Haku

VKL 218/03

Tulosta

Asianumero: VKL 218/03 (2003)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 20.05.2003

Lastauksen yhteydessä kuormasta aiheutunut vahinko Rajoitusehdot Vahingon korvattavuus

 

Tapahtumatiedot
 
Vahinkoilmoituksen mukaan kuljetusliikkeen perävaunuun oltiin lastaamassa merikonttia trukilla. Kontissa ei ollut sivureikiä, johon trukin piikit olisi pitänyt pystyä laittamaan. Puolet kontista mahtui sisään perävaunuun, mutta sitten kontti ei tullut enää ulos eikä mennyt myöskään sisään. Sen jälkeen toinen trukki piti vastaan toiselta puolelta ja toinen korotti sivuprofiilia lastauspuolelta. Kolmas trukki runnoi konttia sisään sillä seurauksella, että kaikki perävaunun päällirakenteet vaurioituivat käyttökelvottomiksi.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on välittömästi aiheutunut tieltä suistumisesta, ajoneuvon kaatumisesta, tien sortumisesta tai muusta ulkoapäin äkillisesti vaikuttavasta syystä tai yhteentörmäyksestä, ei kuitenkaan törmäämisestä hirven, poron tai peuran kanssa. Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kuormasta tai ajoneuvossa olleesta eläimestä, ellei vahinko ole vakuutusehdoissa tarkemmin lueteltujen vahinkojen suoranainen seuraus.
 
Tässä tapauksessa vahinko on johtunut siitä, että merikontti, joka ei mahdu perävaunun lavalle, on runnottu lavalle väkisin. Vakuutuksen tarkoitus on korvata vahinko, joka on välittömästi aiheutunut ulkoapäin äkillisesti vaikuttavasta syystä. Yhtiö katsoo, että tämä vahinko ei ole johtunut ulkoapäin äkillisesti vaikuttavasta syystä. Lisäksi vaunuvahinkovakuutus ei korvaa vahinkoa, joka johtuu kuormasta. Näillä perusteilla yhtiö katsoo, että vahinkotapahtuma ei ole korvattavissa perävaunun autovakuutuksesta.
 
Lausuntopyyntö
 
Vakuutuksenottajana olevan kuljetusliikkeen mukaan vahinko on tullut äkillisesti ulkoapäin. Lastaajat runnoivat liian suuren kontin perävaunun päälle vahinkoseurauksin. Lausunnonpyytäjä painottaa, että kyse ei ainakaan ole vahingosta, joka johtuu kuorman liikkumisesta.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Yhtiö toistaa korvauspäätöksestä ilmenevät seikat.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 24.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on välittömästi aiheutunut
-         tieltä suistumisesta, ajoneuvon kaatumisesta, tien sortumisesta tai muusta ulkoapäin äkillisesti vaikuttavasta syystä
-         yhteentörmäyksestä, ei kuitenkaan törmäämisestä hirven, poron tai peuran kanssa.
 
Ehtojen kohdan 24.7.9 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kuormasta tai ajoneuvossa olleesta eläimestä, ellei vahinko ole kohdissa 24.1.1 tai 24.2 – 24.4 mainittujen tapahtumien suoranainen seuraus.
 
Tässä tapauksessa lausunnonpyytäjän perävaunu on vaurioitunut lastaamisen yhteydessä. Perävaunuun yritettiin kuormata liian suurta konttia. Kontti vaurioitti vaunun rakenteita.
 
Kuormasta aiheutunut vahinko ei ole tässä tapauksessa syntynyt yhteentörmäyksen tai muun ulkoisesta syystä aiheutuneen vahinkotapahtuman seurauksena. Vakuutusehtojen kuormaa koskevaa rajoitusehtoa ei ole rajoitettu koskemaan vain puutteellisesti kiinnitetyn kuorman liikkumista tms.. Lautakunta katsoo, että kuormaa koskevan rajoitusehdon perusteella tämä vahinko ei tule lausunnonpyytäjän autovakuutuksesta korvattavaksi. Vakuutusyhtiön korvauspäätös on siten asianmukainen.
 

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo sekä jäsenet Kainulainen, Sario, Tuomela ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia