Haku

VKL 219/16

Tulosta

Asianumero: VKL 219/16 (2016)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2016

Vakuutuksen voimassaolo. Luottokortilla maksamista koskeva vakuutusehto.

Tapahtumatiedot

A oli hakenut korvausta vaimonsa matkatapaturman perusteella aiheutuneista ylimääräisistä kuluista hänen luottokorttiinsa liittyvästä matkavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen ja katsonut, ettei vakuutus ollut voimassa matkalla, koska A:n luottokortilla ei ollut maksettu matka- ja majoituskuluista vakuutusehtojen edellyttämää 75 prosenttia.

Asiakkaan valitus

A on katsonut valituksessaan vakuutusehdon olevan epäselvä. Matkalle lähdettäessä erääntyneistä matka- ja majoituskuluista yli 75 prosenttia oli maksettu A:n luottokortilla. Kolme viimeistä majoitusyötä olisi maksettu luottokortilla jos tapaturmaa ei olisi tapahtunut. Matkaa varten vaihdettuja rahoja ei ollut ehditty käyttää tapaturman vuoksi, joten viimeisten majoitusten maksaminen käteisellä oli tarkoituksenmukaista.

A oli varannut lentoliput alun perin ajanjaksolle 20.12.2015-4.1.2016. Tapaturman selvittelemisen takia lennot siirrettiin, mistä aiheutui 250 euron kuluerä. Jos matka- ja majoituskuluihin laskettaisiin mukaan myös lentolippujen siirrosta aiheutunut 250 euron kulu, vakuutusehtojen edellyttämä 75 prosentin osuus täyttyisi. Vakuutusyhtiö ei ollut laskenut majoituskuluihin mukaan myöskään 5.1.2016 hotelliyön osuutta. Jos vakuutuksen voimassaolo onnettomuushetkellä 27.12.2015 laskettaisiin siihen saakka erääntyneiden matka- ja majoituskulujen mukaan, 75 prosentin edellytys täyttyisi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on laskenut matka- ja majoituskuluihin alkuperäisten lentolippujen (2699,83 euroa) lisäksi majoituskulut 4.1.2016 saakka (1377,23 euroa). Lentoliput oli maksettu kokonaisuudessaan luottokortilla, mutta majoituskuluista luottokortilla oli maksettu vain 128,68 euroa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutus voimassa matkalla.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3 (Vakuutuksen voimassaoloehto) mukaan vakuutus on voimassa, kun:

- vakuutetun luottokortti on voimassa ulkomaanmatkan alkaessa Suomesta tai vakuutetun kotimaasta;

- maksettavaksi erääntyneistä matkakuluista vähintään 75 % on maksettu vakuutetun luottokortilla. Matkakuluilla tarkoitetaan matkustamisen kustannuksia kotoa matkakohteeseen ja takaisin, sekä majoituskuluja matkakohteessa;

- matka on vapaa-ajan matka; ja

- matka kestää enintään 90 päivää. Jos matka kestää yhtäjaksoisesti kauemmin, vakuutus päättyy tällaisen matkan osalta 90 päivän kuluttua siitä, kun matka vakuutetun kotimaasta alkoi.

Asian arviointi

Matkavakuutuksesta suoritetaan korvaus mm. matkan peruuntumisesta tai matkalta myöhästymisestä. Vakuutuslautakunta katsoo luottokorttimaksamista koskevan ehtokohdan viittaavan matkan alkuun ottaen huomioon, että vakuutuksen voimassaoloa koskeva vakuutusehto edellyttää luottokortin olevan voimassa ulkomaanmatkan alkaessa eikä luottokorttimaksamista koskevassa ehtokohdassa ole mainittu muutakaan ajankohtaa, johon mennessä erääntymisen tulisi olla tapahtunut. Tätä tulkintaa tukee myös se seikka, että matkavakuutuksen tarkoitus huomioiden vakuutetun tulee voida olla varmistunut matkavakuutuksen voimassaolosta matkalle lähdettäessä. Tässä tapauksessa matkalle lähdettäessä maksettavaksi erääntyneet matkakulut oli kokonaisuudessaan maksettu luottokortilla ja näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo vakuutuksen olleen voimassa matkalla.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo vakuutuksen olleen voimassa matkalla.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta