Haku

VKL 217/16

Tulosta

Asianumero: VKL 217/16 (2016)

Vakuutuslaji: Kuljetusvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.11.2016

Rypsiöljypullojen rikkoutuminen. Vahingon määrän arviointi.

Tapahtumatiedot

Vakuutetun kuljetusyhtiön A Oy:n kuljettaja pudotti 19.4.2016 lavallisen luomurypsivalmistaja B Oy:n luomurypsiöljyä. Lavalla oli yhteensä 864 kpl 0,5 litran pulloa luomurypsiöljyä, joiden pullojen arvo yhteensä oli 1563,84 euroa. Korvausta tästä vahingosta haetaan A Oy:n kuljetusvastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut kyseessä olevan korvattava vahinkotapahtuma. Se ei kuitenkaan korvannut kaikkia lavalla olleita pulloja, koska osa pulloista oli ehjiä, vaikkakin rikkoutuneiden öljypullojen likaamia. Öljyiset pullot eivät olleet enää alkuperäiseen myyntitarkoitukseen sopivia, mutta vakuutusyhtiö olisi noutanut ne ja muut ehjät pullot vahinkotavaramyyntiin korvauksen maksamisen jälkeen. Vahingonkärsijä ei suostunut luovuttamaan tuotteita vakuutusyhtiölle, minkä vuoksi vakuutusyhtiö katsoi vahingon määräksi 50 % tavaroiden arvosta eli 781,92 euroa.

Asiakkaan valitus

B Oy:n mukaan pulloissa olevan öljyn inventaarioarvo on 0,62 euroa litra, jolloin jäämäarvo öljylle olisi 267,84 euroa. Teknisen laatutarkastuksen jälkeen öljyn arvo olisi 0,31 euroa litra, eli 134 euroa. Pullojen aukaisu ja tyhjentäminen sekä uudelleensuodatus suodattimineen olisi aiheuttanut niin suuret kustannukset, että jäämäarvoksi ei olisi jäänyt mitään.

Vahingonkärsijällä ei ollut tilaajan kanssa tehdyn sopimuksen johdosta oikeutta luovuttaa tilaajan merkillä olevia tuotteita kolmannelle osapuolelle, minkä vuoksi vakuutusyhtiön aikomus ottaa haltuunsa vahingoittunut tavara ja myydä se eteenpäin on mahdoton. B Oy olisi edelleenkin vastuussa tuotteen elintarvikekelpoisuudesta myytäessä ja päältä sotkeentuneita tuotteita ei voi myydä elintarvikkeeksi kenellekään eikä kenenkään toimesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Tiekuljetussopimuslain 32 §:n mukainen korvaus tavaran vähentymisestä on tavaran arvo lähtöpaikkakunnalla. Kun rahdinkuljettaja tai sen vakuutusyhtiö maksaa täyden korvauksen tavarasta, siirtyy tavaran omistusoikeus korvauksen maksajalle, huolimatta siitä, minkä merkkinen tuote on kyseessä. Tässä tapauksessa vahingonkärsinyt ei luovuttanut tuotteita vakuutusyhtiön haltuun vaan tuotteet jäivät vahingonkärsijälle, joka ei pyynnöstä huolimatta toimittanut vakuutusyhtiölle kuvia vahingoittuneista tuotteista. Vakuutusyhtiö arvioi jäännösarvoksi 50 %, jonka määrän se myös vähensi korvauksesta.

Lain mukaan rahdinkuljettaja vastaa vain aiheuttamastaan välittömästä vahingosta tavaran arvon mukaan, ei välillisesti vahingosta aiheutuneista seurannaiskuluista. Vakuutusyhtiön ehtona koko korvauksen maksamiselle on tavaroiden omistusoikeuden siirtyminen vakuutusyhtiölle.

Tilanteissa, joissa tavaraa ei ole myyty eteenpäin ja jäännösarvosta ei ole tarkkaa selvitystä, jäännösarvo arvioidaan saatavissa olevien selvitysten perusteella. Vakuutusyhtiöllä ei ole ollut käytössä valokuvia tai muuta tarkkaa selvitystä siitä, miten suuri osa tuotteista on vahingoittunut ja millä tavoin. A Oy:n edustajan mukaan osa pulloista oli rikkoutunut ja osa pysynyt ehjänä, mutta likaantunut öljystä. B Oy:n edustajan 1.6.2016 lähettämän jäännösarvolaskelman mukaan inventaariarvo on laskettu koko lavalla olleen öljymäärän mukaan. Rikkoutuneiden pullojen tarkasta määrästä suhteessa ehjiin ei vakuutusyhtiölle ole toimitettu selvitystä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, mikä on B Oy:lle aiheutuneesta vahingosta tiekuljetusvastuuvakuutuksesta korvattava määrä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainittujen kotimaisten tai kansainvälisten moottoriajoneuvolla tapahtuvien kuljetusten yhteydessä kuljetettavalle tavaralle tapahtuneesta katoamisesta, vähentymisestä ja vahingoittumisesta tai tavaran luovutuksen viivästymisestä aiheutuneet vahingot, joista vakuutettu on kulloinkin voimassaolevan tiekuljetussopimuslain tai CMR-yleissopimuksen mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen kohdan 6.1 mukaan kun vakuutusyhtiö on maksanut korvausta vahingon kärsineelle, tämän on siirrettävä oikeutensa tavaraan vakuutusyhtiölle korvattuun määrään saakka vakuutusyhtiön niin vaatiessa.

Tiekuljetussopimuslain 32 §:n 1 momentin mukaan tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettava korvaus on laskettava tavaran arvon mukaan, joka sillä oli kuljetettavaksi otettaessa paikkakunnalla, jossa se otettiin kuljetettavaksi. Arvo lasketaan tavaran käyvän arvon mukaan. Jos tavaralla on pörssihinta tai markkinahinta, lasketaan tavaran arvo kuitenkin tämän mukaan.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että rahdinkuljettajan vastuu kattaa tavaran vähentymistä. Tässä asiassa tavara on ollut pullotettua luomurypsiöljyä. Näyttötaakka vahingon määrästä on vahingonkärsijällä. Vakuutusyhtiö on korvannut B Oy:lle puolet lavalla olleiden rypsiöljypullojen arvosta. B Oy ei ole edes väittänyt, että pulloja olisi rikkoontunut enemmän kuin puolet. Sillä seikalla, että rikkoontumattomien pullojen myyntikuntoon saaminen aiheuttaisi B Oy:lle kustannuksia, ei ole merkitystä arvioitaessa tiekuljetuslain mukaista rahdinkuljettajan vastuuta.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

 Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia