Haku

VKL 239/13

Tulosta

Asianumero: VKL 239/13 (2013)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 16.08.2013

Vakuutusehtojen tulkinta Vakuutuksen voimassaolo

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja loukkasi 21.6.2012 polvensa kaatuessaan paikkakunnalla, jossa vakuutuksenottajalla on kesämökki. Korvausta hoitokuluista on haettu matkavakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 3.8.2012 antamassaan päätöksessä todennut, että matkustajavakuutus ei ole voimassa alle 50 kilometrin päässä normaalista elinympäristöstä, jollaiseksi vapaa-ajan asunto katsotaan. Näin ollen korvausta hoitokuluista ei voida suorittaa.

 

Valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että matkan määritelmä ei täyty, ja tästä syystä korvausta matkavakuutuksesta ei voida suorittaa.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

3. Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajan matkoilla.

Vakuutus on voimassa vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat linnuntietä vähintään 50 kilometrin etäisyydelle normaalin elinympäristön ulkopuolelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei kuitenkaan ole voimassa edellä mainittujen paikkojen välisillä matkoilla.

Ratkaisu

Käsillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, onko tapauksessa katsottava olevan sovellettavien vakuutusehtojen perusteella vakuutuksesta korvattava vahinko.

Ehdoissa todetaan, että vakuutus on voimassa 50 kilometrin päässä vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Ehdoissa todetaan tarkennuksena, että vakuutus ei kuitenkaan ole voimassa edellä mainittujen paikkojen välisillä matkoilla.

Kieliopillisen tulkinnan mukaan ”tai”-sanaa käytetään sellaisessa luettelossa, jossa mikä tahansa vaihtoehdoista riittää siihen, että määritelty tilanne, tässä tapauksessa vakuutuksen voimassaolo, aktualisoituu. Toisaalta ehdossa on mainittu ”normaali elinympäristö” vakuutuksen voimassaoloaluetta määrittävänä tekijänä. Lautakunnan näkemyksen mukaan puheena oleva ehtokohta on epäselvä. Epäselvää ehtoa on tulkittava laatijansa, tässä tapauksessa vakuutusyhtiön, vahingoksi. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa tapaturma on sattunut Nilsiässä, joka sijaitsee 456 kilometrin päässä vakuutetun asunnosta. Kyseessä on siis kotimaanmatka, joka ulottuu linnuntietä vähintään 50 kilometrin päähän vakuutetun asunnosta. Vahinko ei ole sattunut vakuutusehdoissa mainittujen paikkojen välisellä matkalla. Tapaturma on lautakunnan näkemyksen mukaan tapahtunut vakuutuksen ollessa voimassa. Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä käsittelemään asian uudestaan.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola, Rusanen ja varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta