Haku

VKL 178/16

Tulosta

Asianumero: VKL 178/16 (2016)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 01.11.2016

Todennäköinen syy-yhteys Ormox-, Emconcor-, Lipitor- ja Asasantin-lääkkeiden käytön ja ruokatorven rauhassyövän välillä. Tuliko syöpä korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

A (s. 1948) sairasti vuonna 2000 aivoinfarktin, minkä jälkeen hänelle määrättiin Ismox-, Emconcor-, Lipitor- ja Asasantin-lääkkeet. Ismox vaihtui sittemmin Ormoxiin. Syksyllä 2015 A hakeutui tutkimuksiin nielemisvaikeuksien takia ja hänellä todettiin ruokatorven rauhassyöpä (adenokarsinooma). Lääkevahinkoilmoituksessa 21.3.2016 A katsoi, että syöpä oli seurausta hänelle vuonna 2000 määrätyistä lääkkeistä. Kaikkien hänen käyttämiensä lääkkeiden haittavaikutuksina tunnettiin ruoansulatusongelmat. A haki ruokatorven syövästä korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että vahingon korvaaminen lääkevahinkovakuutuksesta edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneen vahingon välillä. Minkään A:n käyttämistä lääkkeistä ei tiedetä aiheuttavan ruoansulatuskanavan syöpää. Yhtiö katsoi, ettei lääkkeiden käytön ja A:lla todetun syövän välillä ollut niin todennäköistä syy-yhteyttä, että syöpä tulisi korvattavaksi lääkevahinkona. A:n korvaushakemus hylättiin.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. A toistaa vaatimuksena syövän korvaamisesta lääkevahinkona. A katsoo, että hänen käyttämiensä lääkkeiden lääkeaineet ovat pitkäaikaisen käytön ja siitä aiheutuneen ruoansulatuselimistön ärsytyksen seurauksena aiheuttaneet hänelle ruokatorven syövän.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa asiassa.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevia lääketieteellisiä selvityksiä ajalta 30.1.2000 ̶ 4.4.2016.

Keskussairaalan neurologian tekstien 30.1.2000 mukaan A on samana päivänä tuotu keskussairaalan päivystykseen halvausoireen takia. A:lla on todettu aivoinfarkti. Kontrollikäyntiä 30.1.2001 koskevan sairauskertomustekstin mukaan A:lla on vuosi sitten sairastetun aivoinfarktin jälkeen ollut lääkityksenä Asasantin, Ismox, Emconcor ja Lipitor. Merkinnän 12.11.2001 mukaan lääkitys on muuten ollut ennallaan, mutta Ismoxin tilalle on vaihtunut Ormox.

Keskussairaalan kirurgian sairauskertomustekstin 5.1.2016 mukaan A on tullut tutkimuksiin nielemisvaikeuden ja laihtumisen vuoksi. A:lle on tehty ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen tähystys, jossa on todettu ruokatorven alakolmanneksessa kasvain. Onkologille tehdyn konsultaatiopyynnön 18.2.2016 mukaan kasvain on todettu ruokatorven adenokarsinoomaksi eli rauhassyöväksi.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:lla todettu ruokatorven rauhassyöpä korvata Ormox-, Emconcor-, Lipitor- ja/tai Asasantin-lääkkeiden aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2016 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä (…) lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

A:lle on vuonna 2000 sairastetun aivoinfarktin jälkeen aloitettu lääkitykseksi sydänlääke Ormox, beetasalpaaja Emconcor, veritulppataipumusta vähentävä ja verisuonia laajentava Asasantin sekä veren rasvojen tasoja alentava statiinilääke Lipitor. Vuonna 2016 A:lla on todettu ruokatorven rauhassyöpä, jonka A katsoo aiheutuneen lääkkeiden käytön seurauksena. Ruokatorven rauhassyövän riskitekijöinä pidetään mm. miessukupuolta, refluksitautia, kohonnutta painoindeksiä, tupakointia ja runsasrasvaista ruokavaliota. A:n käyttämien lääkkeiden tunnettuja haittavaikutuksia ovat erilaiset ruoansulatushäiriöt. Sen sijaan tiedossa ei ole, että nämä lääkkeet voisivat olla edes ruokatorven rauhassyövän riskitekijöitä. Vakuutuslautakunta pitää tällä perusteella epätodennäköisenä, että A:lla todettu ruokatorven rauhassyöpä olisi syy-yhteydessä lääkkeiden käyttöön. Todennäköisen syy-yhteyden jäädessä osoittamatta lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norio-Timonen

Sihteeri Laine

 

Jäsenet:

Jokelainen

Järvinen

Paakkari

Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia