Haku

VKL 194/13

Tulosta

Asianumero: VKL 194/13 (2013)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 30.10.2013

Matkailuperävaunun varkausvahinko Vakuutusehtojen tulkinta Vakuutuksen kohde Korvauksen määrä Vahingon selvittelykulut

Tapahtumatiedot

Asiakkaan matkailuperävaunu anastettiin 17.8.2012 Virossa kaupan pysäköintipaikalta. Vaunu löytyi vaurioita kärsineenä, ja asiakas kävi hakemassa sen Tallinnasta Suomeen 11.–13.9.2012. Vaunusta oli viety suuri määrä irtainta omaisuutta.

Vakuutusyhtiö on maksanut varkausvahingon johdosta korvauksia autovakuutuksen ja kotivakuutuksen perusteella. Vakuutuslautakunnassa riitaa on vielä seuraavan irtaimen ja kulujen korvaamisesta autovakuutuksen perusteella:

  • vaunuun oli matkan alussa, Suomen puolella, asennettu asiakkaiden lahjaksi saama Samsung Galaxy Tab 2 –taulutietokone; ei korvattu, vaade 399 eur
  • vaunussa olleet ruuanlaittovälineet, paistinpannut, kattilat, kauhat, vispilät ym.; ei korvattu
  • jauhesammuttimesta on korvattu 60 eur, vaade 120 eur
  • Samsung 933HD –taulutelevisiosta, muuntajasta, kaapeleista ja seinätelineestä korvattu 250 eur, vaade 500 eur
  • asiakas kävi 6.-7.9.2012 Tallinnan poliisilaitoksella toimittamassa poliisin pyytämiä irtaimistoluetteloita ja valokuvia vaunusta sekä antamassa suullisen selvityksensä tapahtumista; matkalippuja, taksikuluja ja yöpymistä ei korvattu
  • asiakas haki asuntovaununsa takaisin Suomeen 11.9.–13.9.2012; vakuutusyhtiö korvasi matkaliput ja ajokilometrit muttei hotelliyöpymisiä Pärnussa.

 

Valitus

Asiakas katsoo, että vaunuun Suomessa asennettu, hääpäivälahjaksi saatu taulutietokone tulisi korvata samoin kuin ruuan valmistukseen tarvittavat kattilat, pannut ym.. Vakuutusyhtiönkin mukaan vakuutuksesta korvataan matkailuauton käyttöön olennaisesti liittyvät jälkikäteen asennetut kodinkoneet sekä ruuan valmistamiseen tarvittavat muut laitteet.

Jauhesammutin oli asiakkaan mukaan arvoltaan 120 euroa. Vaunun myyjä kertoi ostaneensa sen keväällä 2012 tähän hintaan. Asiakas ei ymmärrä television hinnanalennusta; televisio sisälsi akkuliitäntämuuntajat sekä tarvittavat kaapelit ja vaunuun ostetun tv:n pöytä- ja seinätelineen arvoltaan 150 euroa.

Asiakkaalle oli tullut sähköpostitse pyyntö tuoda vaunun varastetuista tavaroista luettelot ja valokuvia Tallinnan poliisille. Asiakas oli lähtenyt 6.9.2012, eikä hän päässyt samana päivänä takaisin Suomeen. Vakuutusyhtiön tulisi korvata matkakulut ja hotelliyöpyminen.

Vakuutusyhtiö oli pyytänyt asiakasta noutamaan vaunun, kun se oli löytynyt. Sanottiin, että kulut korvataan. Vakuutusyhtiön tulisi korvata ainakin yksi yöpyminen, koska asiakas ei olisi missään tapauksessa päässyt samana päivänä takaisin Suomeen.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, että taulutietokone ja ruuanlaittovälineet eivät vakuutusehtojen mukaan ole autovakuutuksen kohteena.

Jauhesammuttimesta ja taulutelevisiosta on maksettu vahinkotarkastajan arvioon perustuva korvaus.

Vaunun noutamiseen liittyvät matkaliput ja ajokilometrit on korvattu. Hotelliyöpymiset 11.–13.9.2012 eivät ole olleet välttämättömiä ja kohtuullisia hakukustannuksia ottaen huomioon välimatkat. Niitä ei korvata.

Poliisiasemalla käymisestä aiheutuneet kulut ja asiakkaan muut vastaavat matka- ja puhelinkulut eivät ole autopalveluvakuutuksen ehtojen mukaisia kustannuksia vaan vahingonselvittelykuluja, joita ehtojen mukaan ei korvata vakuutuksesta.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien autovakuutuksen vakuutettavaa omaisuutta koskevien ehtojen kohdan 2.1 mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa yksilöity ajoneuvo.

Vakuutuksen kohteeseen kuuluvat ohjehintaan sisältyvät vakiovarusteet ja yrityslogot, sekä vakuutuksenottajan ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvien henkilöiden omistamat tai osamaksulla ostamat, ajoneuvoon kiinteästi asennetut ja ajoneuvon käyttöön olennaisesti liittyvät tavanomaiset lisävarusteet.

Ehtojen kohdan 2.1.2 mukaan matkailuauton valmistajan asentamien varusteiden lisäksi vakuutuksen kohteena ovat matkailuauton käyttöön olennaisesti liittyvät jälkikäteen asennetut kodinkoneet kuten televisio, dvd, video, mikroaaltouuni sekä ruuan valmistamiseen tarvittavat muut laitteet.

Ehtojen kohdan 2.2 mukaan vakuutuksen kohteena eivät ole ajoneuvon varaosat eivätkä sen varsinaiselle käytölle vieraat laitteet, varusteet ja osat, esimerkiksi:

2.2.5 tietokoneet, ajoneuvon valmistajan vakio- tai lisävarusteena asentamaa ajotietokonetta lukuun ottamatta

2.2.11 matkailuauton vakuutuksen kohteena eivät ole vaatteet, liina- ja vuodevaatteet, ruokailuvälineet, ruokatarvikkeet eikä muu vastaava irtain omaisuus.

Autopalveluvakuutuksesta korvataan ehtojen kohdan 4.1.5 mukaan kuljettajan ja matkustajien matkakustannukset vahinkopaikkakunnalta kotipaikkakunnalle ehdoissa tarkemmin määritellyllä tavalla. Lisäksi ehtojen kohdan 4.1.5.5 (”Ajoneuvon noutokulut ulkomailta”) mukaan vakuutuksesta korvataan vaurioituneen, korjatun tai löydetyn ajoneuvon nouto- tai kuljetuskustannukset kotipaikkakunnalle.

Korvauksen laajuutta koskevien vakuutusehtojen kohdan 6.1 mukaan esinevakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko. Varkaus- ja petosvakuutuksesta korvataan löydetyn ajoneuvon noutamisesta tai palauttamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Ehtojen kohdan 6.2.7 mukaan esinevakuutuksesta ei korvata vahinkoasian selvittelystä ja hoitamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Ratkaisu

Taulutietokone ja ruuanlaittovälineet

Riitakysymyksenä on se, ovatko autoon jälkikäteen asennettu Samsung Galaxy Tab 2 -taulutietokone ja ruuanlaittovälineet kuten kattilat ja pannut autovakuutuksen kohteena. Ehtojen kohdan 2.1.2 mukaan vakuutuksen kohteena ovat matkailuauton käyttöön olennaisesti liittyvät jälkikäteen asennetut kodinkoneet kuten televisio, dvd, video, mikroaaltouuni sekä ruuan valmistamiseen tarvittavat muut laitteet. Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdissa 2.2.5 ja 2.2.11 ajoneuvon varsinaiselle käytölle vieraiksi laitteiksi on katsottu mm. tietokoneet ja ruokailuvälineet.

Vakuutuksen rajoitusehtojen sisältö huomioon ottaen lautakunta katsoo, että autoon jälkikäteen asennettu taulutietokone ei ole vakuutuksen kohteena.

Yleisen kielenkäytön mukaan kattilat ja pannut eivät ole rajoitusehdon mukaisia ruokailuvälineitä, ruokatarvikkeita tai muuta vastaavaa irtainta. Toisaalta ehtojen kohdan 2.1.2 mukaan kyseisten esineiden pitäisi olla laitteita, jotta ne olisivat vakuutuksen kohteena. Lautakunta katsoo, että yleisessä kielenkäytössä kattiloita, pannuja ym. ei pidetä laitteina. Nekään eivät ole autovakuutuksen kohteena.

Taulutietokone ja ruuanlaittovälineet voivat sitä vastoin olla korvattavia asiakkaan kotivakuutuksesta. Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö käsittelee tämän irtaimen korvaamista kotivakuutuksen perusteella ja antaa siitä korvauspäätöksen, jos sitä ei vielä ole tehty.

Jauhesammuttimen ja television korvauksen määrä

Asiakkaalla on näyttötaakka korvausvaatimuksensa perusteista kuten vahingon määrästä. Asiakkaan tulee siten toimittaa vakuutusyhtiölle selvitystä siitä, että jauhesammuttimen ja television arvo ylitti sen, mitä vakuutusyhtiö on niistä korvannut.

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella lautakunta ei ole voinut todeta maksettua korvausta tältä osin riittämättömäksi, eikä lautakunnalla siten ole perustetta suosittaa lisäkorvausta.

Tallinnan poliisiasemalla käynti 6.-7.9.2012

Asiakas on vahinkoa selviteltäessä käynyt Tallinnassa poliisilaitoksella toimittamassa vaunusta valokuvia ja muuta selvitystä.

Kyse ei ole autopalveluvakuutuksen perusteella korvattavista kotiinpaluukuluista eikä ajoneuvon noutokuluista. Lautakunta katsoo näiden olevan vakuutusehtojen kohdan 6.2.7 mukaisia vahingon selvittelykuluja, joita ei korvata autopalveluvakuutuksen eikä esinevakuutuksenkaan perusteella. Lautakunta ei suosita näiden osalta korvausta.

Hotelliyöpymiset 11.–13.9.2012

Autopalveluvakuutuksesta korvataan ulkomailla sattuneissa vahingoissa vaurioituneen tai löydetyn ajoneuvon nouto- tai kuljetuskustannukset kotipaikkakunnalle. Varkaus- ja petosvakuutuksesta korvataan löydetyn ajoneuvon noutamisesta tai palauttamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Selvityksen mukaan asiakas haki matkailuperävaunun Tallinnan poliisiasemalta. Hän on vaatinut korvausta Pärnussa tapahtuneista yöpymisistä. Lautakunnalle jää epäselväksi, minkä vuoksi asiakas ei olisi ehtinyt saman päivän aikana Helsingistä Tallinnaan ja takaisin Suomeen. Lautakunta ei suosita korvausta näistä hotelliyöpymisistä.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia