Haku

VKL 217/14

Tulosta

Asianumero: VKL 217/14 (2014)

Vakuutuslaji: Tuotevastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.10.2014

Hampaan lohkeaminen aamiaisella. Ravintolan vahingonkorvausvastuu. Tuotevastuu.

Tapahtumatiedot

S.K:n hammas lohkesi 18.8.2013 hänen ollessaan aamiaisella V Oy:n hotellissa. Hän huomasi vahingon, kun hampaiden väliin ilmestyi hampaan palanen, sittemmin selvisi että se oli keraamisen kruunun iso pala. S.K. otti lohjenneen hampaan palan talteen. Ruoasta ei löytynyt vierasesinettä. Hän oli syönyt muroja ja mysliä, jogurttia, tummaa leipää, lohta, silliä, juomia, ja lopuksi pekonin siivuja ja sämpylää salaatin ja kahvin kera. S.K:n mukaan hammas on lohjennut pekonia ja salaattia sämpylän kera syödessä. S.K:n mukaan mysleissä ja muroissa on ollut jotain, joka jo siinä vaiheessa vaurioitti kruunua, ja rustoinen pekoni ja ehkä hiekanjyvä sämpylässä täydensivät vaurion. Pekoni oli kypsennetty kovaksi ja oli rustoista. S.K. arvelee, että hän nielaisi vierasesineen ruston mukana suuren nestemäärän kera, koska oli janoinen. Vaurio tapahtui aamiaisen aikana. S.K:n mukaan hänen aloittaessaan kuntoutusjakson hotellin kuntoutuskeskuksessa hänen hampaansa olivat kunnossa. Lujaa tekoa oleva keraaminen kruunu vaurioitui 18.8.2013.

V Oy:n edustajan mukaan ruoasta ei löytynyt vierasesinettä. Hampaanpala otettiin talteen. Sämpylän valmistaa paikallinen leipomo ja salaatin toimittaa tukkuliike pestynä. Salaatti pestään myös ravintolassa. Pekoniviipaleet ovat esikypsennettyjä, ja ne vain lämmitetään ravintolassa kiertoilmauunissa. Pekoniviipaleet oli paistettu normaalisti rapeiksi, eivätkä ne olleet poikkeuksellisen kovia. Päällimmäiset viipaleet saavat enemmän lämpöä. Asiakkaat haluavat eriasteiseksi paistettuja viipaleita, ja he saavat itse valita tarjoiluastialta lautaselleen haluamansa palat. Kyseessä on tukkuliikkeen tuote, jossa on rustoa hyvin vähän. On kuitenkin normaalia, että pekonissa on jonkin verran rustoa.

Korvausta vahingosta haetaan V Oy:n tuotevastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Ravintola voi joutua korvausvastuuseen ruoan aiheuttamasta vahingosta, mikäli ruokaan on joutunut vieras esine ravintolassa ruoan käsittely- tai valmistusvaiheessa tai ruoka-annoksen normaalit ominaisuudet voivat aiheuttaa normaalikuntoisen hampaan vaurioitumisen ja ruoka aiheuttaa henkilö- tai esinevahingon. Korvausta vaativan on näytettävä toteen vahinkoon, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys.

Tässä tapauksessa ruoan seasta ei löytynyt vierasesinettä. Pekoni oli paistettu rapeaksi, mutta se ei ollut poikkeuksellisen kovaa. Vastaava hampaan lohkeaminen voi tapahtua ilman vierasesinettäkin, eikä sellaista havaittu tässä tilanteessa.

S.K. ei ole osoittanut, että ruuassa olisi ollut vierasesine tai että se olisi ollut muutoin ominaisuuksiltaan tuotevastuulaissa tarkoitetulla tavalla turvallisuudeltaan puutteellinen. Hammas on lohjennut normaalia ruokaa syödessä. V Oy ei ole voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta, eikä vahinkoa voida korvata tuotevastuuvakuutuksen perustella.

Valitus

Valituksen mukaan keskeistä ja oleellista on se, että aloittaessaan 11.8.2013 kuntoutusjakson kuntoutuskeskuksessa S.K:n hampaat olivat kunnossa. Aamiaisella 18.8.2013 keraaminen kruunu vaurioitui. Se on lujaa tekoa, eikä ole herkkä vaurioitumaan.

Valittaja viittaa Vakuutuslautakunnan lausuntoon VKL 468/01, jossa katsottiin, että korvauksen esteenä ei ole se, että vierasesine on nielaistu.

Vakuutusyhtiön vastine

Ravintola voi joutua korvausvastuuseen ruoan aiheuttamasta vahingosta, mikäli ruokaan on joutunut vieras esine ravintolassa ruoan käsittely- tai valmistusvaiheessa tai ruoka-annoksen normaalit ominaisuudet voivat aiheuttaa normaalikuntoisen hampaan vaurioitumisen ja ruoka aiheuttaa henkilö- tai esinevahingon. Vahinkoa kärsineen on näytettävä toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys.

Tässä tapauksessa kysymys on siitä, onko jokin ulkopuolinen esine aiheuttanut vahingon tai mistä muusta syystä vahinko on aiheutunut. S.K. kertoo, että hammas lohkesi syödessä, mutta hän ei havainnut missä vaiheessa vahinko tapahtui, tai mainitse puraisseensa mitään kovaa. Vahinkoa ei ole mahdollista yhdistää mihinkään tiettyyn tuotteeseen.

Lautakuntaratkaisun VKL 128/06 mukaan ei ole yleistä, että hammasvaurion sattuessa mahdollinen vieras esine tai se ruoka-aine, jota parhaillaan syötiin, niellään, jos hammas on vaurioitunut havaittavalla tavalla syönnin yhteydessä, ja tapauksessa jäi luotettavasti osoittamatta, että ruoassa olisi ollut vierasesineitä. Tässäkään tapauksessa vierasesinettä ei löytynyt. Pelkkä epäily vierasesineen mahdollisesta olemassa otosta ei ole osoitus tuotteen ja vahingon välisestä syy-yhteydestä. Näyttöä siitä, että ruoassa olisi ollut vierasesine, ei ole lainkaan.

Pekonissa oli vähän rustoa, joka kuuluu pekonin normaaleihin ominaisuuksiin. Rusto ei ole kovaa kuten luu, eikä sen puraiseminen aiheuta hampaan lohkeamista. Pekoni oli kypsennetty ohjeiden mukaan. Se on rapeaa ja kovaa, mutta ei niin kovaa, että se aiheuttaisi vahinkoa normaalikuntoiselle hampaalle. Normaali ruoka voi olla sitkeää ja kovaa, ja terve hammas kestää sen. Tuote oli entuudestaan tuttu S.K:lle. Epämukavan kovaksi koetun ruoan voi jättää syömättä. S.K. ei ole myöskään osoittanut hampaansa lohjenneen juuri pekonia syödessä.

Lohjennut kruunu oli asennettu vuonna 2006. Vanha hammaskruunu voi pettää normaalia ruokaa syödessä. Vastaavaa tapahtuu ilman vierasesinettäkin.

S.K. ei ole osoittanut, että ruoassa olisi ollut vierasesine tai että se olisi ollut muutoin ominaisuuksiltaan tuotevastuulaissa tarkoitetulla tavalla turvallisuudeltaan puutteellinen. Hän ei ole pystynyt toteen näyttämään lohkeamisen syytä. Riittäviä perusteita hampaan lohkeamisen korvaamiselle ei ole. V Oy ei Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan ole korvausvastuussa vahingosta, eikä vahinkoa voida korvata tuotevastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutuksenottajan kannanotto

Vakuutuksenottajalle on annettu mahdollisuus esittää kantansa asiassa. Vakuutuksenottajalla ei ole lisättävää asiaan.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko seuraavin edellytyksin

- vahinko todetaan vakuutuskauden aikana

- vahinko on aiheutunut puutteellisesta turvallisuudesta tai tuotteen virheellisyydestä.

Tuotevastuulain 3 §:n mukaan vahingonkorvausta on suoritettava vahingosta, joka on johtunut siitä, että tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa. Turvallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon ajankohta, jona tuote laskettiin liikkeelle, tuotteen ennakoitavissa oleva käyttö, tuotteen markkinointi ja käyttöohjeet sekä muut seikat.

Lain 4a §:n mukaan vahinkoa kärsineen on näytettävä toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko V Oy vastuussa S.K:n hampaan lohkeamisesta.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut tuotteen puutteellisesta turvallisuudesta tai virheellisyydestä. Korvausta vaativan on näytettävä toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys.

Lautakunnan käytettävissä olevista tiedoista käy ilmi, että S.K. on syönyt aamiaista 18.8.2013 V Oy:n pitämässä ravintolassa. S.K:n mukaan hammas on lohjennut hänen syödessään pekonia ja salaattia sämpylän kanssa. S.K:n mukaan mysleissä ja muroissa on ollut jotain, joka vaurioitti kruunua, ja rustoinen pekoni ja mahdollinen hiekanjyvä sämpylässä täydensivät vaurion. Pekoni oli kypsennetty kovaksi ja oli rustoista. S.K. on ilmoittanut tapahtuneesta välittömästi työvuorossa olleelle ravintolan työntekijälle. Ravintolatoimenjohtaja R.V:n mukaan on mahdollista, että salaatinlehdessä on ollut kivi tai hiekanjyvä.

Lautakunta on todennut lausunnossaan VKL 128/06, että ei ole yleistä, että hammasvaurion sattuessa mahdollinen vieras esine tai se ruoka-aine, jota parhaillaan syötiin, niellään, jos hammas on vaurioitunut havaittavalla tavalla syönnin yhteydessä. Lausunnossaan VKL 468/12 lautakunta on katsonut, että vierasesineen katoaminen ei estä sitä, että ruoassa katsottaisiin olleen vierasesine.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa S.K. on esittänyt, että mysleissä ja muroissa on ollut jotain, joka vaiheessa vaurioitti kruunua, ja rustoinen pekoni ja mahdollinen hiekanjyvä sämpylässä täydensivät vaurion. Vahingon tarkka syntymismekanismi on tapauksessa jäänyt epäselväksi. Pelkästään pekonin rusto ei yleisen elämänkokemuksen mukaan riitä lohkaisemaan normaalikuntoista hammasta. Pelkästään se seikka, että hammas on lohjennut syödessä, ei osoita, että lohkeamisen olisi aiheuttanut vierasesine. Lautakunta katsoo, ettei S.K. ole näyttänyt, että ruoassa olisi ollut sellainen turvallisuuspuute, että V Oy olisi vastuussa vahingosta.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia