Haku

VKL 177/04

Tulosta

Asianumero: VKL 177/04 (2004)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.08.2004

Matkan keskeytyminen Menetetyt matkapäivät Sairastaminen hotellissa

Vakuutetut S.S. ja M.S. olivat lomamatkalla Thaimassa 19.1. – 4.2.2004. 24.1.2004 M.S:llä alkoi vatsatauti, jonka vuoksi hän oli vuoteenomana hotellissa kaksi päivää. Läheisen sairaalan lääkäri kävi antamassa M.S:lle pistoksen ja lääkkeitä. Lääkärintodistuksen mukaan M.S:n on tullut pysyä yksi päivä vuoteessa hotellissa. Sairaalaan turvautumista koskevia ohjeita lääkäri ei ole M.S:lle antanut.

26.1.2004 S.S:llä alkoi samankaltainen vatsatauti. Hän joutui hotellissa sänkyyn neljäksi päiväksi. S.S. on diabeetikko, jolla on verenpainetauti, kohonnut kolesteroli ja lääkeallergia. Hän oli tautinsa kestäessä lääkkeiden ja M.S:n hoidon varassa. Paikkakunnalla oli M.S:n kertoman mukaan kuumuudesta ja vedenpuhdistamon epäkuntoisuudesta johtuva epidemia, jonka vuoksi sairaalan kapasiteetti ei riittänyt kaikkien hoitoon. Ennen kotiinpaluuta S.S. ja M.S. saivat kumpikin vielä vuorollaan vuorokauden mittaisen oksennustaudin.
 
S.S. haki molempien vakuutettujen osalta korvausta matkan keskeytymisestä kuudelta menetetyltä matkapäivältä katsoen heidän olleen sairaalan etähoidossa.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksessään 25.2.2004 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot.
 
Vakuutusehtojen kohdan 6.2.1 mukaan matkan keskeytymisen vuoksi maksetaan korvaus menetetyistä matkapäivistä sairaalahoidon ajalta vakuutetulle, joka on joutunut matkan aikana sairaalahoitoon vakuutuksesta korvattavan matkasairauden tai matkatapaturman vuoksi.
 
Koska vakuutettujen matkasairaus ei ole vaatinut sairaalahoitoa, korvausta menetetyistä matkapäivistä ei voida myöntää matkustajavakuutuksen perusteella.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 8.3.2004 S.S. toteaa korvauksen evätyn sillä perusteella, etteivät vakuutetut olleet sairaalahoidossa. S.S. haluaa korostaa kuitenkin sitä, että hänen tilansa oli niin vakava, ettei hän taluttamatta pystynyt menemään edes hotellihuoneen wc:hen. S.S:llä on diabetes-lääkityksen lisäksi lääkitys verenpainetautiin, kolesteroliin sekä veritulpan estoon.
 
Vakuutettuja kävi katsomassa kaksi eri lääkäriä, jotka antoivat molemmille pistokset. Lisäksi S.S. sai veteen sekoitettavia pussukoita (tippaan verrattava ravintoliuos), antibioottikuurin, kivunestolääkityksen, oksennukseneston ja vielä jotain ”mömmöä”. S.S. on allerginen Tarivit –nimiselle aineelle (mehiläismyrkky), jota on useissa vatsalääkkeissä. Hän on muutama vuosi sitten meinannut Turkissa kuolla saatuaan tällaista lääkettä. Tämän vuoksi S.S. vetoaa lautakuntaan, että se tulkitsisi S.S:n saaman hoidon sairaalan taholta tapahtuneeksi etähoidoksi, koska sairaala oli läheisyydessä. Paikkakunnalla riehui mahatautiepidemia. Vakuutettujen asuman hotellin asukkaista 40 % oli mahataudissa heidän lomansa aikana. Vakuutetut menettivät lomastaan totaalisesti kuusi päivää.
 
Ilmeistä on, että sairaalan kapasiteetti ei riittänyt ottamaan sisään kaikkia, jotka normaalioloissa olisi otettu sisään. Ilmeisesti lääkäri suhtautui tilanteeseen näin, koska M.S. ymmärsi hänen ohjeitaan ja lääkkeiden antoajankohtia.
Totuus on kuitenkin se, että S.S. ei millään olisi yksin selvinnyt hotellihuoneessa tällaisen lääkekuorman kanssa huomioon ottaen aiemmin mainitut sairautensa.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 2.6.2004 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja matkavakuutusehtojen sisällön.
 
Vakuutusyhtiö on maksanut vahingosta vatsasairauksista aiheutuneet lääkärinpalkkiot ja lääkkeet. Koska S.S:n ja M.S:n vatsasairaudet eivät ole vaatineet sairaalahoitoa, vakuutusyhtiö ei ole maksanut korvausta menetetyistä matkapäivistä.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Yksityistapaturmavakuutus- ja matkavakuutusehdot, voimassa 1.1.2002 alkaen
 
Kohta 6, Matkan keskeytyminen
6.1 Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan alkaneen matkan muuttumista, joka on aiheutunut pakottavasti
-         vakuutetun tai vakuutetun kohdassa 5.2.1 mainitun lähiomaisen vakavasta, äkillisestä ja odottamattomasta sairastumisesta tai vakavasta tapaturmasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.
 
6.2, Korvausta matkan keskeytymisestä
 
6.2.1 matkan keskeytymisen vuoksi maksetaan
-         korvaus menetetyistä matkapäivistä sairaalahoidon ajalta vakuutetulle, joka on joutunut matkan aikana sairaalahoitoon tästä vakuutuksesta korvattavan matkasairauden tai matkatapaturman vuoksi.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse vakuutettujen hotellissa sairastamien päivien korvaamisesta matkan keskeytymisenä.
 
Vakuutetut S.S. ja M.S. ovat Thaimaan-matkansa aikana kumpikin vuorollaan sairastuneet vatsatautiin, ja joutuneet tämän vuoksi olemaan vuoteessa hotellissaan, missä kaksi eri lääkäriä on käynyt heitä hoitamassa.
 
S.S. on muiden sairauksien vuoksi kertonut olleensa täysin M.S:n avusta riippuvainen. Vakuutetut ovat katsoneet olleensa läheisen ylikuormitetun sairaalan etähoidossa. M.S:n osalta ei häntä koskevassa lääkärintodistuksessa ole katsottu aiheelliseksi antaa sairaalahoitoa koskevia ohjeita.
 
Vakuutusehdot edellyttävät sairauden vuoksi keskeytyneen matkan johdosta korvattavilta menetetyiltä matkapäiviltä vakuutetun joutumista sairaalahoitoon. Lautakunta katsoo tämän tarkoittavan hoitoa sairaalan tiloissa. Vaikka vatsataudin heikentämä S.S. on tarvinnut toisen apua hotellissa sairastaessaan, ei kyse kuitenkaan ole ollut ehtojen edellyttämästä sairaalahoidosta. Tämän vuoksi lautakunta katsoo vakuutusyhtiön päätöksen ehtojen mukaiseksi.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
 
Tulosta