Haku

VKL 206/14

Tulosta

Asianumero: VKL 206/14 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.10.2014

Liukastuminen rappukäytävän työntöluiskalla vietäessä tavarakuljetusta ravintolaan.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt A (synt. 1948) oli 14.9.2012 tuomassa rullakolla tavaraa ravintola B:hen aamulla noin kello seitsemän. Ravintola sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa. Ensimmäisen kerroksen portaikossa oli työntöluiska tavaroiden kuljetusta varten. A liukastui rullakkoa työntäessään lattialla olleeseen nesteeseen ja satutti vasemman olkapäänsä kaatumisen yhteydessä. A on hakenut korvausta sairaudenhoitokuluista, kivusta ja särystä sekä ansionmenetyksestä ravintola B:n toiminnan vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen vedoten siihen, että vahinko ei ole aiheutunut ravintola B:n tuottamuksellisesta menettelystä. A on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen.

Asiakkaan valitus

A on vaatii vakuutusyhtiöltä korvausta menetetyistä ansioistaan. Hänen mukaansa ravintolan vastuuvakuutusyhtiö on todennut vastuun kuuluvan kiinteistön vastuulle ja kiinteistön vastuuvakuutusyhtiön mukaan vastuu kuuluu ravintolalle. A:n näkemyksen mukaan vastuu aiheutuneesta vahingosta kuuluu jollekin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Vakuutusyhtiö toteaa, että voimassa olevan oikeuden mukaan kiinteistön kunnosta ja turvallisuudesta vastaa kiinteistön omistaja. Kiinteistön omistajalla on korostunut vastuu huolehtia kiinteistön kunnosta ja kunnossapitovelvollisuuteen kuuluu huolehtia siitä, että kiinteistöllä voidaan liikkua turvallisesti. Ravintola B sijaitsi tapahtuma-aikaan rakennuksen toisessa kerroksessa, kun kaatuminen tapahtui ensimmäisessä kerroksessa työnnettäessä painavaa rullakkoa työntöliuskalle.

Asiassa ei ole yhtiön mukaan esitetty vahingonkärsijän väitteen tueksi näyttöä siitä, että nesteen joutuminen lattialle on johtunut ravintola B:n toiminnasta. Nesteen alkuperästä ei ole kiinteistön edustajaltakaan saadun tiedon mukaan varmaa tietoa. Ravintola B:n edustajien mukaan neste ei ole peräisin ravintolan toiminnasta. Vahinkopaikka on sijainnut yleisessä tilassa ja kulkuväylällä, joten maahan joutunut neste on voinut johtua myös muusta syystä kuin ravintola B:n toiminnasta. Tästä syystä ravintola ei ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta, eikä vahinkoa korvata vastuuvakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko A:n liukastuminen johtunut ravintola B:n tuottamuksellisesta menettelystä ja onko aiheutunut vahinko B:n vastuuvakuutuksesta korvattava.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslaki 2 luku 1 §

Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vastuuvakuutuksen sopimusehdot

30.2 Vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää vahingonaiheuttajan tahallista tai tuottamuksellista menettelyä. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että vahinko on aiheutunut korvausvelvollisen tahon huolimattomuuden, laiminlyönnin tai virheen seurauksena.

A:n liukastuminen ei ole tapahtunut ravintolan tiloissa eikä muutoin ravintolan kunnossapitovastuulle kuuluvalla alueella. Asiassa ei ole myöskään esitetty näyttöä siitä, että neste olisi joutunut rappukäytävään ravintola B:n toiminnan tai laiminlyönnin seurauksena.

Lopputulos

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella lautakunta katsoo, että asiassa jää näyttämättä A:n kaatumisen johtuneen ravintola B:n tahallisesta tai tuottamuksellisesta menettelystä eikä vahinko siten ole vastuuvakuutuksesta korvattava. Lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia