Haku

VKL 205/07

Tulosta

Asianumero: VKL 205/07 (2007)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2007

Vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittanut syy Vakuutusehtojen tulkinta Konepellin aukeaminen ajon aikana Pakkanen Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot
 
Vakuutuksenottajan puoliso oli 29.1.2007 pakkassäällä ajamassa vakuutuksen kohteena olevalla Volvo V40 -henkilöautolla, kun auton konepelti lennähti auki moottoritiellä ja vaurioitti autoa.
 
Vakuutuksenottaja kertoo, että vahinkopäivän aamuna oli ollut 25 astetta pakkasta, ja auton käyntiin saamiseksi sen konepelti oli pitänyt avata ja sulkea. Konepelti suljettiin normaalilla tavalla, mutta jostain syystä konepelti ei ollutkaan lukittunut kunnolla. Vakuutuksenottajan käsityksen mukaan pakkanen oli aiheuttanut konepellin lukituksen toimimattomuuden.
 
Vakuutusyhdistys käsitteli tapausta törmäysvahinkona ja antoi kielteisen korvauspäätöksen.
 
Vakuutusyhdistyksen lausuntopyyntö
 
Vahinkoilmoituksen ja muun selvityksen perusteella mikään äkillinen ulkoapäin tullut isku tai törmäys ei ole vaurioittanut ajoneuvoa, vaan vahinko on aiheutunut ajoneuvon osana olevasta konepellistä. Vakuutusyhdistys ei pidä pakkasta vakuutusehtojen mukaisena äkillisenä ja ulkoapäin ajoneuvoa vaurioittaneena syynä.
 
Vakuutuksenottajan vastine
 
Vahingon aiheuttaja on kova pakkanen, joka aiheutti konepellin lukon toimimattomuuden. Pakkasesta johtunut lukon toimimattomuus on ehtojen mukainen muu vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittanut syy. Vahinko tulee korvata kaskovakuutuksen törmäysvakuutusosasta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan laaja esinevakuutus kattaa törmäys-, hirvi-, ilkivalta-, palo- ja varkausvahingot.
 
Ehtojen kohdan 6.3.1.1 mukaan törmäysvahinkona korvataan vahinko, joka on välittömästi aiheutunut vakuutuksen kohteelle
-         tieltä suistumisesta, kaatumisesta tai tien sortumisesta
-         iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä.
-         kuljetettaessa vakuutuksen kohdetta toisella kulkuneuvolla.
 
Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 6.3.1.3 mukaan vakuutus ei korvaa mm. vahinkoa, joka aiheutuu
-         vakuutuksen kohteen tai sen osan tai lisälaitteen särkymisestä tai vahingoittumisesta, joka ei ole tapahtunut kohtien 6.3.1.1 tai 6.3.1.2 mukaisen vahingon yhteydessä.
 
Tapauksessa vakuutuksen kohde on vaurioitunut, kun sen konepelti on yllättäen auennut moottoritienopeudella ajettaessa. Konepelti on ajoneuvon osa, eikä konepellin autolle aiheuttamia vaurioita tämän vuoksi voi pitää ehtojen kohdan 6.3.1.1 tarkoittamana ajoneuvoon nähden ulkopuolisen syyn aiheuttamana vahinkona.
 
Vakuutuslautakunnan tulkinnan mukaan vahinko voisi tulla korvattavaksi jos voitaisiin todeta, että konepellin aukeamisen syynä on ollut törmäys tai muu vastaava ajoneuvoa ulkoapäin ja äkillisesti vahingoittanut tapahtuma tai esim. ilkivalta. Vakuutuksenottajan selvityksen mukaan kova pakkanen on voinut vaikuttaa konepellin lukituksen toimivuuteen. Vakuutuslautakunnan tulkinnan mukaan tapahtumapäivänä vallinnut pakkanen ei kuitenkaan ole ehtojen tarkoittama iskun, törmäyksen tms. kaltainen äkillinen tapahtuma.
 
Esitetyn selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta ei ole voinut todeta, että vakuutuskohteen konepellin aukeaminen johtuisi mistään törmäysvakuutusehtojen tarkoittamasta äkillisestä ja ulkoisesta syystä taikka että ilkivaltavakuutuksesta tai muustakaan vakuutusosasta korvattavaa tapahtumaa olisi sattunut. Tämän vuoksi lautakunta ei suosita tapauksessa korvausta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Laapotti, Vaitomaa ja Uimonen sekä varajäsen Maso. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia