Haku

VKL 195/13

Tulosta

Asianumero: VKL 195/13 (2013)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.10.2013

Oliko vakuutuksen kohteena olevaan huoneistoon murtauduttu rakenteita tai lukkoja vahingoittaen? Näyttö.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottaja sulki 31.12.2012 ravintolansa ovet normaaliin tapaan ja lähti kotiin. Seuraavana päivänä noin klo 9.30 ravintolan työntekijä huomasi, että ovet olivat auki ja ulkolasi oli rikottu. Sisätilat oli sotkettu ja tavaroita oli viety. Tapauksesta tehtiin tutkintailmoitus. Korvausta on haettu yritysvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös 1.2.2013

Vakuutusyhtiö on todennut, että vahinko ei täyttänyt vakuutusehtojen tarkoittamia anastamisen tunnusmerkkejä, koska vakuutuskirjassa mainittuun vakuutuspaikkaan ei ollut murtauduttu tai tunkeuduttu. Vakuutusyhtiölle toimitetun rikosilmoituksen mukaan ravintolan ovessa ei ollut todettavissa murtojälkiä ja oli mahdollista, että ovi ei ollut lukittuna tapahtuma-aikana. Ravintolan sisäänkäynnin viereisen kaksilasisen ikkunan ulompi ruutu oli rikottu. Koska sisempi lasi oli ehjä, sitä kautta ei rikosilmoituksen mukaan ole ollut mahdollista avata oven lukitusta.

Valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut, että kyseessä oli selvästi murto. Poliisin tutkintailmoituksen mukaan taloyhtiön valvontakamerassa näkyi, kuinka varkaat olivat käyneet useita kertoja sisätiloissa ja kantaneet tavaraa ulos. Ulkoikkuna oli rikottu. Varkaat eivät kuitenkaan päässeet sisään ikkunasta, vaan oven kautta. Oli mahdollista, että varkaat pääsivät sisään avaimella tai jollain työkalulla. Vakuutuksenottaja ei ymmärtänyt, että lukkoon olisi voitu tehdä jälkitarkastus heti varkauden jälkeen. Vakuutusyhtiö ei ollut pyytänyt vakuutuksen­ottajaa suorittamaan tällaista tarkastusta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on todennut vastineessaan, että anastustapahtumasta oli saatavilla tallenteita, joilla voitiin osoittaa, että anastus oli tapahtunut. Vakuutuksenottaja ei kuitenkaan ollut näyttänyt, että vakuutuspaikkaan olisi päästy ehtojen edellyttämällä tavalla murtautuen.

Selvitykset

Poliisin tutkintailmoituksessa on todettu, että huoltomies oli piha-aluetta siivotessaan huomannut, että ravintolan ikkunalasi oli rikottu. Hän ilmoitti asiasta hätäkeskukseen. Poliisipartio havaitsi, että ravintolan ovi oli lukitsematta. Torin puoleisen sisäänkäynnin oikeanpuoleisen kaksinkertaisen ikkunalasin ulompi ikkuna oli rikottu. Sisällä oli sotkettu paikkoja sekä kaadettu ja rikottu tavaroita.

Hätäkeskuksen kautta poliisille tuli ilmoitus 1.1.2013 klo 3.28 nuoresta miehestä, joka oli junaradan alituksessa hylännyt kottikärryt, joissa oli ollut korillinen alkoholijuomia. Ilmoituksen johdosta paikalle menneet konstaapelit olivat ottaneet juomat poliisin haltuun. Kävi ilmi, että juomat oli varastettu vakuutuksenottajan yrityksestä.

Konstaapelit kävivät vahinkopaikalla 3.1.2013. Huoltomiehen mukaan ravintolan ulko-oven oli täytynyt olla lukitsematon. Konstaapelit kävivät ravintolassa, jossa paikalla oli ravintolan vastuuhenkilö, jonka mukaan hänen miehensä oli uudenvuoden aattoyönä lähtenyt viimeisenä ravintolasta. Mies oli mielestään laittanut oven lukkoon, mutta erillistä turvalukkoa hän ei ollut lukinnut. Konstaapeli ja tekninen tutkija tarkistivat ulko-oven lukituksen ja lukon ympäristön. Lukossa ei ollut havaittavissa minkäänlaisia murtojälkiä. Lukon kielen toiminta oli hitaan oloista, mutta tarkastushetkellä ovi meni ovi­pumpun vetämänä lukkoon, kun lukon toiminnan valintanappi oli ns. lukitus­asennossa.

Oven lukitusmekanismi ei toiminut siten kuin sen olisi pitänyt. Toisinaan kiilasta painettaessa telki ei takalukittunut, vaikka lukon toiminnan valintanappi oli takalukitusasennossa. Todennäköisimmältä vaikutti se, että ovi ei jostain syystä ollut lukossa tapahtumahetkellä. Oven viereisen ikkunan uloin lasi oli rikottu, mutta sitä kautta ei ole ollut mahdollista saada ovea avatuksi, koska sisälasi on ehjä.

Kiinteistön valvontakameroista oli todettavissa, että tapahtuma-aikana paikalla oli nuoria, joista ainakin yksi poika ja yksi tyttö kävivät ravintolassa sisällä, ja heillä oli ravintolasta ulos tullessaan mukana kantamuksia.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.2.3 (Rikos) mukaan vakuutuksesta korvataan

- anastaminen tai vahingonteko, kun vakuutuskirjassa mainitussa vakuutuspaikassa sijaitsevaan rakennukseen ja rakennuksessa sijaitsevaan huoneistoon tai tilaan on

- murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen

- tunkeuduttu avaimella, joka on saatu ryöstön tai edellä mainitulla tavalla suoritetun murtautumisen yhteydessä

- rakennukseen kohdistunut vahingonteko

- ryöstö, kun anastamisen suorittamiseksi on käytetty tai uhattu välittömästi käyttää henkilöön kohdistunutta väkivaltaa. (Rikoslaki 31. luku 1 ja 2 §).

Ratkaisu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko kyseessä ehtojen mukainen korvattava anastaminen tai irtaimistoon kohdistunut vahingonteko. Ravintolakiinteistöä ei ole vakuutuskirjan mukaan vakuutettu. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ravintolasta on anastettu tavaraa ja lisäksi ravintolassa olevaa omaisuutta on vahingoitettu. Vakuutusehtojen mukaan korvauksen edellytyksenä on, että vakuutuspaikassa sijaitsevaan rakennukseen ja rakennuksessa sijaitsevaan huoneistoon on murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen.

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijalla on näyttötaakka korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta. Vakuutuksenottaja on todennut, ettei tiedetty, miten sisälle oli päästy. Vakuutuksenottajan mukaan oli mahdollista, että sisään oli päästy esimerkiksi jollain työkalulla. Tutkintailmoituksen mukaan lukossa ei ollut havaittavissa minkäänlaisia murtojälkiä, eikä oven lukitusmekanismi ollut toiminut siten, kuin sen olisi pitänyt. Telki ei aina takalukittunut, vaikka lukon toiminnan valintanappi oli takalukitusasennossa. Tutkintailmoituksen mukaan vaikutti todennäköisimmältä, että ovi ei jostain syystä ollut lukossa tapahtumahetkellä. Tutkintailmoituksessa on todettu, että murtautuminen ei ole voinut tapahtua rikotun ikkunan kautta. Vakuutuslautakunta katsoo edellä mainitun perusteella, ettei voida pitää selvitettynä, että ravintolaan olisi päästy murtautumalla. Näin ollen Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön epäävään korvauspäätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Makkula, Nyyssölä, Pesonen ja Sarpakunnas sekä varajäsen Vainio. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia