Haku

VKL 218/13

Tulosta

Asianumero: VKL 218/13 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.10.2013

Veden hukkaan valuminen. Korvattavat vahingot. Taloudellinen vastuu.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja T.O. oli toiminut perillisittä kuolleen henkilön kuolinpesän hoitajana ja luovuttanut pesään kuuluneen kiinteistön valtiolle. Kuukausi luovutuksen jälkeen havaittiin, että kiinteistöllä olleen rakennuksen kylpyhuoneen hana oli rikki ja siitä suihkusi vettä. Valtio sai myöhemmin 37 860 euron vesilaskun ja vaati T.O:ta korvaamaan aiheutuneen vahingon, koska kiinteistö oli hanan rikkoutumisen aikaan ja sen jälkeen ollut T.O:n huolehdittavana.

T.O. haki korvausta vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on lausunut korvauspäätöksessään, että vakuutuksesta ei korvata henkilö- tai esinevahinkoa tai sellaisten välitöntä seurausvahinkoa. Tapauksessa oli kysymys vesiputken halkeamisesta, josta oli aiheutunut, paitsi rakennuksen vaurioituminen, vesiputkesta virranneen veden menettäminen. Kysymyksessä oli hukkaantuneen veden arvon mukainen esinevahinko, minkä vuoksi vahinkoa ei korvattu taloudellisen vastuun vakuutuksesta.

Valitus

Vakuutuksenottaja on pyytänyt Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta siitä, onko vahinko vastuuvakuutuksesta korvattava.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on toistanut vastineessa päätöksessään esitetyn.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

210.1 Korvattavat vahingot

Vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa vakuutuksenottajan tai tämän työntekijän toiselle aiheuttaman taloudellisen vahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Taloudellisella vahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

210.2 Rajoitukset

Vakuutusturva ei korvaa henkilö- tai esinevahinkoa tai sellaisten välitöntä seurausvahinkoa.

Ratkaisu

Asiassa on kysymys siitä, onko hukkaan valuneesta vedestä aiheutunut vahinko korvattava taloudellisen vastuun vakuutuksesta.

Vakuutuksen ehtojen mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajan toiselle aiheuttaman sellaisen taloudellisen vahingon, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Vakuutus ei korvaa henkilö- tai esinevahinkoa tai sellaisten välitöntä seurausvahinkoa. Lautakunta toteaa, että veden hukkaan valuminen on määrältään menetetyn veden arvon mukainen esinevahinko, minkä vuoksi vahinkoa ei tule korvata taloudellisen vastuun vakuutuksesta. Lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutuksen ehtojen mukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Makkula, Nyyssölä, Pesonen ja Sarpakunnas sekä varajäsen Vainio. Sihteerinä toimi Kantola.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia