Haku

VKL 206/13

Tulosta

Asianumero: VKL 206/13 (2013)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 30.10.2013

Varkausvakuutus Näyttö korvattavan tapahtuman sattumisesta Ajonestolaite

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena on vm. 2002 henkilöauto (320 tkm). Poliisin tutkintailmoituksen mukaan asiakas oli 29.11.2012 ilmoittanut, että hänen autonsa oli hävinnyt hänen kotitalonsa parkkipaikalta, jonne se oli pysäköity 27.11.2012. Asiakas oli aikanaan saanut autoon kaksi avainta, joista hänellä oli yksi jäljellä. Toinen oli hukkunut kesällä 2012.

Asiakas vaati vakuutusyhtiöltä korvausta varkausvakuutuksesta ja totesi lisäselvityksessään mm., että hänen humalatilallaan ei ollut osuutta asiaan ja että hän ei ollut luovuttanut autonsa avainta kenellekään. Asiakkaan tyttöystävä kertoo ajaneensa autolla 27.11., jolloin hän oli käyttänyt asiakasta asioilla. Ajon päätteeksi hän pysäköi auton autokatokseen ja pani avaimen asiakkaan asunnossa olevaan lasikulhoon, jossa avainta säilytetään. Avain on tallella edelleen. Tyttöystävä kertoo, että asiakas on hyvin tarkka autostaan eikä lainaa sitä kenellekään. Asiakkaalla itsellään ei ole tällä hetkellä ajokorttia.

 

Vakuutusyhtiön päätökset

Vakuutustutkijan raportin mukaan asiakas oli kertonut nauttineensa alkoholia kahden viikon ajan ennen vahinkotapahtumaa. Hän ei muistanut ilmoittaneensa poliisille varkaudesta illalla 29.11.2012, vaan hän oli ilmoittanut asiasta uudelleen seuraavana päivänä. Asiakas ei muistanut tarkasti, mihin auto oli jätetty, vaan se oli varmistettu hänen tyttöystävältään.

Ajonestojärjestelmä estää luvattoman käytön ilman ajoneuvoon kuuluvaa avainta, jossa on ajoneston tunnistin paikallaan. Ajonestolaite on teoriassa mahdollista ohittaa siten, että hankitaan kaikki ajonestojärjestelmän komponentit ja vaihdetaan ne siihen autoon, joka halutaan käynnistää. Tämä vaatii kuitenkin ammattitaitoa ja 1-2 tuntia aikaa. Varas tuskin ryhtyisi tähän autokatoksessa, jossa kiinnijäämisriski on varsin suuri. Kyse ei myöskään ole ns. arvoautosta, jonka anastamisessa olisi tarkoituksenmukaista nähdä paljon vaivaa.

Kertomansa mukaan asiakas ei itse ole ajanut autolla, eikä hän ole lainannut autoaan kenellekään muulle kuin tyttöystävälleen.  Autoon on ollut vain yksi avain, joka on edelleen tallella.

Korvausta vaativa on velvollinen näyttämään toteen, että kyse on vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vahingosta. Vakuutusyhtiö katsoo, että saadut selvitykset ovat sekavia, ja niihin liittyy piirteitä, jotka eivät ole tyypillisiä varkausvahingoille. Asiassa ei ole luotettavaa näyttöä siitä, että kyseessä olisi ehtojen mukaan korvattava varkaustapahtuma.

 

Valitus

Asiamiehen laatimassa valituksessa asiakas toteaa mm., että ajoneuvon käyttövarkaus on ehtojen mukaan korvattava tapahtuma. Toisin kuin vakuutusyhtiö esittää, ajonestolaite ei asiakkaan näkemyksen mukaan nykyisellään estä autovarkautta. Tarvittavilla laitteilla ja kokemuksella ajonestolaitteen pystyy ohittamaan erittäin lyhyessä ajassa etenkin, kun kyseessä on jo kymmenen vuotta vanha auto. Auton siirtäminen ilman käynnistämistä myöhempiä toimenpiteitä varten ei edes edellytä ajoneston purkamista. Asiakas viittaa erääseen Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen ja vaatii vahingon korvaamista.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö toteaa mm., että asiakkaan auto on löytynyt 9.5.2013 erään lammen rannalta poltettuna. Yhtiön mukaan myös palovahingon korvattavuus edellyttäisi sen toteamista, että auto oli saatu käynnistettyä ja ajettua sille paikalle, josta se on löydetty poltettuna. Tämä on käytännössä mahdollista vain ajoneuvon omaa avainta käyttäen, mutta auton ainoa avain on edelleen asiakkaan hallussa.

Toinen vaihtoehto on, että ajonestojärjestelmä olisi ohitettu. Tämä on yhtiön mukaan hyvin epätodennäköistä, koska se edellyttäisi mm. poikkeuksellista teknistä osaamista, välineitä ja tekopaikan, jossa työn voi tehdä ilman kiinnijäämisriskiä. Kolmas vaihtoehto on, että ajoneuvo olisi hinattu lammen rantaan. Yhtiö pitää yleisen elämänkokemuksen mukaan selvänä, ettei käynnistyksenestolaitteella varustettua autoa hinata toiseen paikkaan poltettavaksi.

Yhtiö katsoo edelleen, ettei riittävää näyttöä korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta ole esitetty.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 5.3.4.2 (Palovahingon rajoitukset) mukaan jos palovahinko on aiheutunut ajoneuvoa luvattomasti käytettäessä, käyttövarkauden yhteydessä tai näiden jälkeen, korvataan vahinko vain, jos se korvattaisiin varkausvahinkona ehtokohdan 5.3.5.1 mukaisesti.

Ehtojen kohdan 5.3.5.1 (Varkausvahingon vakuutustapahtuma) mukaan varkausvahinkona korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutunut suoranainen esinevahinko vain, jos

  1. syynä on ollut vakuutuksen kohteena olevaan moottoriajoneuvoon, sen vakiovarusteeseen tai vakuutuksen kohteena olevaan lisälaitteeseen kohdistunut varkaus, rikoslaissa tarkoitettu luvaton käyttö, käyttövarkaus taikka näiden yritys, ja
  2. ajoneuvo on ollut teon tapahtuessa lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa, johon muilla kuin vakuutetulla ja hänen kanssaan vakinaisesti samassa taloudessa asuvilla ei ole avaimia; ja
  3. vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu on vaatinut ja vaatii rangaistusta tehdystä rikoksesta.

Jos jokin edellä tarkoitetuista teoista on tehty vakuutuksen kohteen omia avaimia käyttäen, maksetaan korvausta vakuutuksesta vain, jos teon tekijä on saanut vakuutuksen kohteen tai sen säilytyssuojan avaimet haltuunsa ryöstön tai lukittuun tilaan murtautumalla tehdyn varkauden yhteydessä. Vakuutuksen kohteen avaimiin rinnastetaan vakuutuksen kohteen omat avainkortit ja muut ajoneuvon käynnistämiseen tarkoitetut, vakuutuksen kohteen omat vastaavat laitteet.

Ratkaisu

Asiakas oli ilmoittanut ajoneuvonsa anastetuksi, ja se on sittemmin löydetty poltettuna. Asiassa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan vahingon autovakuutuksen perusteella.

Luvattomaan käyttöön liittyvien palovahinkojen korvaaminen edellyttää ehtojen mukaan sitä, että kyse on ollut ehdoissa määritellystä korvattavasta varkausvahingosta. Korvattavuus varkausvakuutuksesta edellyttää mm. ajoneuvon lukittuna olemista, ja omilla avaimilla tehtyjä rikoksia korvataan vain rajoitetusti. Kor­vauksen hakijalla on näyttötaakka siitä, että kyse on ehtojen mukaisesta korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Esitetyn selvityksen mukaan kyseisessä ajoneuvossa oli toimiva ajonestolaite. Sellaisen ohittaminen edellyttää erityislaitteistoja ja -osaamista, joita Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan löytyy lähinnä ammattimaisesti toimivilta ulko­maisilta autovarasliigoilta. Ammattimainen ajoneuvorikollisuus on taloudellisesti motivoitunutta ja kohdistuu siksi tyypillisesti uusiin ajoneuvoihin sekä ns. arvoautoihin. Myös raskaan liikenteen ajoneuvoja anastetaan mm. niiden kuljettaman lastin vuoksi.

Nyt kyseessä oleva henkilöauto on varsin iäkäs ja paljon ajettu, ja jää epäselväksi, minkä vuoksi se olisi ammattimaiselle varkaalle houkutteleva kohde. Jää myös epäselväksi, mitä auton toiselle avaimelle oli tapahtunut ja oliko sitä käytetty ajoneuvoa vietäessä. Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta ei ole voinut todeta, että vakuutusehtojen mukainen korvattava tapahtuma olisi sattunut. Sen vuoksi lautakunnalla ei ole perustetta suosittaa korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia