Haku

VKL 227/14

Tulosta

Asianumero: VKL 227/14 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 20.08.2014

Ilkivaltavahinko. Näyttö. Auton takalasin rikkoutuminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan ajoneuvoa oli 22.10.2013 päivätyn vahinkoilmoituksen mukaan vahingoitettu lyömällä takalasiin jollakin esineellä siten, että takalasiin oli tullut halkeama. Vahinkoajankohdaksi oli ilmoitettu 14.10.2013‑ 21.10.2013. Korvausta on haettu kaskovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 8.11.2013 päivätyssä korvauspäätöksessään, että näyttötaakka korvattavasta vahinkotapahtumasta on korvauksenhakijalla. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan mukaan lasin halkeama ei näyttänyt esineellä lyödyltä eikä myöskään tuoreelta vahingolta koska halkeamassa oli vaaleaa kosteuden aiheuttamaa värjäytymää. Asiassa saatujen selvitysten perusteella yhtiö katsoi jääneen näyttämättä, että ajoneuvoa olisi vahingoitettu vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla.

Valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut 10.4.2014 Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan valituksessa, että kyseessä on ollut selvä ikivaltavahinko. Jos kyseessä olisi esimerkiksi törmäyksestä johtunut vahinko, olisi auton takaosassa ollut vaurioita ja jos taas lasin vahinko olisi johtunut esimerkiksi irtokivestä, olisi halkeama tuulilasissa. Vakuutuksenottajan mukaan on epätodennäköistä, että tieltä sinkoutunut kivi aiheuttaisi halkeaman takalasiin.

Vakuutuksenottaja katsoo, että kosteus takalasin halkeamassa on johtunut sateesta, koska vahinkotapahtuman jälkeen satoi vettä monta päivää. Kosteuden tekemä värjäytymä johtuu siitä, että haljennut takalasi oli tummennettu kalvolla, joka oli irronnut sisäpuolelta lasista. Vakuutuksenottaja on katsonut 11.11.2013 päivätyssä muutoksenhakukirjeessään, että halkeama näyttää siltä, että lasiin on lyöty jollain kevyemmällä esineellä kuten olutpullolla, tölkillä tai vastaavalla.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 22.4.2014 päivätyssä vastineessaan, että vahinkotapahtumasta ja –ajankohdasta ei ole tietoa ja näin ollen asiassa on jäänyt näyttämättä, että vahinko olisi aiheutunut tahallisesta vahingonteosta.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu kuvia ilkivaltana tehdyistä lasivaurioista ja nyt kyseessä olleesta takalasin vauriosta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.3 (Ilkivaltavakuutus) mukaan vakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteelle tahallisesta vahingonteosta.

Vakuutusehtojen kohdan 10.1 mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutus-tapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvityksiä.

Moottorikäyttöisen ajoneuvo kuljettajan on mahdollisuuksiensa mukaan, tieliikenteestä annettujen säännösten mukaisesti, osallistuttava vahingon selvittelyyn vahinkopaikalla sekä myötävaikutettava vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan selville saamiseksi.

Vakuutusyhtiölle on varattava oikeus tarkastaa vaurioitunut ajoneuvo ennen kuin sitä ryhdytään korjaamaan. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen maksamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset.

Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja vakuutusyhtiön vastuun selvittämisen kannalta, voidaan korvausta alentaa tai evätä se kokonaan sen mukaan kuin se olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Ratkaisu

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan ajoneuvoa oli vahingoitettu lyömällä takalasiin jollakin esineellä siten, että takalasiin oli tullut halkeama. Vahinkoajankohdaksi oli ilmoitettu 14.10.2013‑ 21.10.2013. Korvausta on haettu kaskovakuutuksesta.

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutuksenottaja näyttänyt, että kyseessä on ollut vakuutuksesta korvattava ilkivaltavahinko. Vakuutuksenottaja on epäillyt, että takalasiin on lyöty esimerkiksi olutpullolla tai –tölkillä. Vakuutuslautakunta katsoo takalasista otettujen valokuvien perusteella, että kyseessä ei ole ollut ilkivaltaisesti tehdyltä näyttävä vahinko. Kuvien mukaan takalasiin on jäänyt tarkkarajainen pitkä halkeama, kun normaalisti ilkivaltaisesti tehdyissä vaurioissa on nähtävissä iskukohta.

Ilkivaltaisesti tehdyt vauriot eivät usein ole tarkkarajaisia vaan ne sisältävät useimmiten useita murtumakohtia tai säröjä. Muuta selvitystä siitä, minkälaisesta vahingonteosta takalasin halkeama olisi voinut syntyä, ei ole esitetty. Koska vakuutuksenottaja ei ole näyttänyt, että kyseessä olisi ollut vakuutusehtojen mukainen vakuutuksen kohteelle tahallisesta vahingonteosta aiheutunut vahinko, pitää Vakuutuslautakunta vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Sario, Uimonen, Laapotti ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta