Haku

VKL 2/15

Tulosta

Asianumero: VKL 2/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 21.05.2015

Myrskyvahinko. Sadevedestä aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajat huomasivat 10.12.2014, että heidän omakotitalon alakerran olohuoneen katto ja seinä olivat kastuneet. Vahinkopäivänä satoi ja tuulen keskinopeus ylitti 25 metriä sekunnissa ja puuskissa tuulen nopeus oli paikoin yli 30 metriä sekunnissa. Vuotopaikan todettiin olleen yläkerran parvekkeen oven alaosa ja vakuutuksenottaja pyrki suojaamaan oven muovipussilla. Seuraavana päivänä vakuutuksenottaja huomasi, että oven pelti oli hieman taittunut ja vettä oli päässyt sisälle. Korvausta kosteuden aiheuttamasta vahingosta oli haettu kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen 18.12.2014 annetulla korvauspäätöksellä. Vakuutusyhtiön mukaan kynnyspelti ei ollut vaurioitunut myrskystä vaan pelti oli jäänyt joko taitettuna ylös tai se oli irronnut paikaltaan.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut 21.12.2014 päivätyssä valituksessaan, että rakennukseen oli tehty vahinkopäivää edeltävänä päivänä 9.12.2014 kosteuskartoitus, jossa ei ollut havaittu vuotovahinkoja. Kosteuskartoitusraportin valokuvasta voitiin nähdä, ettei kynnyspelti ollut vielä 9.12.2014 vaurioitunut. Vahinko oli 16.12.2014 päivätyn vahinkokartoitusraportin mukaan voinut aiheutua kynnyksen yli päässeestä sadevedestä. Vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta sadeveden aiheuttamien kosteusvahinkojen ja rikkoutuneen kynnyksen korjaamisesta aiheutuneista kuluista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut 10.2.2015 päivätyssä vastineessaan korvauspäätökseen ja katsonut, ettei kyseessä ollut korvattava vahinko.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vahinko johtunut myrskystä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 25.1.5 (Myrsky) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut, kun myrsky on rikkonut rakennusta tai rakennusta ja siinä olevaa irtaimistoa.

Ulkopuoliselle seinänpäällykselle tai ikkunalle, ovelle, antennilaitteelle tai piha-alueella oleville kiinteille tavanomaisille rakenteille aiheutunut vahinko korvataan vain, jos sen on aiheuttanut myrskyn kaatama puu tai myrskyn irrottama muu esine. Myrskyn aiheuttamat vahingot korvataan ainoastaan jos tuulen keskinopeus ylittää 20 m/s.

Vakuutuksesta ei korvata

  • tulvasta eikä muusta kuin vahinkopaikalla vallinneen myrskytuulen aiheuttamasta veden pinnan noususta aiheutunutta vahinkoa
  • aallokosta, routimisnoususta, jään tai lumen painosta tai liikkumisesta aiheutunutta vahinkoa
  • tuulesta, sateesta, rakeista tai muusta luonnonilmiöstä aiheutunutta ja ulkosalla olevia puutarha-, maatalous- tai metsätaloustuotteita kohdannutta vahinkoa.

 

Vesi-, lumi- tai raesateesta tai pakkasesta aiheutunut vahinko korvataan vain, jos se välittömästi liittyy rakennuksen myrskyvahinkoon.

Vakuutusehtojen kohdan 25.3.2 mukaan vakuutuksesta korvataan nesteestä, höyrystä tai kaasusta aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on virrannut arvaamattomasti ja suoraan

  • rakennuksen omasta kiinteästä vesi-, jätevesiviemäri- tai lämpöjohtoverkosta, höyry-, kaasu- taikka öljyputkistosta
  • rakennuksen sisäpuolisesta sadevesiputkistosta
  • rakennuksen omista yhteisissä tiloissa olevista kiinteistä käyttölaitteista
  • hyväksytyllä letkuliitännällä ja sulkuventtiilillä johtoverkkoon liitetystä kotitalouskäytössä olevasta pesu- ja astianpesukoneesta.

 

Vakuutusehtojen kohdan 25.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata

  • vahinkoa, joka aiheutuu kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisista syöksytorvista, sadevesiviemäreistä tai muualta virranneesta sade- tai sulamisvedestä

 

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan ulkopuoliselle ovelle aiheutunut vahinko korvataan vain, jos sen on aiheuttanut myrskyn kaatama puu tai myrskyn irrottama muu esine. Vakuutuksesta korvataan vesisateesta aiheutunut vahinko vain, jos se välittömästi liittyy rakennuksen myrskyvahinkoon.

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus korvattavasta vakuutustapahtumasta. Vahinkopäivää edeltävänä päivänä suoritetussa kosteuskartoituksessa talossa ei havaittu kosteusvaurioita. Kartoituksen yhteydessä otetun valokuvan perusteella kynnys ei ollut rikkoutunut vielä 9.12.2014. Asiassa on riidatonta, että vahinkopäivänä 10.12.2014 vallitsi ehtojen mukainen myrskysää, jossa tuulen keskinopeus ylitti 20 metriä sekunnissa. Vakuutusyhtiö ei ollut korvauspäätöksessä tai vastineessa tuonut esille mitään seikkoja, joiden perusteella kyseessä ei olisi korvattava vakuutustapahtuma. Vakuutuslautakunta katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että vakuutuksenottaja on esittänyt riittävän selvityksen siitä, että kynnys oli vaurioitunut myrskyssä ja sadeveden aiheuttama vahinko oli liittynyt välittömästi myrskyvahinkoon.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen kynnyksen ja sadeveden aiheuttamien kosteusvahinkojen korjauskuluista.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia