Haku

VKL 177/14

Tulosta

Asianumero: VKL 177/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 20.08.2014

Korvattava vakuutustapahtuma. Rajoitusehto. Oliko varkausvahinko määritelty tapahtuma-ajan ja -paikan suhteen? Näyttö.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja kertoi joutuneensa taskuvarkauden kohteeksi 6.2.2014. Korvausta on haettu kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 17.2.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, että koska vakuutuksenottaja ei tiedä, mitä rahoille on tapahtunut, ei korvausta voida suorittaa. Vakuutuksesta ei korvata varkausvahinkoa, kun tapahtumapaikkaa tai ‑aikaa ei voida määritellä.

Vakuutuksenottaja oli uudelleenkäsittelypyynnössään kertonut, että häntä oli todennäköisesti seurattu pankista saakka. Rahojen on täytynyt kadota kirjakaupassa, koska muissa paikoissa vakuutuksenottaja ei ollut lähikontaktissa muiden ihmisten kanssa. Vakuutusyhtiö on katsonut 24.3.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei jälkikäteisepäily tai oletus vahinkotapahtuman kulusta ole riittävä näyttö korvaukseen oikeuttavan tapahtuman sattumisesta. Asiassa ei ole varmaa tietoa siitä, mitä rahoille on tapahtunut.

Valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut 10.3.2014 päivätyssä valituksessaan, että rahat oli otettu lainaksi perheen lomamatkaa varten. Vakuutuksenottaja on katsonut määrittäneensä vahinkoajan ja ‑paikan tarkasti poissulkien muut vaihtoehtoiset paikat ja ajankohdat. Vahinkoaika oli määritelty jo rikosilmoituksessa tapahtuneeksi yhden tunnin sisällä. Vakuutuksenottaja kertoo olleensa kirjakaupassa kello 18‑18.15 välisenä aikana. Kirjakaupassa oli tungosta alennusmyyntien takia. Kotona vakuutuksenottaja huomasi, että vetoketju oli auki ja rahat olivat poissa.

Vakuutuksenottaja katsoo, ettei tapahtumapaikka ole voinut olla muualla. Vakuutuksenottaja katsoo, ettei vakuutuksenottajalta voida kohtuudella odottaa taskujen tarkistamista viiden minuutin päästä taskujen huolellisesta sulkemisesta. Vakuutuksenottaja pitää varkaustapahtumaa koskevaa vakuutusehtoa kohtuuttomana.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 15.4.2014 päivätyssä vastineessaan, että vakuutuksenottaja huomasi kotona takin taskun vetoketjun olleen auki ja rahat olivat poissa. Mitään tiettyä yksittäistä vahinkotilannetta vakuutuksenottaja ei ollut havainnut. Poliisille tehdyssä tutkintailmoituksessa kerrotaan vakuutuksenottajan olleen varma, että anastus on tapahtunut ”jossain Helsingissä”. Tutkintailmoitukseen kirjattu vahinkoajankohta 17.55‑18.50 poikkeaa vakuutuksenottajan kertomasta, jälkikäteen tarkentamasta ajankohdasta.

Vakuutusyhtiö katsoo käytössä olevien selvitysten perusteella, ettei vakuutuksenottaja ole havainnut rahakuoren anastamista heti kirjakaupassa vaan vasta kotona. Tämän jälkeen hän oli päätellyt varkausvahingon sattuneen kirjakaupassa. Tällainen jälkikäteen esitetty olettama siitä, miten vahinko on mahdollisesti tapahtunut, ei ole riittävä osoitus korvattavasta vakuutustapahtumasta. Näin ollen kysymyksessä on ollut vakuutuksen rajoitusehdon mukainen määrittelemätön varkaus, eikä vahinkoa voida korvata.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan laaja turva korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat mm. varkaudet.

Vakuutusehtojen kohdan 3.5 (Korvausrajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata

- omaisuuden katoamista, unohtamista tai niiden seurauksena aiheutuvaa vahinkoa

- varkausvahinkoa, kun tapahtumapaikkaa tai –aikaa ei voida määritellä.

Ratkaisu

Vakuutuksenottaja kertoi joutuneensa taskuvarkauden kohteeksi 6.2.2014. Korvausta on haettu kotivakuutuksesta.

Lautakunta toteaa, että voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijan on esitettävä näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta ja vahingon määrästä. Jos vakuutusyhtiö haluaa vedota rajoitusehtoon, tulee sen vastaavasti näyttää, että kyse on ollut rajoitusehdon mukaisesta tapahtumasta.

7.2.2014 päivätyn tutkintailmoituksen mukaan vakuutuksenottaja kertoi nostaneensa pankista 2 900 euroa. Pankista vakuutuksenottaja meni Rautatientorin metroasemalle ja sieltä edelleen metrolla Kampin metroasemalle. Metroasemalta hän meni ylös linja-autoterminaaliin ja kävi kirjakaupassa, jonka jälkeen hän palasi linja-autoterminaaliin ja matkusti sieltä linja-autolla kotiinsa Espooseen. Vakuutuksenottaja kertoi, että kirjekuori oli hänen takkinsa taskussa, joka oli suljettu vetoketjulla eikä kuori näin ollen voinut pudota taskusta itsestään. Vakuutuksenottaja kertoi, ettei linja-autossa ollut sellaista tilannetta, jossa kirjekuori olisi voitu anastaa. Vakuutuksenottaja on varma, että anastus on tapahtunut Helsingissä. Vakuutuksenottaja on myöhemmin ilmoittanut, että anastus tapahtui väentungoksessa kirjakaupassa kello 18–18.15 välisenä aikana.

Vakuutuslautakunta katsoo, että tapauksessa esitetty selvitys jättää epäselväksi, missä ja milloin kirjekuori oli mahdollisesti varastettu. Vakuutuksenottaja ei ole havainnut mitään tiettyä anastustapahtumaa, vaan kyse on siitä, että vakuutuksenottaja on palattuaan kotiinsa vahingon jälkeen päätellyt kirjekuoren tulleen anastetuksi ja arvioinut mielestään todennäköisimmän tapahtumapaikan ja -tilanteen.

Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata varkausvahinkoa, kun tapahtumapaikkaa tai ‑aikaa ei voida määritellä. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei jälkikäteisepäily tai oletus vahinkotapahtuman kulusta ole riittävä näyttö korvaukseen oikeuttavan varkausvahingon sattumisesta. Vakuutuksenottaja on katsonut valituksessaan, että varkaustapahtumaa koskeva vakuutusehto on kohtuuton. Hän katsoo, ettei vakuutuksenottajalta voida kohtuudella odottaa taskujen tarkistamista viiden minuutin päästä taskujen huolellisesta sulkemisesta. Vakuutuslautakunta toteaa, että sovellettu ehto on yleinen rajoitusehto ja vakuutusyhtiöllä on tarve tietää milloin ja missä vakuutustapahtuma on sattunut. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei kyseinen ehto ole kohtuuton eikä sen soveltaminen johda kohtuuttomaan lopputulokseen tässä tapauksessa. Edellä mainituin Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Sario, Uimonen, Laapotti ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia