Haku

VKL 231/16

Tulosta

Asianumero: VKL 231/16 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.12.2017

Henkilövahinko. Pysyvä haitta. Vakuutusmäärä. Vakuutuslautakunnan toimivalta.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt M.N. (s.1956) liukastui A elintarvikeliikkeen edustalla 25.1.2002 seurauksin, että hän satutti oikean ranteensa. Ranteeseen jäi pysyvä haitta ja kiputila. Vakuutusyhtiö suoritti M.N:lle korvauksen haittaluokka 5 mukaan, siten että toiminnallisesta haitasta aiheutuu haittaluokan 4 mukainen pysyvä haitta, jota korotetaan yhdellä haittaluokalla jatkuvien kipujen vuoksi. Vakuutusyhtiö suoritti vahinkotapahtuman johdosta jatkuvaa korvausta myös muista vahingosta aiheutuneista kuluista, kuten ansionmenetyksestä.

M.N. oli tyytymätön oikean käden haitasta maksettuihin korvauksiin ja vaatii korvausta pysyvästä haitasta haittaluokka 13 mukaisena. Haittaluokassa on huomioitu psyykkinen haitta siten, että käden haitaksi on katsottu haittaluokka 10 ja psyykkisestä toiminnanvajavuudesta johtuvaksi haitaksi haittaluokka 6. Näkemyksensä tueksi M.N. viittaa häntä hoitaneiden lääkäreiden lausuntoihin ja omaan kertomukseensa käden vaikeiden kiputilojen vaikutuksesta päivittäiseen elämiseen. M.N. haki muutosta vakuutusyhtiön päätökseen vakuutuslautakunnalta.

Vakuutusyhtiön lautakunnalle toimittaman kirjelmän mukaan M.N:lle on suoritettu vahingon perusteena olevan vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä kokonaisuudessaan kesäkuussa 2017. Näin ollen yhtiö on ilmoittanut, ettei se enää hoida M.N:n korvausasiaa, eikä siten tule lausumaan asiassa enemmälti.

Ratkaisu

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutusyhtiö on antanut asiassa päätöksen, jossa se on ilmoittanut suorittaneensa M.N:lle vastuuvakuutussopimuksen mukaisen vahinkokohtaisen vakuutusmäärän kokonaisuudessaan. Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutussopimuksen vakuutusmäärällä tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka on vakuutusyhtiön korvauksen ylimpänä rajana. Vakuutuslautakunnalla käytössä olevan selvityksen mukaan on vakuutusyhtiö suorittanut vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän 504.564 euroa kokonaisuudessaan vahingonkärsineelle.

Edellä selostetuin perustein Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena, eikä suosita lisäkorvausta maksettavaksi.

Tämän suosituksen antoi puheenjohtaja Norros sihteerin esityksestä.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén
 

 

 

 

 

 

 

Tulosta