Haku

VKL 236/12

Tulosta

Asianumero: VKL 236/12 (2013)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.01.2013

Matkan peruuntuminen

Tapahtumatiedot

Valittaja A (syntynyt 1937) sairastaa perussairauksinaan kroonista keuhko­ahtautumatautia, astmaa, bronkiektasioita. Hänellä on todettu spirometriatutkimuksessa keskivaikea-asteinen keuhkoputken ahtautumislöydös. Lisäksi hänellä oli todettu sydämen oikean puolen kuormitusta, josta johtuen sydämen oikean puolen vajaatoimintaa ja keuhkopussinesteilyä.

A oli varannut matkan 28.11.2011. Matkan oli tarkoitus alkaa 16.3.2012. A oli käynyt sairaalassa seurannassa 20.10.2011, jolloin lääkärit eivät olleet todenneet erityistä huomautettavaa. A oli kuitenkin käynyt ennen matkalle lähtöä kontrollikäynnillä 8.3.2012. Tuolloin hänen keuhkofunktionsa oli todettu selkeästi huonontuneeksi. Aiemmin happisaturaatio oli ollut luokkaa 93–94 %, mutta nyt se oli laskenut 92 %:iin. Lääkäri oli todennut, että A ei ole lentokelpoinen, ja määräsi hänet hypoksia-altistustutkimukseen 30.3.2012. Tämän tutkimuksen jälkeen todettiin, ettei A voi enää matkustaa lentäen ilman lisähappea.

Korvausta matkan peruuntumisesta haettiin matkavakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö on antanut korvauspäätöksen 23.2.2012 ja käsitellyt asian uudelleen 3.5.2012.

Korvausta ei ole maksettu sillä perusteella, että matkan peruuntumisen syy on ilmennyt ennen vakuutuksen alkamista tai matkan varaamista. A:n sairaus on ollut hänen tiedossaan ennen matkan varaamista marraskuussa 2011. Sillä seikalla, ettei kyseinen sairaus välttämättä aina asianmukaisesti hoidettuna ole estänyt matkustamista, ei ole merkitystä, kun sairaus oli kuitenkin tiedossa matkaa varattaessa. Vaikka sairaus oli pahentunut talven 2012 aikana, ei kyse ole äkillisestä sairaudesta. Näillä perusteilla kysymys ei ole vakuutusehdon 10.1 mukaan korvattavasta matkan peruuntumisesta.

 

Valitus

A on tyytymätön yhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiasta. Keuhkosairauksistaan huolimatta A oli kyennyt aiemmin matkustamaan pitkiäkin lentoja Kiinaan, Malediiveille, Dominikaaniseen tasavaltaan, Kanadaan, Floridaan, Barbadokselle sekä koko 2000-luvun pari kertaa vuodessa Euroopassa eri paikoissa. Viimeksi hän oli vuonna 2011 käynyt Malagassa, Italiassa ja Unkarissa. Hänellä ei ollut lentojen aikana, ennen ja jälkeen matkaa todettu mitään erityistä, eikä kukaan ollut maininnut lisähapen tarpeesta mitään. A oli käynyt ennen matkan varaamista sairaalassa kontrollissa, jossa ei todettu huomautettavaa. Näillä perusteilla on päädyttävä siihen, että kyseessä on uusi äkillinen sairaus, johon A ei ole pystynyt varautumaan etukäteen, eikä tämä ole ollut tiedossa matkaa varatessa 28.11.2011. Näillä perusteilla korvausta matkan peruuntumisesta tulisi maksaa.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö on antanut vastineen 29.5.2012. Yhtiö kiistää vaatimuksen. A on sairastanut kroonista astmaa, keuhkoahtaumatautia sekä bronkiektasiatautia jo vuosia. Hän on ollut näiden sairauksien vuoksi seurannassa keuhkopoliklinikalla vuosina 2007–2008 ja uudelleen vuodesta 2010 toistaiseksi noin puolen vuoden välein. Hän oli käynyt seurannassa 20.10.2011 ja sen jälkeen varannut matkan 28.11.2011. Matkan oli tarkoitus alkaa 16.3.2012, mutta kontrollikäynnillä 8.3.2012 todettiin keuhkofunktion selkeästi huonontuneen. Tämän seurauksena A määrättiin lentokieltoon, kunnes vasta hypoksia-altistus­tutkimuksen 30.3.2012 jälkeen todettiin, että A voi matkustaa mutta ei ilman lisähappea.

A:lla on ollut matkan peruuntumiseen johtanut sairaus tiedossaan hänen varatessaan matkaa marraskuussa 2011, ja hän kävi sen vuoksi säännöllisesti seurannassa. Vaikka kyseinen sairaus ei aikaisemmin asianmukaisesti hoidettuna olisikaan estänyt A:ta matkustamasta, matkan peruuntumisen korvattavuutta arvioitaessa merkitystä on vain sillä, että sairaus oli tiedossa matkaa tilatessa. Sairauden pahenemista talven 2012 aikana ja lisähapen tarvetta jatkossa ei voida pitää uutena, äkillisenä sairautena, kuten vakuutettu esittää.

 

Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys

Lautakunnalla on ollut käytettävissä:

  • matkavahinkoilmoitus
  • lääkärinlausunto 8.3.2012, 3.4.2012
  • sairauskertomusmerkintöjä 3.4.2012
  • matkavarausasiakirjoja

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehto

Ehdon 10 mukaan vakuutuksesta korvataan matkan peruuntuminen eli kotimaasta matkalle lähdön estyminen, joka on aiheutunut pakottavasti vakuutetun omasta tai hänen lähiomaisensa äkillisestä vakavasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.

Ehdon 10.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata matkan peruuntumista, jos peruuntumisen syy on ilmennyt ennen vakuutuksen alkamista tai matkan varaamista. Vakuutus on voimassa ainoastaan silloin, kun sairaus tai vamma on ollut äkillinen eikä ole ollut tiedossa matkaa tilatessa.

Ratkaisu

Asiassa on kysymys siitä, onko A:n matkan peruuntuminen korvattava vakuutusehtojen 10 ja 10.1 perusteella.

Asiassa on riidatonta, että A:lla on ollut useita vakavia keuhkotautialan perussairauksia jo ennen matkan varaamista 28.11.2011. Edelleen lääketieteellisestä selvityksestä ilmenee, että juuri nämä perussairaudet on 8.3.2012 luokiteltu sellaisiksi, että A ei niiden johdosta voi enää matkustaa lentämällä. Hänet on vapautettu lentokiellosta vasta 30.3.2012 tehtyjen tutkimusten perusteella kuitenkin siten, että hänen tulee lentäessään käyttää lisähappea.

Esillä olevassa tapauksessa sovelletaan vakuutusehtoja 10 ja 10.1. Niistä ilmenee, että matkan peruuntumisen on, jotta se johtaisi korvauksen saamiseen, oltava aiheutunut pakottavasti vakuutetun omasta tai hänen lähiomaisensa äkillisestä vakavasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Ehdossa 10.1 on todettu, että vakuutus on voimassa ainoastaan silloin, kun sairaus tai vamma on ollut äkillinen eikä ole ollut tiedossa matkaa tilatessa.

Sovellettavissa vakuutusehdoissa ei ole matkavakuutuksissa tavanomaisesti olevaa ehtolaajennusta, jonka mukaan matkan peruuntumisen korvaukseen oikeuttavaksi syyksi luettaisiin myös olemassa olleen sairauden äkillinen pahentuminen tai tuon olemassa olleen sairauden tilan muutos matkan aikana tai ennen matkaa.

A:lla ei ole todettu matkan varaamisen ja maksamisen jälkeen mitään uutta sairautta. Hänen aikaisempien keuhkosairauksiensa tila oli 8.3.2012 todetuin tavoin ollut huonontunut edeltäneeseen 20.11.2011 käytyyn kontrollitutkimukseen nähden niin paljon, että A oli asetettu lentokieltoon. Tämä ei kuitenkaan ole vakuutusehtojen mukaan korvaukseen oikeuttava matkan peruuntumisen syy.

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Saarikoski.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia