Haku

VKL 211/14

Tulosta

Asianumero: VKL 211/14 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 25.09.2014

Ajoneuvon käypä arvo.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan ajoneuvo suistui tieltä ja vaurioitui lunastuskuntoon 16.1.2014. Korvausta on haettu autovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 25.3.2014 päivätyssä korvauspäätöksessä ajoneuvon käyväksi arvoksi 3 800 euroa. Korvauksesta on vähennetty 150 euron omavastuu.

Valitus

Vakuutuksenottaja kertoo 6.4.2014 päivätyssä valituksessaan ostaneensa auton 2.4.2013 osamaksulla. Auton ostohinta on rahoituskuluineen ollut 9 199,68 euroa. Vahinkotapahtuman ja ostohetken välillä on ollut yhdeksän kuukautta ja 14 päivää. Ostohinnan ja vakuutusyhtiön suorittaman korvauksen erotus on 5 399,68 euroa. Tämä erotus on 58,7 prosenttia ostohinnasta. Vuositasolla tämä tekee 78 prosentin laskun, joka on kohtuuton, koska vakuutuksenottaja on ostanut auton huhtikuussa 2013 käypään hintaan. Kun vakuutuksenottaja osti auton, oli sillä ajettu noin 171 000 kilometriä. Auton käyttökään ei selitä ostohinnan ja vakuutusyhtiön lunastushinnan erotusta.

Autotalli.com-sivustolla on täsmälleen sama auto kuin vakuutuksenottajalla. Tämän auton pyyntihinta on 5 990 euroa. Nettiauto.com-sivuston mukaan yhtä vuotta vanhempi mutta muuten samanlainen auto kuin vakuutuksenottajalla maksaa 4500 euroa. Näin ollen vakuutusyhtiön päätöksessään antama korvausmäärä on kohtuuttoman pieni.

Vakuutusyhtiön esittämässä vertailukohteena olevassa autossa ei ole automaattivaihteistoa toisin kuin nyt vahingoittuneessa vakuutuksenottajan autossa. Automaattivaihteiston merkitys auton hinnassa on sen verran merkittävä, että se tulee huomioida 1 500 euron lisäyksenä korvausmäärään. Yhden rengassarjan puuttumisen vaikutus auton käypään arvoon on merkitykseltään vähäinen. Pienen auton, kuten Citroen C2, renkaat ovat uutena melko edullisia. Vanhojen renkaiden arvon määrittely on sikäli mahdotonta, että täytyisi tietää renkaiden merkki, malli ja kulutuksen määrä. Näin ollen automaattivaihteistolla on korvausmäärää korottava vaikutus ja renkaiden puuttumisella ei ole korvauksen määrään vaikutusta. 5 800 euron vaatimus käyvästä hinnasta perustuu edellä mainittujen seikkojen lisäksi siihen, että valittajan auton mittarilukema on suurempi kuin autotalli.com-sivuston vastaavan auton mittarilukema.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 17.6.2014 päivätyssä vastineessaan, että ajoneuvojen ostohinta ei aina vastaa vahingoittuneen omaisuuden käypää arvoa, koska autoliikkeissä myytävät ajoneuvot ovat useimmiten kunnostettuja ja niille on usein myönnetty takuu, jolloin myös myyntihinta on korkeampi. Lisäksi ostohintaan vaikuttaa maksutapa ja se, onko kyseessä vaihtokauppa vai ei. Näin ollen ajoneuvon käypää arvoa määriteltäessä ei voida huomioida pelkästään ostohintaa.

Käytettyjen ajoneuvojen myynnissä automaattivaihteisto on usein ajoneuvon arvoa laskeva, koska ostajat pelkäävät mahdollisia tulevia korjauksia. Ajoneuvolla oli ajettu 175 686 kilometriä ja näin ollen automaattivaihteiston ei voida katsoa korottavan käypää arvoa.

Vakuutuksenottajan valituksen liitteenä oli esimerkki lokakuussa 2005 rekisteröidystä ajoneuvosta, jota myydään 3 500 euron hintaan. Kyseisen auton moottori on isompi kuin vakuutuksenottajan ajoneuvossa ja auto on varustettu kaksilla renkailla. Vakuutusyhtiö katsoo rengassarjan arvon olevan 200 euroa, koska tähän hintaan markkinoilla on myytävänä käytettyjä renkaita.

Vakuutuksenottajan esittämät esimerkit ajoneuvoista ja internetilmoituksista ovat autoliikkeiden ilmoituksia ja näillä ajoneuvoilla on ajettu noin 80 000-90 000 kilometriä vähemmän kuin vakuutuksenottajan autolla.

Selvitykset

Vahinkotarkastuksen mukaan auto on hyvillä talvirenkailla varustettu normaalikuntoinen auto. Autolla on ajettu muihin myytävänä oleviin ajoneuvoihin verrattuna suhteellisen paljon auton kokoluokkaan suhteutettuna.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

3 Korvauksen määrittäminen

3.1 Omaisuuden arvo

Suoranaisessa esinevahingossa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen, sen osan tai varusteen käypä arvo tai vakuutusehdoissa erikseen mainituissa tilanteissa uusarvo. Käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä käteishintaa, joka moottoriajoneuvosta tai muusta omaisuudesta olisi välittömästi ennen vahinkotapahtumaa ollut saatavissa, jos se olisi myyty tarkoituksenmukaisella tavalla. Käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon ajoneuvon tai sen osan yksilölliset kuntotekijät, yleinen saatavuus sekä muut ajoneuvon hintaan vaikuttavat tekijät (esim. käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa sekä ajetut kilometrit).

3.4.2 Lunastus

3.4.2.1 Lunastus käyvästä arvosta

Jos vahingon määrän arvioidaan olevan vähintään kaksi kolmasosaa ajoneuvon käyvästä arvosta, vakuutusyhtiöllä on oikeus lunastaa vakuutuksen kohde. Lunastushintana käytetään käypää arvoa.

Ratkaisu

Vakuutuksenottajan ajoneuvo suistui tieltä ja vaurioitui lunastuskuntoon 16.1.2014. Korvausta on haettu autovakuutuksesta.

Tapauksessa on riitaa vakuutuksenottajan ajoneuvon vakuutusehtojen mukaisesta käyvästä arvosta. Vakuutusehtojen mukaan käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä käteishintaa, joka moottoriajoneuvosta tai muusta omaisuudesta olisi välittömästi ennen vahinkotapahtumaa ollut saatavissa, jos se olisi myyty tarkoituksenmukaisella tavalla. Käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon ajoneuvon tai sen osan yksilölliset kuntotekijät, yleinen saatavuus sekä muut ajoneuvon hintaan vaikuttavat tekijät (esim. käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa sekä ajetut kilometrit).

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottajan esittämät esimerkit ajoneuvoista ja internetilmoituksista ovat autoliikkeiden ilmoituksia ja näillä ajoneuvoilla on ajettu noin 80 000-90 000 kilometriä vähemmän kuin vakuutuksenottajan autolla. Vakuutuksenottajan valituksen liitteenä oli esimerkki lokakuussa 2005 rekisteröidystä ajoneuvosta, jota myydään 3 500 euron hintaan. Ajoneuvossa oli suurempi moottori kuin vakuutuksenottajan autossa ja siinä oli kahdet renkaat. Kyseisessä ajoneuvossa ei ollut automaattivaihteistoa toisin kuin vakuutuksenottajan ajoneuvossa. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei automaattivaihteistolla ole vaikusta ajoneuvon käypään arvoon siinä määrin, että ajoneuvon käypä arvo poikkeaisi vakuutusyhtiön suorittamasta 3 800 euron korvauksesta. Näin ollen Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Sario, Uimonen Laapotti ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia