Haku

VKL 234/13

Tulosta

Asianumero: VKL 234/13 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.09.2013

Omavastuu

Tapahtumatiedot

Vahinkoa kärsineen koira liukastui 5.2.2013 taloyhtiön oven alaosassa olevaan kynnyspeltiin, ja se jouduttiin lopettamaan. Korvausvaatimus koiran hoito- ja lopettamiskuluista, joka on päivätty 18.2.2013, on ollut 826,97 euroa. Korvausta on haettu taloyhtiön vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 28.2.2013 antamassaan korvauspäätöksessä todennut, että kyseessä oleva kynnys on täyttänyt rakennusmääräysten vaatimukset. Taloyhtiö ei ole muutoinkaan laiminlyönyt kunnossapitovelvollisuuttaan, ja vahingonkärsinyt on tiennyt, että kynnys on toisinaan liukas. Näin ollen vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole syntynyt, eikä korvausta voida suorittaa vastuuvakuutuksesta.

 

Valitus

Vahingonkärsinyt on pyytänyt Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on vastineessaan todennut, että vakuutuksenottajakiinteistön vastuuvakuutus sisältää 2000 euron suuruisen omavastuun. Koska korvausvaatimus ei ylitä omavastuuta, ei korvausta voida suorittaa. Vakuutusyhtiö on antanut asiassa virheellisesti korvauspäätöksen.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Ehdot

1.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

3.2 Omavastuu

Omavastuu on vakuutuskirjaan merkitty tai vakuutusehdoissa erikseen määritelty osuus, joka vähennetään jokaisessa vakuutustapahtumassa vahingon määrästä korvauksen määrää laskettaessa.

Ratkaisu

Asiassa on kyse vakuutuskorvauksen suorittamisesta vastuuvakuutuksesta. Vakuutussopimuksen sisältö muodostuu vakuutusehtojen ja vakuutuskirjan muodostamasta kokonaisuudesta.

Vakuutuskirjan, joka on päivätty 31.5.2013, mukaan kiinteistön vastuuvakuutuksen omavastuu on 2 000 euroa vakuutustapahtumaa kohden. Vakuutusehtojen mukaan omavastuu vähennetään jokaisessa vakuutustapahtumassa vahingon määrästä korvauksen määrää laskettaessa. Tässä vakuutustapahtumassa korvausvaatimus on ollut suuruudeltaan 826,97 euroa, joten vahingon määrä ei esitettyjen selvitysten perusteella ole ylittänyt omavastuun osuutta.

Vakuutuslautakunta ei näin ollen suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen olla suorittamatta korvausta vastuuvakuutuksesta. Koska omavastuun määrä ei ole ylittynyt, ei Vakuutuslautakunta ota kantaa tuottamuksen arviointiin tässä tapauksessa.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia