Haku

VKL 198/15

Tulosta

Asianumero: VKL 198/15 (2015)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2015

Korvattava vakuutustapahtuma. Veneen uppoaminen laiturissa. Myrskyvahinko. Keskituulen nopeus vahinkopaikalla vahingon sattuessa. Näyttö ns. myrskyrajan ylittymisestä.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan vene upposi laiturissa 2.7.2014. Veneen moottori oli veden alla ja vesi oli noussut keulaan saakka. Korvausta oli haettu venevakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen 28.7.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vakuutusehtojen mukaan myrskyvahingon korvattavuuden edellytyksenä on, että 10 minuutin keskituulen nopeus on vähintään 15 metriä sekunnissa. Tämä edellytys ei täyttynyt tässä tapauksessa. Näin ollen kyseessä ei ollut korvattava vakuutustapahtuma.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on ilmoittanut valituksessaan olleensa yhteydessä Ilmatieteen laitoksen meteorologiin, jonka mukaan säänmittausasemalla puuskatuulen nopeus oli vahinkopäivänä enimmillään 15,3 metriä sekunnissa. Mittausasema sijaitsi lentokentällä. Meteorologin mukaan tuulen nopeus järvellä oli jopa puolet nopeampi kuin säämittausasemalla. Vakuutuksenottaja on vaatinut vahingon korvaamista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että lentokentän mittausaseman mukaan 10 minuutin keskituulen nopeus oli 2.7.2014 voimakkain kello 14, jolloin keskituulen nopeus oli 5,8 metriä sekunnissa. Nopein yksittäinen puuskatuuli oli vakuutuksenottajan ilmoittama 15,3 metriä sekunnissa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut vakuutusehdoissa tarkoitetusta myrskystä, jonka 10 minuutin keskituulen nopeus on vähintään 15 metriä sekunnissa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.2 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutetulle veneelle sattunut esinevahinko, jonka syynä on myrsky tai poikkeuksellinen sääilmiö kuten rajuilma tai trombi. Myrskynä pidetään tuulta, jonka nopeus on yli 15 metriä sekunnissa (10 minuutin keskituuli).

Vakuutusehtojen kohdan 5 alakohdan 16 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tuulesta, ellei kyseessä ole myrsky (10 minuutin keskituulen nopeus on vähintään 15 metriä sekunnissa).

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutetulle veneelle sattunut esinevahinko, jonka syynä on myrsky tai poikkeuksellinen sääilmiö kuten rajuilma tai trombi. Myrskynä pidetään tuulta, jonka 10 minuutin keskituulen nopeus on yli 15 metriä sekunnissa. Muunlaisesta tuulesta aiheutunutta vahinkoa ei korvata.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella vahinkopaikkakunnalla mitattu voimakkain 10 minuutin keskituulen nopeus oli 2.7.2014 5,8 metriä sekunnissa. Tulokset oli saatu lentoaseman mittausasemalta. Vakuutuksenottaja oli kertonut, että Ilmatieteenlaitoksen edustajan mukaan tuulen nopeus voi olla jopa kaksinkertainen järvialueella, jossa veneen uppoaminen tapahtui. Vakuutuslautakunta katsoo, että koska asiassa esitetyn selvityksen perusteella 10 minuutin keskituuli oli lentoasemalla vain 5,8 metriä sekunnissa, on epätodennäköistä, että keskituulen nopeus olisi järvellä yltänyt vakuutusehdoissa edellytettyyn 15 metriin sekunnissa, eikä vakuutusyhtiöllä ole näin ollen korvausvelvollisuutta vahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia