Haku

VKL 186/16

Tulosta

Asianumero: VKL 186/16 (2016)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 03.11.2016

Lakipykälät: 69

Varkausvahinko. Ajonestolaite. Näyttö korvattavan tapahtuman sattumisesta. Tuliko auton menettäminen korvata?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen ja poliisin tutkintailmoituksen mukaan asiakkaan Mazda RX-8 –henkilöauto (kov. 2004, 145 tkm) oli anastettu hänen tyttöystävänsä asunnon lähellä olevalta pysäköintialueelta 9.-10.3.2016. Asiakas kertoo lukinneensa ovet autoa pysäköidessään, ja auton ainoa avain oli hänellä tallella vahingon jälkeen. Asiakas ei ollut lainannut autoa tai sen avaimia kenellekään eikä avaimesta ollut valmistettu kopioita. Autossa oli toimiva käynnistyksenestolaite.

Vakuutusyhtiö tiedusteli asiakkaalta, oliko hän kuitenkin pysäköinyt auton jonnekin muualle kuin ilmoittamaansa paikkaan. Asiakas ilmoitti, ettei hän etsinnöistä huolimatta ollut löytänyt autoa. Auto jäi kateisiin.

Vakuutusyhtiö antoi kielteisen korvauspäätöksen. Yhtiö katsoi jäävän osoittamatta, että auto olisi varastettu. Ajonestolaitteen ohittamiseen pystyvät vain ammattimaiset varkaat, joiden intressissä ei ole anastaa iäkkäitä autoja.

Asiakas pyysi korvauspäätöksen oikaisemista. Vakuutusyhtiö oli käytännössä esittänyt, että asiakas olisi itse järjestänyt autonsa katoamisen. Hänellä ei kuitenkaan ole ollut mitään omaan talouteensa tai ajoneuvon kuntoon liittyviä syitä yrittää erehdyttää vakuutusyhtiötä. Autoa oli kunnostettu syksyllä 2015, ja se oli hyväksytty katsastuksessa marraskuussa 2015. Hän on omistanut kaikkiaan viisi ajoneuvoa, eikä niistä millekään ollut koskaan sattunut vahinkoa.

Asiakas ei ole väittänytkään, että auto olisi anastettu ajonestolaite ohittamalla. Kyse on ollut hyvin hoidetusta houkuttelevan näköisestä urheiluautosta. Näissä autoissa käytetyissä wankel-moottoreissa on ollut osien kulumisesta johtuvia ongelmia. Asiakkaan auton moottori oli kuitenkin anastushetkellä kunnossa, ja auto on ollut varkaille houkutteleva kohde jo siitä syystä. Kyseiseen ajoneuvoon ei ole helppo löytää käytettyjä varaosia Suomesta, ja uudet osat ovat kalliita. Ei siis ole ihme, jos joku haluaa anastaa tällaisen auton pelkästään purkuosiksi. Vuonna 2015 anastetuista Mazdoista 10 kappaletta jäi poliisin tietojen mukaan kateisiin.

Asiakas oli usein pysäköinyt autonsa kyseiselle pysäköintialueelle. Tekijät ovat siten saattaneet suunnitella tekoaan jo pitkään. Valokuviin viitaten asiakas katsoo, että auton taakse on esimerkiksi voitu peruuttaa traileri, jonka kyytiin auto on vedetty. Jos tekijät ovat tavoitelleet esimerkiksi pelkästään moottorin osia, heidän ei ole tarvinnut välittää auton peltiosien mahdollisesta vaurioitumisesta. Tällaiseen tekoon ei kulu montaa minuuttia, eikä siitä välttämättä jää tapahtumapaikalle jälkiä. Vahinkopaikka on melko suojainen. Kiinnijäämisriski on ollut lähes olematon.

Autolla on siis ollut arvoa osiksi purettuna, ja myös auton jääminen kateisiin voi viitata siihen, että se on anastettu purkuosiksi. Asiakas vaati 6.500 euron suuruisen lunastuskorvauksen maksamista viivästyskorkoineen 11.5.2016 alkaen.

Vakuutusyhtiö katsoi, ettei se ollut saanut mitään sellaista uutta tietoa, jonka perusteella korvauspäätöstä tulisi muuttaa. Yhtiö ei korvannut autoa.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii 6.500 euron suuruista korvausta viivästyskorkoineen. Hän viittaa uudelleenkäsittelypyyntöönsä ja toteaa, että autoa ei ole edelleenkään löytynyt. Vakuutusyhtiö on heti vahinkoilmoituksen tekemisestä lähtien epäillyt häntä aiheettomasti petoksen yrittämisestä. Yhtiön palvelupäällikkö totesi suoraan, että kun autossa on ajonesto, yhtiö ei korvaa varkautta. Vakuutustutkijaa ei kiinnostanut selvittää auton hinaamista tai kuljettamista trailerilla.  Jos varkausvahinkoja ei korvata, mihin asiakas edes tarvitsee varkausvakuutusta?

Maahantuojan verkkosivuilla on myynnissä kaksi vastaavaa moottoria 3.490 euron ja 3.950 euron hinnalla. Jo pelkästään ehjän moottorinsa vuoksi auto on ollut varkaille houkutteleva kohde siitä riippumatta, mikä kilometrimäärä autolla oli ajettu. Vakuutusyhtiö on vastineessaan käyttänyt hintaverrokkina matalatehoisempaa moottoria, joka vaatii korjausta. Asiakkaan autossa oli lisäksi huippulaadukas äänentoistojärjestelmä ja kuvista näkyvät hienot alumiinivanteet. Poliisin mukaan vanhahkon auton arvo osiin purettuna on kolmin- tai nelinkertainen kokonaiseen autoon verrattuna. Varaosien alkuperää ei kukaan selvitä.

Auton pysäköiminen tuolle alueelle on ollut luonnollista, kun asiakas on ollut tyttöystävänsä luona. Ajonestolaitetta ei varmaankaan ohitettu, mutta tapahtumapaikalla on ollut 12–13 metriä tyhjää tilaa auton keulan edustalla, joten tilaa esimerkiksi trailerin käyttämiselle on ollut. Lehdissäkin kerrotaan tapauksista, joissa varkaat ovat auton kyytiin saamiseksi pyytäneet jopa sivullisilta apua.

Vakuutusyhtiön vastine

Ajoneuvoa ei ole voitu käynnistää ilman sen omaa avainta, eikä yhtiö pidä auton pois hinaamista tai trailerilla kuljettamista todennäköisenä. Yhtiö pitää lähtökohtana sitä, että auto on siirretty pois sen omalla avaimella. Vakuutusehtojen mukaista korvattavaa tapahtumaa ei ole sattunut.

Asiakas on vedonnut muun muassa moottoreiden myynti-ilmoituksiin. Näistä toinen on täyskunnostettu, takuun alainen moottori ja toinen vuoden 2009 takuun alainen moottori. Asiakkaan autossa oli puolestaan 12 vuotta vanha kunnostamaton moottori. Auton edellinen omistaja ilmoitti laittaneensa auton myyntiin, koska hän alkoi pelätä moottorin hajoamista eikä halunnut ottaa riskiä kalliista korjauksesta. Vakuutusyhtiön mukaan tällaiset osat eivät ole varkaallekaan kovin arvokkaita.

Joitakin autoja on epäilemättä anastettu esimerkiksi hinausautolla tai autonkuljetustrailerilla. Näissä tapauksissa kyse on ollut arvokkaista autoista, sillä halvan hintaluokan autot eivät kiinnosta varkaita. Nyt kyseessä oleva parkkipaikka sijaitsee kerrostalojen edessä hyvällä näköyhteydellä kerrostaloista. Samalla alueella säilytetään huoltoyhtiöiden työkoneita, joihin on avaimet useilla työntekijöillä, joten alueella on muuta liikennettä. Riski nähdyksi tulemisesta on ollut suuri, joten paikka ei ole houkutellut varkaita.

Matalan auton vetäminen trailerille voi vaurioittaa auton helmoja ja pohjaa, mikä herättää ympäristön mielenkiinnon. Kukaan rehellistä auton siirtoa tekevä henkilö ei tahallaan riko autoa. Kiinnijäämisriski huomioon ottaen ei ole uskottavaa, että satunnainen anastaja lähtisi vetämään tällaista autoa trailerin päälle. Kyseinen auto on lisäksi ollut pysäköitynä paikkaan, jossa se on harvoin. Ei ole todennäköistä, että tekijät ajaisivat traileri perässään ympäriinsä etsimässä vanhaa Mazda RX-8:aa. Tällainen auto ei houkuttele varkaita, eikä niihin siksi kannata uhrata vaivaa.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käyttöön on toimitettu tutkintailmoitus, vakuutustutkijan raportti ja myynti-ilmoituksia Mazda RX-8:n moottoreista hintatasolla 2.000–3.950 euroa.

Lisäksi on toimitettu valokuvia nyt kyseessä olevasta autosta ja pysäköintialueelta, josta auto on ilmoitettu anastetun. Autosta otetuissa kuvissa näkyy asiakkaan kuvailema äänentoistojärjestelmä ja alumiinivanteet. Auto on yleisilmeeltään ehjä ja siisti.

Tapahtumapaikkakuvista näkyy melko laaja asfaltoitu kenttä, joka on puiden reunustama. Puurivistön takana, tien toisella puolella näkyvät asuinrakennukset ovat lähimmillään arviolta 20–30 metrin päässä tapahtumapaikasta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on riitaa siitä, onko asiakkaan autolle sattunut varkausvakuutusehtojen mukainen korvattava vakuutustapahtuma.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Tapaukseen sovellettavien kaskovakuutusehtojen kohdan 3.2 mukaan varkausturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on rikoslain tarkoittama varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus tai niiden yritys. Korvattavuus edellyttää, että vakuutuksen kohde on ollut teon tapahtumahetkellä lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Ajoneuvo on lukittu, kun sen koritila, ovet, ikkunat ja kuormatila on suljettu ja lukittu ja lukot täyttävät suojaustehtävänsä, ajoneuvon lukitsemiseen käytettävät avaimet on poistettu ajoneuvosta ja luvattoman käytön estämiseksi tarkoitettu laite tai ohjauslukko on käytössä. Lukitusvaatimus koskee kaikkia ajoneuvoja. […]

Varkausvahingon yhteydessä menetetyn ajoneuvon lunastus edellyttää lisäksi, että menetetty ajoneuvo ei ole löytynyt 30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on saanut tiedon vahingosta ja kun poliisiviranomaiselle tehtiin asiasta rikosilmoitus. Vakuutuksenottajan on vaadittava, että edellä mainitusta rikoksesta epäilty henkilö asetetaan syytteeseen.

Asian arviointi

Molemmat osapuolet ovat pitäneet epätodennäköisenä, että auto olisi anastettu ajonestolaite ohittamalla, koska sen edellyttämää osaamista ja laitteistoja on lähinnä ammattimaisesti toimivilla autovarasliigoilla. Auton ainoa avain on vahingon jälkeen ollut asiakkaalla tallella. Lautakunnassa ratkaistavana kysymyksenä on se, oliko auto anastettu muulla tavoin kuin ajamalla.

Näyttötaakka korvaukseen oikeuttavan tapahtuman sattumisesta on korvausta vaativalla.

Lautakunta toteaa, että varkausvahinkotapauksissa korvausta hakeva ei useinkaan pysty esittämään tapahtumien kulusta muuta selvitystä kuin rikosilmoituksen, valokuvia ja mahdollisia muita tallenteita, hankintatositteita sekä oman kertomuksensa. Nämä kaikki asiakas on tässä tapauksessa toimittanut. Vakuutusyhtiön esittämästä aineistosta ei ilmene taloudellisia tai kyseisen auton kuntoon liittyviä tekijöitä taikka muitakaan seikkoja, joiden vuoksi asiakkaan ilmoitusta tulisi lähtökohtaisesti epäillä.

Osapuolten esittämän selvityksen perusteella kyseinen ajoneuvo on suhteellisen harvinainen ja sen varaosat ovat uutena melko kalliita, joten varkailla voi olla intressiä viedä tällainen iäkkäämpikin auto purkuosiksi. Purkamiseen voi viitata myös se seikka, että auto on jäänyt kateisiin.

Valokuvien perusteella tapahtumapaikalla on ollut niin paljon tilaa, että ajoneuvo on voitu vetää siellä trailerille tai ottaa hinattavaksi. Lautakunnan käsityksen mukaan tällainen ei vaadi kovin pitkää aikaa. Ympäröivän puuston vuoksi paikka vaikuttaa melko suojaiselta, ja kun asiakkaan auto oli ollut kyseisellä alueella toistuvasti, tekijöiden on ollut mahdollista varautua anastamiseen jo ennakolta.

Vakuutuslautakunta arvioi käsiteltäväkseen saatetut riita-asiat osapuolten esittämän selvityksen pohjalta. Tässä tapauksessa esitetyn aineiston perusteella lautakunta pitää todennäköisenä, että auto oli anastettu muulla tavoin kuin ajamalla. Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vahingon.

Vahingon määrän osalta lautakunta toteaa, että yhtiö ei ole riitauttanut asiakkaan vaatiman korvauksen määrää, eikä vaatimus ole määrältään ilmeisen perusteeton.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa asiakkaan ajoneuvosta 6.500 euron lunastuskorvauksen laillisine viivästyskorkoineen 11.5.2016 alkaen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Raulos

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia