Haku

VKL 237/15

Tulosta

Asianumero: VKL 237/15 (2015)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 14.09.2015

Sukellusmatkan peruuntuminen sairauden vuoksi. Matkan keskeytymisestä korvattavat kulut.

Tapahtumatiedot

Vakuutetun P.H:n Thaimaan matka alkoi 18.10.2014. Hän sairastui 27.10.2014, minkä vuoksi hänen Thaimassa 26.10.2014 varaamansa sukellusretki peruuntui. Korvausta sukellusmatkan peruuntumisesta haetaan matkavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön mukaan peruuntuneet matkapalvelut eivät kuulu korvattaviin matkan keskeytymiskuluihin. Matkan voimassaoloaika lasketaan Suomesta alkavan matkan alkuperäisestä lähtöpäivästä. Vaikka matka koostuisi useista erillisistä osista, eri yhtiöiltä varatuista matkan osista tai esimerkiksi käynnistä useassa eri maassa, matkan katsotaan alkavan sinä päivänä, kun matkalle lähdetään Suomesta ja päättyvän sinä päivänä, kun Suomeen palataan. Näin ollen Thaimaan matka 18.10.14 - 2.11.14 on käsitelty yhtenä matkana, vaikka se koostuikin useammasta erikseen varatusta osasta.

Asiakkaan valitus

Sukellusmatka ei sisältynyt lainkaan alkuperäiseen matkaan vaan se oli täysin erillinen matka, joka on vain hankittu P.H:n ollessa ulkomailla. Koska P.H:lla on jatkuva matkavakuutus, vakuutusyhtiö ei voi niputtaa eri matkoja samaksi vaan sukellusmatka tulee korvata matkan peruuntumisena riippumatta siitä, että matka on hankittu P.H:n ollessa ulkomailla.

Vakuutusyhtiön vastine

Matkustajavakuutus korvaa matkan peruuntumisen vain, jos matkalle lähtö estyy kokonaan. Tällöin voidaan korvata käyttämättä jääneitä matkapalveluita enintään 1000 euron edestä. Matkan peruuntuminen edellyttää siis vakuutusehtojen mukaan, että Suomesta alkava matka peruuntuu kokonaan, eikä matkalle päästä lähtemään ollenkaan. Suomesta alkanut Thaimaan matkan ei ole peruuntunut, koska vakuutettu on lähtenyt matkalle 18.10.2014.

Vakuutusehtojen mukaisesti alkanut matka on sen sijaan muuttunut sairauden vuoksi, jolloin asiaa on käsitelty matkan keskeytymisenä. Tällöin ei korvata käyttämättä jääneitä matkapalveluja (esimerkiksi retkiä, hissilippuja ja konserttilippuja). Vakuutusehdoissa on lueteltu, mitä vakuutus korvaa matkan keskeytyessä, eivätkä nyt kyseessä olevat retken peruuntumiskulut ole korvattavien kulujen joukossa.

Vakuutusyhtiö katsoo, että korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen eikä syytä sen muuttamiseen ole.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko P.H:n sukellusmatkan peruuntuminen vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1.5 mukaan matkustajavakuutuksen voimassaoloaika lasketaan Suomesta alkavan matkan alkuperäisestä lähtöpäivästä.

Kohdan 3.2 mukaan vakuutus korvaa

- matkan keskeytymisen eli alkaneen matkan muuttumisen

- matkan peruuntumisen eli matkalle lähdön estymisen.

Keskeytymis- tai peruuntumiskulut korvataan jos ne aiheutuvat

- vakuutetun äkillisestä, vakavasta sairastumisesta, vammautumisesta tai kuolemasta

- vakuutetun aviopuolison , lapsen, otto- tai kasvattilapsen, avio- tai avopuolison lapsen, lapsenlapsen, vanhempien, appi-, otto- tai isovanhempien, sisarusten, miniän tai vävyn äkillisestä, vakavasta sairastumisesta, vammautumisesta tai kuolemasta

- yhden matkakumppanin, jonka kanssa vakuutettu kahdestaan on Suomesta varannut täältä alkavan matkan, äkillisestä, vakavasta sairastumisesta vammautumisesta tai kuolemasta.

- vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta taloudellisesti huomattavasta vahingosta.

Vakuutus korvaa matkan keskeytymisen vuoksi

- muuttuneen kotiinpaluun järjestämisestä aiheutuneet välttämättömät ylimääräiset matka- ja majoituskustannukset matkakohteessa ja paluumatkalla

- sairaalahoidon tai lääkärin määräämän matkalta paluun vuoksi menetetyt matkapäivät. Korvauksena maksetaan niin suuri osa ennen matkaa maksetuista välittömien matkakustannusten määrästä kuin menetettyjen matkapäivien ja kaikkien matkapäivien välinen suhde osoittaa.

- menetetyt matkapäivät myös yhdelle matkalla mukana olevalle huoltajalle, jos sairaalahoitoon joutunut on alle 15-vuotias ja huoltajan läsnäolo sairaalassa on lääkärin määräyksestä välttämätön

- kohtuulliset matkakulut uudesta menomatkasta matkakohteeseen , jos tämä on vakuutusturvan voimassa ollessa välttämätöntä opiskelun tai ulkomaille enintään vuodeksi sovitun työsuhteen jatkumisen vuoksi.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiön viittaamien vakuutussopimuksen ehtokohtien mukaan matkustajavakuutuksen voimassaoloaika lasketaan Suomesta alkavan matkan alkuperäisestä lähtöpäivästä. Vakuutus korvaa matkan keskeytymisen eli alkaneen matkan muuttumisen sekä matkalle lähdön peruuntumisen. Vakuutuksen voimassaoloa koskeva ehtokohta on vakuutusehdoissa kohdassa, jossa määritellään vakuutuksen enimmäispituus ulkomaanmatkalla. Vakuutusyhtiön viittaamista ehtokohdista ei käy ilmi, että matkan peruuntumisella tarkoitetaan Suomesta matkalle lähdön estymistä. Tämän vuoksi P.H:n sukellusmatkan peruuntumista on pidettävä vakuutusehtojen tarkoittamana matkan peruuntumisena.

Asiassa on riidatonta se, että vakuutetun sukellusmatkalle lähdön estyminen on johtunut vakuutusehdoissa määritellystä matkasairaudesta. Vakuutusyhtiön tulee tällöin vakuutusehtojen mukaan korvata käyttämättä jääneitä matkapalveluita enintään 1000 euron edestä.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa P.H:lle sukellusmatkan peruuntumisen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta