Haku

VKL 216/15

Tulosta

Asianumero: VKL 216/15 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2015

Ilkivalta- vai törmäysvahinko? Näyttö vahinkotapahtuman sattumisesta.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja havaitsi ajoneuvonsa takapuskurissa ison lommon. Vaurio näytti siltä, että autoa oli potkaistu. Ennen lommon havaitsemista ajoneuvo oli ollut pysäköitynä vakuutuksenottajan kotikadulla. Vakuutusyhtiö kieltäytyi maksamasta korvausta ilkivaltavakuutuksesta ja katsoi, että auton vauriot olivat liian suuria ollakseen potkaisemalla aiheutettuja.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja katsoo näyttäneensä, että kysymyksessä oli selvä ilkivalta ja tarkoituksellinen vahingonteko. Auton huolellisesti tutkinut poliisi ei löytänyt esimerkiksi maalijälkiä tai teräviä peltivaurioita, joista auton maalipinta olisi lohkeillut tai muita vastaavia merkkejä, jotka kertoisivat törmäyksestä toiseen ajoneuvoon tai johonkin muuhun.  Myös ajoneuvon korjaaja oli sitä mieltä, että autoa oli selvästi potkaistu, koska kengän kantapään jälkikin oli vielä selvästi näkyvissä puskurissa.

Vakuutuksenottaja kertoo, että kaikkien auton vauriot nähneiden yllätykseksi vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja oli vaatinut auton puskurin irrottamista, koska vahinkotarkastajan mukaan alla oli todennäköisesti niin suuria vaurioita, ettei potkaisu ole voinut aiheuttaa niitä. Lisäksi vakuutuksenottaja kertoo saaneensa vahinkotarkastajan puheista sellaisen kuvan, että vahinkotarkastaja epäilee hänen yrittäneen petosta lavastamalla auton potkaisujäljet.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että kaskovakuutusehtojen mukaan ilkivaltavakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle tahallisesta vahingonteosta aiheutunut esinevahinko. Tahallisella teolla tarkoitetaan, että teon tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta. Yhtiö katsoo, että ajoneuvon vahingot ovat aiheutuneet selvittämättömäksi jääneestä ulkoisesta iskusta. Kukaan ei ole nähnyt tapahtumaa. Tekotapa ja vahingon aiheuttaja ovat tuntemattomia.

Yhtiö toteaa, että vahinkotarkastajan lausunnon mukaan korjaamolta on saatu purkamisen jälkeen uusia kuvia. Takakannesta on vaurioitunut myös runko-osa, jota ei enää potkaisemalla ole mahdollista taittumaan saada. Myös takapellissä on pieniä vaurioita. Vauriot ovat yksinkertaisesti liian rajuja ja laajoja ollakseen ilkivaltaisesti potkaisemalla tehtyjä.

Yhtiö viittaa myös poliisin tutkintailmoitukseen ja toteaa, että siihen on kirjattu vain vakuutuksenottajan oma näkemys asiasta, eikä rikosnimike ole vahingonteko vaan ”muu tutkinta”.  Yhtiö katsoo, ettei esimerkiksi poliisin ja korjaamon suullisia arvioita vaurioiden mahdollisesta aiheuttajasta voida pitävästi pitää pitävänä todisteena tahallisesta vahingonteosta.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu mm. poliisin tutkintailmoitus ja korjaamolla otetut kuvat ajoneuvon vaurioista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa arvioidaan, onko tapauksessa osoitettu, että ajoneuvon vauriot olisi aiheutettu tahallisella vahingonteolla, kuten potkaisemalla.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavat kaskovakuutusehdot  kohta 3.6 Ilkivaltavakuutus:

Ilkivaltavakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle tahallisesta vahingonteosta aiheutunut esinevahinko. Tahallisella teolla tarkoitetaan, että teon tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta.

Ilkivaltavakuutuksesta ei korvata vahinkoa,

1. joka on aiheutettu toisella ajoneuvolla

2. joka on aiheutunut väitetyn luvattoman käytön aikana, ellei näytetä toteen, että tätä ennen oli tapahtunut kohdassa 3.5 kuvattu vakuutustapahtuma

3. joka korvataan kolarointi-, varkaus- tai palovakuutuksesta

4. joka on aiheutunut sodasta, kapinasta, vallankumouksesta tai muusta sen kaltaisesta syystä

5. joka on aiheutunut maahantuojan tai ajoneuvon myyneen tai korjanneen liikkeen takuun tai virhevastuun piiriin kuuluvasta tapahtumasta.

Asian arviointi

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka siitä, että korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Tässä tapauksessa lausunnonpyytäjän tulisi voida osoittaa, että kyseessä on nimenomaan ilkivaltavakuutuksesta korvattavaksi tuleva vahinko.

Lautakunnalle toimitettujen valokuvien perusteella arvioituna vakuutuksenottajan auton vauriot ovat hyvin saattaneet aiheutua törmäyksestä johonkin tylppään esineeseen. Vaikka takapuskurissa näyttää olevan kengän jälki, vaurio ei näytä siltä, että se olisi voinut syntyä pelkästään potkaisemalla eivätkä jäljet muutenkaan näytä tyypillisiltä ilkivallan jäljiltä. Asiassa ei ole esitetty muutakaan selvitystä joka antaisi olettaa, että kyseessä on nimenomaan tahallinen vahingonteko. Käytettävissään olevan selvityksen pohjalta Vakuutuslautakunta katsoo jäävän näyttämättä, että kyseessä olisi ilkivaltavahinko.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei ajoneuvon vaurioiden ole näytetty aiheutuneen tahallisella vahingonteolla. Näin ollen vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Järvelä

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta