Haku

VKL 204/13

Tulosta

Asianumero: VKL 204/13 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.09.2013

Oikeusturvaedun myöntäminen vakuutetun ollessa asianomistajana rikosasiassa Yksityisoikeudelliset vaatimukset

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja A oli asianomistajana perätöntä lausumaa tuomioistuimessa koskevassa rikosasiassa. Perätön lausuma oli tapahtunut oikeudenkäynnissä, jossa oli käsitelty A:n yritystoimintaan liittyviä asioita. Käräjäoikeudessa perätöntä lausumaa tuomioistuimessa koskevaa syytettä oli ajanut virallinen syyttäjä. Hovioikeudessa A oli käyttänyt oikeuttaan ajaa syytettä itse. A ei ollut esittänyt perätöntä lausumaa tuomioistuimessa koskevassa asiassa yksityisoikeudellisia vaatimuksia.

Korvausta haettiin vakuutuksenottajan oikeusturvavakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö epäsi korvauksen A:n oikeusturvavakuutuksesta. Vakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata kuluja asiassa, joka liittyy yritystoimintaan. Vakuutusyhtiö totesi 28.8.2012 annetussa korvauspäätöksessä, että perätöntä lausumaa tuomioistuimessa koskeva asia liittyy A:n aikaisempaan yritystoimintaan, sillä perätön lausuma oli tapahtunut oikeudenkäynnissä, jossa oli käsitelty yritystoimintaan liittyviä asioita.

                                           

Valitus

Vakuutuksenottaja A on tyytymätön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta asiassaan.

Valituksessa todetaan, että nyt käsillä olevassa vakuutustapahtumassa on kyseessä eri tapahtuma, olosuhde, oikeustoimi tai oikeudenloukkaus. A katsoo, että vakuutuksen tulisi korvata kulut rikosasiassa, vaikka rikosprosessi olisi syntynyt sellaisten tapahtumien jälkeen, jotka ovat liittyneet vakuutuskenottajan liiketoimintaan osittain. Valituksessa todetaan myös, että vakuutuksenantaja ei ole rajannut oikeusturvavakuutusehtojen ulkopuolelle kyseistä vakuutuksenottajan asemaa rikosasiassa. Lisäksi todetaan, että kyseessä on yleisen syyttäjän ajama rikosasia, johon vakuutuksenottaja ei voi teoriassa vaikuttaa, vaan siitä päättää syyttäjän virasto. Vakuutuksen ehto on A:n mukaan tässä tapauksessa kohtuuton ja johtaa kohtuuttomuuteen vakuutuksenottajan suhteen.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessa vakuutusyhtiö ilmoittaa luopuvansa korvauspäätöksessä mainitusta epäysperusteesta.

Vastineessa vakuutusyhtiö toteaa, että A on yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen ja ilmoittaa esittävänsä korvausvaatimuksen eri oikeudenkäynnissä. Lisäksi asiakirjoista käy ilmi, että syytteen tultua hylätyksi A on valittanut yksin syytteen hylkäämisestä syyttäjän tyytyessä käräjäoikeuden ratkaisuun.

Vakuutusehtojen mukaan asianomistajalle rikosasiassa myönnettävä oikeusturvaetu edellyttää, että asianomistajalla on muu kuin oikeudenkäyntikuluihin perustuva korvausvaatimus syytteessä olevalle vastaajalle. Pelkästään rangaistusvaatimuksen ajamiseen oikeusturvaetua ei voi saada. Koska A ei ole esittänyt yksityisoikeudellista korvausvaatimusta ja koska syntyneet oikeudenkäyntikulut koostuvat pelkästään rangaistusvaatimuksen ajamisesta, A:lla ei ole oikeutta saada kysymyksessä olevassa rikosoikeudenkäynnissä syntyneitä kuluja korvatuksi oikeusturvavakuutuksesta.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehdon 4.1 kohdan mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on rikosasiassa vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään.

Vakuutusehdon 7.3.3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan asianomistajana olevalle vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin, kuin oikeudenkäynnissä on ollut kysymys rikoksesta johtuvasta muusta vakuutetun yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista.

Vakuutuslautakunnan ratkaisu

Käsillä olevassa tapauksessa on kysymys yksityisoikeudellisten vaatimusten esittämistä koskevasta edellytyksestä vakuutetun ollessa asianomistajana rikosasiassa.

Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena rikosasiassa on turvata asianomistajan mahdollisuus yksityisoikeudellisten vaatimusten esittämiseen. Vakuutusehdoissa on todettu, että asianomistajan oikeudenkäyntikulut korvataan siltä osin, kuin oikeudenkäynnissä on ollut kysymys rikoksesta johtuvasta muusta vakuutetun yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista.

Tässä tapauksessa A ei ole esittänyt rikosasian yhteydessä yksityisoikeudellista vaatimusta. Asiassa on esitetty ainoastaan rangaistusvaatimus. Koska oikeudenkäynnissä ei ole ollut kysymys rikoksesta johtuvasta yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta, ei vakuutusyhtiöllä ole vakuutusehtojen mukaan ollut velvollisuutta suorittaa korvausta aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvausratkaisua asianmukaisena.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Kantola.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia