittamiskuluista. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta päätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Laine.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia