Haku

VKL 232/14

Tulosta

Asianumero: VKL 232/14 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.08.2014

Arvonlisäveron vähentäminen oikeudenkäyntikuluista.

Tapahtumatiedot

J.P., joka on T:mi A:n työsuhteinen työntekijä, joutui rakennustyömaalla työtapaturmaan, jossa hän vammautui. Syyttäjä nosti käräjäoikeudessa syytteen rakennustyömaan sähköurakoitsijan edustajia kohtaan. J.P. on asianomistajana käräjäoikeudessa esillä olevassa työturvallisuusrikosta ja vammantuottamusta koskevassa rikosasiassa, jossa hän kohdisti sähköurakoitsijaan ja heidän työnantajaansa korvausvaatimuksia.

J.P. hakee oikeusturvaetua tähän asiaan T:mi A:n oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on myöntänyt asiaan oikeusturvaedun ja korvannut J.P:n oikeudenkäyntikulut pois lukien arvonlisäveron osuuden.

Valitus

J.P:n asiamies on lähettänyt vakuutusyhtiölle rikosasian käräjäoikeudessa päätyttyä 6 402,49 euron suuruisen asianajolaskun, johon sisältyy arvonlisäveroa 24 prosenttia. J.P. ei luonnollisena henkilönä pysty vähentämään arvonlisäveron osuutta. Vakuutusyhtiö on maksanut laskun omavastuuosuutta lukuun ottamatta, mutta on vähentänyt laskusta 1 239,19 euroa. Se ei ole sähköpostikirjeenvaihdon jälkeenkään suostunut maksamaan arvonlisäveron osuutta. Vakuutusyhtiö on perustellut kantaansa sillä, että koska J.P. on hakenut oikeusturvaetua työnantajansa vakuutuksesta, vakuutusyhtiö ei ole velvollinen maksamaan arvonlisäveron osuutta.

J.P. pitää vakuutusyhtiön kantaa vääränä. Asianajotoimiston on osoitettava lasku päämiehelleen. Toimisto ei voi osoittaa laskua kenellekään muulle. Laskun osoittaminen jollekin muulle asiaan kuulumattomalle taholle, kuten arvonlisäverovelvolliselle yritykselle, olisi paitsi asiatonta, ilmeisesti myös veropetos.

Sillä seikalla, että vakuutusyhtiö myöntää yritysvakuutuksen perusteella oikeusturvaedun yrityksen työntekijälle, jolle etu tulee vakuutusehtojen mukaan myöntää, ei ole merkitystä laskutuksen suhteen.

J.P. pyytää vakuutuslautakuntaa antamaan suosituksen, jonka mukaan vakuutusyhtiön tulee maksaa asianajolaskun arvonlisäveron osuus korkolain mukaisine korkoineen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuskorvauksesta vähennetään kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero, jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron.

Vakuutusyhtiö pyytää vakuutuslautakuntaa lausuntoa arvolisäveron korvausoikeudesta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutettuina ovat vakuutuskirjaan vakuutuksenottajaksi merkitty yritys ja vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt.

Kohdan 7.5 mukaan jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, korvauksesta vähennetään kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko vakuutusyhtiön korvata oikeudenkäyntikulut oikeusturvavakuutuksesta arvonlisäveroineen.

Vakuutusehtojen mukaan korvauksesta vähennetään kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero, jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron. Vakuutusehtojen mukaan J.P. on vakuutuksen vakuutettu, koska hän on vakuutuskirjaan merkityn yrityksen palveluksessa oleva henkilö. Koska J.P. on yksityishenkilö, ei hän ole arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvää veroa. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö ei voi vähentää arvonlisäveron osuutta maksamastaan korvauksesta.

Edellä mainituin perustein lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa J.P:lle hänen oikeudenkäyntikuluistaan myös arvonlisäveron osuuden.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta