Haku

VKL 204/16

Tulosta

Asianumero: VKL 204/16 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 23.09.2016

Viemäriputken tukkeutumisesta aiheutunut vuotovahinko.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan vuonna 2008 valmistuneen omakotitalon kodinhoitohuoneen viemäri oli vetänyt huonosti ja vettä oli noussut lattialle tammikuussa 2016. Pakkasta oli -20–30 astetta.

Kosteuskartoitusraportin mukaan runkoviemäri oli tukkeutunut talon tuulettuvassa alapohjassa, ja vesi oli tulvinut kodinhoitohuoneen, pesuhuoneen ja lämmönjakohuoneen lattiakaivoista. Vuodot näkyivät jääpuikkoina alapohjan ryömintätilassa viemäriläpivientien kohdalla. Runkoviemäri oli kannakoitu reikänauhoilla ontelolaatan alapintaan. Vakuutuksenottaja oli todennut, että viemäreiden kaadot olivat olleet puutteelliset, ja osa kannakkeista oli katkennut tai irronnut. Runkoviemäri oli ollut ”lontolla” tukkeutumiskohdaltaan, ja se oli oletettavasti jäätynyt. Vakuutuksenottaja oli tämän vuoksi korjannut kaatoja ja kiinnikkeitä väliaikaisratkaisuilla ennen vahinkokartoitusta. Kartoituksen mukaan vesi oli päässyt alapohjarakenteen eristetilaan lämmönjakohuoneen lattian läpivienneistä.

Korvausta viemärivuodon ja tulvimisen aiheuttamasta vahingosta on haettu kotivakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen rajoitusehdon perusteella, koska asiassa esitetyn selvityksen mukaan runkoviemärin jäätyminen ja vahinko johtui rakennusvirheestä. Viemäriputket oli kannakoitu eristeen päältä, joten ne olivat päässeet ajan myötä painumaan, eivätkä kaadot tämän takia toimineet.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut valituksessaan, että vahinko tulisi korvata joko rakentajan vastuuvakuutuksesta tai kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut korvauspäätöksessä lausuttuun.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut vakuutukseen sisältyvän rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla rakennus- tai asennusvirheestä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5.1 (Korvattavat vakuutustapahtumat) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta.

Vakuutusehtojen kohdan 5.1.4 (Putkistovuototurva) mukaan vakuutuksesta korvataan vuotovahinko, jonka on aiheuttanut neste, kun se on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti suoraan rakennuksen omasta tai sen käyttöä palvelevasta kiinteästä putkistosta tai siihen kytketystä käyttölaitteesta.

Putkistoa tai käyttölaitetta, josta vuoto on alkanut, ei korvata tästä turvasta.

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 6.17 mukaan vakuutuksesta ei korvata suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhettä eikä tällaisesta virheestä aiheutunutta vahinkoa.

Asian arviointi

Rakennusajankohtana voimassa olleessa LVI-ohjekortissa (RT-kortti 84-10818, Putkistojen ja kanavien kannakointi, maaliskuu 2004, kohta 3) todetaan seuraavaa: ”Eristetyt viemärit kannakoidaan putkesta, ei eristyksen päältä. Kannaketta varten pinnoitteeseen tehty läpivienti tiivistetään pinnoitetta vastaavaksi.”

Vakuutuslautakunta toteaa, että osapuolten kesken on riidatonta, että runkoviemärin tukkeutuminen/jäätyminen ja veden tulviminen lattiakaivoista oli johtunut siitä, että runkoviemäri oli kannakoitu puutteellisesti talon tuulettuvassa alapohjassa, eivätkä viemärin kaadot olleet toimineet. Vakuutuslautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että viemärin puutteellisesta tuennasta johtuvat vahingot eivät ole vakuutusehtojen mukaisia objektiivisesti ennalta arvaamattomia vahinkoja vaan virheellisestä rakentamisesta johtuvia vahinkoja, vaikka ne luonnollisesti yleensä tulevatkin yllätyksenä vahingonkärsijälle.

Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, että talon runkoviemärin tukkeutumisesta ja jäätymisestä johtunut tulviminen ei ole ollut vakuutusehtojen mukaisesti ennalta arvaamatonta, vaan kyse on ollut vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 6.17 mukaisesta asennus- tai rakennustyövirheestä johtuneesta vahingosta. Tämän vuoksi vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta vuotovahingosta kotivakuutuksen perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Hirviniemi

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta