Haku

VKL 176/13

Tulosta

Asianumero: VKL 176/13 (2014)

Vakuutuslaji: Yksityistapaturmavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.06.2014

Polvivamma. Ohimenevän haitan korvaus.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A (s. 1969) hyppäsi 19.5.2010 kotipihassaan rinteen alaosasta kasvien yli nurmikolle, jolloin alas tullessaan liukastui, kaatui ja vasen polvi vääntyi ja polvilumpio meni sijoiltaan. Polvea hoidettiin aluksi konservatiivisesti, mutta oireiden jatkuttua siihen tehtiin neljä operaatiota: 4.8.2010 tähystys epäillyn sisäkierukan takasarven repeämän takia, mediaalisen patellafemoraaliligamentin korjausleikkaus 16.11.2010, takaristisiteen korjausleikkaus 8.5.2012 ja polvinivelen puhdistus 6.11.2012.

A haki vahingosta korvausta ammattiliiton kollektiivisesta tapaturmavakuutuksesta. Kun tapaturmasta oli kulunut vuosi, A haki korvausta vamman aiheuttamasta haitasta.

Vakuutusyhtiön päätökset

Vakuutusyhtiö on korvannut A:lle ohimenevää haittaa haittaluokan 2 mukaan ajalta 19.5.2011–7.5.2012, haittaluokan 4 mukaan ajalta 8.5.–31.10.2012, haittaluokan 2 mukaan ajalta 1.11.–17.12.2012 ja haittaluokan 3 mukaan ajalta 18.12.2012–20.5.2013. Pysyvä haitta on korvattu haittaluokan 3 suuruisena 21.5.2013.

Valitus

Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan valituksessa A vaatii muutosta maksettuun ohimenevän haitan korvaukseen. A viittaa tehtyihin leikkauksiin ja vammasta aiheutuneeseen työkyvyttömyyteen. A on ollut vamman takia täysin työkyvytön huhtikuuhun 2011 saakka ja toukokuusta 2011 huhtikuuhun 2012 50 % työkyvytön. Ennen 16.11.2010 tehtyä leikkausta A:lla on ollut käytössä keppi ja polven tukiteippaus. Kävely on ollut ontuvaa eikä jalkaan ole koskaan voinut luottaa ennen toukokuussa 2012 tehtyä leikkausta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa asiassa antamiinsa korvauspäätöksiin ja katsoo edelleen, että tehdyt päätökset ovat asianmukaisia.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään E-lausunto13.7.2010, B-lausunnot 21.6.2010, 2.2.2011, 31.3.2011, 30.5.2011, 17.8.2011, 28.11.2011, 20.6.2012, 27.8.2012, 17.12.2012, 1.3.2013, 8.5.2013, 2.7.2013 ja 30.10.2013, sairauskertomustekstejä ajalta 19.5.2010–6.11.2012, ultraäänitutkimuslausunnot 30.5.2011 ja 13.9.2011, magneettitutkimuslausunnot 7.6.2010 ja 29.2.2012 ja fysioterapeutin tutkimusraportti 5.1.2012.

Ensikäynnin 19.5.2010 sairauskertomustekstin mukaan A on samana päivänä liukastunut kävellessään kaltevaa tasoa alaspäin ja saanut tässä yhteydessä vasempaan polveen vääntövamman. Polilumpio on ollut sijoiltaan ja A on itse reponoinut sen välittömästi. Vaiva on kuitenkin uusiutunut; askeleita voi ottaa muutaman. Statuksessa yleistila on todettu hyväksi. Polvessa ei ole ollut nesteilyä. Polvilumpio on ollut paikallaan, fleksio ja ekstensio täydet ja A on pystynyt ottamaan neljä askelta. Polvi on ollut kivulias. Palpoiden mediaalinen nivelrako on aristanut, AP-suunnassa vetolaatikot ovat olleet molempiin suuniin stabiilit. Sivusiteet ovat olleet symmetriset ja kivuttomat. Polvi on ollut kliinisesti stabiili. A:lle on annettu mukaan kyynärsauvat ja kipulääkkeitä ja hänet on ohjattu röntgentutkimukseen. 21.5.2010 A on ollut päivystyspoliklinikalla, koska polvilumpio on luksoitunut uudelleen. A:lle on määrätty kuuden viikon ortoosihoito ja fysioterapiaa ja sovittu kontrollikäynnistä tämän jälkeen. 4.6.2010 A:lla on todettu vasemman pohkeen alueella syvä laskimotromboosi. Magneettitutkimuksessa 7.6.2010 on todettu vasemmassa polvessa sisemmän nivelkierukan takasarven repeämään viittaava löydös. Tämän epäilyn vuoksi on 4.8.2010 tehty tähystystoimenpide, joka leikkauskertomuksen mukaan on jäänyt diagnostiseksi. Objektiivisina löydöksinä on ollut huomattava nelipäisen reisilihaksen atrofia ja koukistusvajaus. Jatkoa varten on ohjeistettu kuntouttava hoitolinja.

Polven epävakausoireet ja kipeytyminen ovat jatkuneet, joten 16.11.2010 vasempaan polveen on tehty mediaalisen patellofemoraaliligamentin korjausleikkaus. Kontrollikäynnillä 14.12.2010 polven liike on ollut hyvä, nelipäinen reisilihas ohentunut ja heikentynyt. A on ontunut ja kertonut käyttävänsä ulkona yhtä keppiä liikkumisen apuna. A:lle on määrätty fysioterapiaa ja ohjeistettu polven kuntoutusta ja polvituen käyttöä. B-lääkärinlausunnon 30.5.2011 mukaan keppi on ollut käytössä huhtikuulle 2011 saakka. Kliinisessä tutkimuksessa 30.5.2011 polven passiivinen liike on ollut jo melko hyvä, 0-120 astetta. Reiden lihas on alkanut vahvistua ja stabiliteetti etu- ja sivusuunnassa on ollut hyvä. Lumpion asento ja liike ovat olleet normaalit. Arkuutta on todettu mediaalisesti Hoffan patjassa ja ilmeisesti saphenushermon polvilumpion alapuolisen haaran kohdalla. Polven asento on ollut kinesioteippauksella parempi; polvi ei tällöin retkahda liian suoraksi tai petä alta. Kyykkyliike ei ole vielä onnistunut. Fysioterapiaa on jatkettu ja määrätty ultraäänitutkimus, koska vasemman reiden takaosaan on jäänyt kipeä lihasalue vammautumisen jälkeen. B-lääkärinlausunnon 17.8.2011 mukaan vasemmassa polvessa on edelleen ollut terävä kipupiste mediaalisesti artroskopiaportin kohdalla ja saphenushermon polvilumpion alapuolisen haaran kohdalla, minkä lisäksi kipua on ollut patellofemoraalinivelen lateraalipuolella yläosassa. Alas portaita ja mäkeä kävely on kipeyttänyt polvea ja painaminen ja höylääminen patellaan tekee samoin kipeää. Tukiteippaus auttaa tilanteeseen ja ulkona A pitää joskus patellatukea, mistä on myös apua. Polvessa on subjektiivisesti löysyyden tunne ja kliinisesti myös hieman löysyyttä, mutta ei selvää merkittävää instabiliteettia. MRI:n mukaan jotain osittaiseen vaurioon viittaavaa on ollut eturistisiteessä ja sisemmässä sivusiteessä, mutta selvää repeämää ei ole todettu. Selvien löydösten puuttumisen takia leikkaushoitoon ei kuitenkaan ole lähdetty. B-lausunnon 28.11.2011 mukaan polvi väsyy edelleen kävellessä ja jotenkin nitkahtaa ja muljahtaa. Alameno mäkeä onnistuu huonosti, polvi on epävakaa. Kuitenkin jalan kestävyys ja toiminta ovat hiljalleen parantuneet leikkaustoimenpiteen jälkeisestä tilanteesta. Polven tilanne on lausunnon mukaan sopinut takaristisiteen venyttymiseen ja osittaiseen repeämään, minkä lisäksi saphenushermossa on ollut edelleen kipua. Lihasharjoitteita ja fysioterapiaa on ohjeistettu jatkamaan ja suunniteltu mahdollista takaristisideleikkausta keväälle 2012.

Takaristisiteen korjausleikkaus on tehty 8.5.2012. B-lääkärinlausunnon 20.6.2012 mukaan polvi on leikkauksen jälkeen pidetty suorana ja siinä on tukeva elastinen sidos, käynnillä 14.6.2012 on todettu, että polvea voidaan alkaa taivuttaa ja määrätty A:lle polvituki. Polvi on ollut jonkin verran turvoksissa ja koukistunut vain noin 30 astetta, mutta lujuus on kuitenkin ollut hyvä AP- ja sivusuunnassa. Reiden lihas on ollut varsin atrofinen. A:lle on ohjeistettu polven kuntoutusta ja määrätty fysioterapiaa sekä tukiside ja PCL-saranatuki vielä 2 kuukauden ajaksi. B-lääkärinlausunnon 27.8.2012 mukaan subjektiivinen tunne polven lujuudesta on ollut leikkauksen jälkeen hyvä ja rahinat jääneet pois. Kävely on onnistunut vain kymmeniä metrejä polvituen ja kahden kepin kanssa. Autoa A ei ole voinut ajaa. Vastaanotolla A on ontunut tuen kanssa ja yksi keppi ollut tarpeen. Polvi on ollut jonkin verran edestä turvoksissa ja koukistunut noin 80 astetta. Lujuus AP- ja sivusuunnassa on kuitenkin ollut edelleen hyvä. Reiden lihas on ollut vielä varsin atrofinen edestä ja takaa. Etumediaalisen osan arpi on ollut palpaatioarka ja polvituen alla pehmuste ollut tarpeen. Fysioterapiaa on jatkettu ja ohjeistettu PCL-saranatuen käyttöä ulkona enemmän liikkuessa.

Takaristisideleikkauksen jälkeen A:lle jääneen liikerajoituksen vuoksi vasempaan polveen on 6.11.2012 tehty arpikiinnikkeiden vapautustoimenpide, jonka jälkeen jalalla on saanut varata täydellä painolla. Kyynärsauvojen käyttö on ohjeistettu kahdeksi viikoksi leikkauksen jälkeen. Vastaanottokäynnillä 17.12.2012 polvi on koukistunut 100 astetta, lievää mediaalista turvotusta ja painoarkuutta todettu Hoffan patjassa. Polven sisällä nestettä on ollut vähän, patellofemoraalinivelestä ei ole kuulunut rutinaa. Ojennus on onnistunut, aktiivisesti A ei ole saanut loppuojennusta tehtyä mediaalisen kivun vuoksi, mutta passiivisesti polvi on mennyt hyvin suoraksi. Reiden lihas on edelleen ollut edessä heikko ja atrofinen. Tasapaino ja koordinaatio ovat olleet huonot ja liikkeelle lähtö aina hankalaa ja ontuvaa. Stabiliteetti on kuitenkin ollut yllättävän hyvä ja fleksiossa polven ääriviivat symmetriset, semifleksiossa pieni taka-asento. Aamuisin polvi on ollut vielä jäykkä ja arka ja edellyttänyt kipulääkkeitä, päivän mittaan polvi vertyy ja liike on parempi. Ulkona lumessa liikkuessa A:lla on ollut yksi keppi käytössä. Fysioterapian ja kuntoutuksen jatkoa on ohjeistettu. Vastaanottokäynnillä 1.3.2013 A on kertonut käyttävänsä ulkona liikkuessa edelleen keppiä. Polvituki on auttanut polven tilannetta. Polvi kipeytyy vesijuoksusta ja uinnistakin, ilman tukea liikkuessa kipeytyy etulateraalisesti ja pistää ja äkisti vihloo. Koukistus on onnistunut 115 asteeseen asti, Hoffassa on todettu lievää mediaalista turvotusta ja painoarkuutta. Ojennus on onnistunut, joskin Hoffan tyyny ollut ääriojennuksessa kipeä. Passiivisesti ojennus on onnistunut hyvin. Reiden lihas edessä on ollut edelleen heikko ja atrofinen. Palpoiden on todettu arkuus Hoffassa mediaalisesti ja lateraalisesti ja vihlaiseva kipu tullut syvässä kudospalpaatiossa. Polvituki on painanut takareiden mediaalista osaa. B-lääkärinlausunnon 8.5.2013 tilankuvaus on lausuntoa 1.3.2013 vastaava.

Asiantuntijalausunto

Vakuutuslautakunnan pyynnöstä antamassaan asiantuntijalausunnossa dosentti, LKT, DI, kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Aarne Kivioja toistaa lääketieteellisistä selvityksistä ilmenevä tiedot ja toteaa, että A:n polvivamman täydellisessä diagnostiikassa ja hoidossa on ollut virheitä, minkä vuoksi jälkikäteen arvioiden kahteen varsinaiseen korjausleikkaukseen on päästy vasta 16.11.2010 ja 8.5.2012. Sen jälkeen vuoden kuluttua haittaluokaksi on arvioitu 3. Hoitava lääkäri on takaristisideleikkauksen jälkeen lausunnossa 27.8.2012 arvioinut haitaksi 100 % vuoden 2012 loppuun. 100 % haitta eli haittaluokka 20 tarkoittaisi täysin sokeata tai täysin halvaantunutta ihmistä, mistä A:n tapauksessa ei ole kyse. A:n oman ilmoituksen mukaan hänellä on ollut käytössä toukokuun 2012 leikkaustoimenpiteeseen saakka kinesioteippaus, apuvälineiden käytöstä A ei mainitse kuin liukuesteet kengissä talvella. Haitta voi erityisesti toimenpiteisiin liittyen muuttua jopa päivittäin, erityisesti vasta tehdyn leikkauksen toipumisvaiheessa. Vuoden 2013 tietojen perusteella polvessa on hyvä liikelaajuus, mutta siihen on jäänyt kipua, lihasheikkoutta ja epävarmuuden tunnetta lievään toiminnanvajaukseen sopien. Pysyvän haitan haittaluokka 3 vaikuttaa näin arvioituna asianmukaiselta. Tätä ennen tilanne on ollut huonompi ennen leikkausta 6.11.2012. Leikkausta 6.11.2012 ennen takaristisiteen korjauksesta asti pysyvä haitta on ollut keskimäärin neljä, vaikka luonnollisesti heti takaristisideleikkauksen jälkeen polven ollessa suorana haitta on ollut hetken aikaa suurempikin. Kivioja katsoo, että ohimenevä haitta on ajalla 19.5.2011–7.5.2012 vastannut haittaluokkaa 2, ajalla 8.5.–5.11.2012 haittaluokkaa 4 ja ajalla 6.11.2012–20.5.2013 haittaluokkaa 3.

Asiakkaan lisäkirjelmät ja lisäselvitys

Lautakunnan hankkiman asiantuntijalausunnon johdosta toimittamassaan lisäkirjelmässä A toteaa, että polvi on aikavälillä 8.5.–14.6.2012 koukistunut 30 astetta ja A:lla on ollut käytössä 2 keppiä. Kesäkuussa 2012 keppien lisäksi on hankittu apuvälineeksi PCL-ortoosi, jota on käytetty koko ajan toukokuuhun 2013 saakka. Kaksi keppiä on ollut käytössä koko ajan aikavälillä 8.5.–17.12.2012, minkä lisäksi polvessa on ollut huomattava koukistusvaje, joka on korjattu tähystyksellä marraskuussa 2012. Elokuusta marraskuuhun 2012 koukistus on ollut 75–80 astetta. Tammikuusta toukokuuhun 2013 A:lla on ollut ulkona liikkuessa yksi keppi käytössä ja PCL-ortoosi koko ajan. Polvessa on koukistunut 115 astetta. Kesäkuusta 2013 alkaen A:lla on edelleen ajoittain käytössä yksi keppi ulkona liikkuessa. 29.1.2014 polven tilanne on selkeästi edelleen huonontunut. A viittaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan asiantuntijalääkäri Pauli Morrin lausuntoon, jossa tilapäistä haittaa on pidetty haittaluokkaa 4 vastaavana leikkaukseen 8.5.2012 saakka ja tämän jälkeen haittaluokkaa 6 vastaavana 6 kuukauden ajan. A on lisäksi toimittanut lautakunnalle B-lääkärinlausunnon 24.9.2012, jonka mukaan A on voinut tehdä kävelyä vain kymmeniä metrejä polvituen ja kahden kepin kanssa ja ainakin aluksi autolla ajo on ollut kielletty.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Ammattiliiton kollektiivisen tapaturmavakuutuksen ehtojen kohdan 4 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassa ollessa vakuutetulle sattuneesta tapaturmasta aiheutuvia hoitokuluja ja aiheutunut pysyvä haitta sekä kuolemantapauskorvaus. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Ehtojen kohdan 7 mukaan pysyvällä haitalla tarkoitetaan tapaturman aiheuttamaa lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka vammasta aiheutuu vakuutetulle. Haittaa määrättäessä otetaan huomioon ainoastaan vamman laatu, mutta ei yksilöllisiä olosuhteita, kuten ammattia tai harrastuksia.

Haitan suuruus määrätään sosiaali- ja terveysministeriön antaman tapaturmavakuutuslakiin perustuvan haittaluokituspäätöksen mukaan. Haitan suuruus määrätään tapaturman sattuessa voimassa olleen haittaluokituksen perusteella. Vammat on jaettu haittaluokkiin 1–20. Haittaluokka yksi vastaa viiden prosentin lääketieteellistä haittaa ja seuraavat luokat kukin viisi prosenttiyksikköä korkeampaa. Haittaluokka 20 vastaa täyttä 100 %:n haittaa. Haittaluokkaa 1 käytetään ainoastaan silmien ja sormien vammoissa. Haitat, jotka muussa kuin silmä- ja sormivammaisuudessa ovat lievempiä kuin luokassa 2, eivät vähäisyytensä takia ole tarkoin arvioitavissa.

Täydestä pysyvästä haitasta maksetaan tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä. Osittaisesta haitasta maksetaan niin monta kahdeskymmenesosaa vakuutusmäärästä kuin haittaluokka osoittaa. Korvausta ei kuitenkaan makseta haitasta, joka ilmenee vasta kolmen vuoden kuluttua tapaturmasta. Haitasta maksetaan kertakorvaus sen jälkeen, kun haitta on muodostunut pysyväksi.

Jos tapaturmasta on kulunut yksi vuosi, eikä haitta ole muodostunut pysyväksi, maksetaan jatkuvana korvauksena kymmenen prosenttia vuodessa vakuutusmäärän siitä osasta, joka vastaa vamman haittaluokkaa kunakin ajankohtana.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse A:lle maksettavan ohimenevän haitan korvauksen haittaluokasta aikavälillä 19.5.2011–20.5.2013. Vakuutusehtojen mukaan korvausta ohimenevästä haitasta maksetaan, jos vammasta on kulunut vuosi eikä haittaa ole vielä pidettävä pysyvänä. A:n tapauksessa korvaus pysyvästä haitasta on maksettu haittaluokka 3:n suuruisena 21.5.2013.

Vakuutusehtojen mukaan ohimenevän haitan suuruus määritellään sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokka-asetuksen 1649/2009 mukaan. Asetuksen alaraajoja koskevan kohdan 2 mukaan kun polvi taipuu korkeintaan 90 astetta, haittaluokka on 1. Kun polvi taipuu korkeintaan 60 astetta, haittaluokka on 3. Polven ojennusvajauksen ollessa 5–10 astetta haittaluokka on 1–2 ja ojennusvajauksen ollessa yli 10 astetta haittaluokka on 3. Epävakaa polvi, jossa on korjaamaton, oirehtiva nivelsidevamma, vastaa haittaluokkaa 1–2. Asetuksen kohdan 2.2 kohtaa alaraajat kokonaisuutena käytetään arvioinnissa, jollei yksityiskohtaisiin haittanimikkeisiin vertaamalla voida päästä haittaa kuvaavaan tulokseen. Kyseessä on lievä toiminnanvajavuus, kun kävely on lievästi ontuvaa, liikkuminen epätasaisella lievästi rajoittunut ja apuvälineen tarve ajoittaista. Haittaluokka on tällöin 0–5. Kun vahingoittuneella on ontumista, merkittävää liikerajoitusta, jatkuva kävely on vaikeaa tai hidasta ja apuneuvo tarpeen lyhyilläkin matkoilla, kyseessä on keskivaikea toiminnanvajavuus, jota vastaava haittaluokka on 6–10.

Vakuutuslautakunta toteaa, että A:lle vasemman polven vammasta aiheutunut ohimenevä haitta on koostunut kivuista, liikerajoituksista, epävakausoireista, lihasheikkoudesta ja epävarmuuden tunteesta. Lautakunta katsoo, että A:lle vahingosta aiheutunutta ohimenevää haittaa on arvioitava haittaluokka-asetuksen alaraaja kokonaisuutena -kohdan perusteella.

1) Ohimenevä haitta 19.5.2011–7.5.2012

A:n tapaturmasta on kulunut vuosi 19.5.2011. Toukokuulta 2011 olevan tilankuvauksen (B-lääkärinlausunto 30.5.2011) mukaan A:n polvi on ollut pitkään jäykkä ja kipeä ja kepit ovat olleet käytössä huhtikuulle 2011. Polven asento on ollut parempi kinesioteippauksella, jolloin polvi ei retkahda liian suoraksi tai petä alta. Lumpion asento ja liike ovat olleet normaalit, polven passiivinen liike jo 120 astetta. Kyykkyliike ei ole vielä onnistunut. Reiden takaosassa on ollut kireä lihasalue. Elokuun 2011 tilankuvauksen (B-lausunto 17.8.2011) mukaan polven kipuilu on jatkunut ja alas portaita ja mäkeä kävely kipeyttää. Tukiteippaus on ollut edelleen käytössä ja ulkona A on pitänyt joskus patellatukea. Polvessa on ollut subjektiivista löysyyden tunnetta ja kliinisesti myös hieman väljyyttä. Marraskuussa 2011 (B-lausunto 28.11.2011) kipuilu ja epävakauden tunne ovat edelleen jatkuneet, vaikkakin jalan toiminta ja kestävyys ovat hiljalleen korjaantuneet. Takaristisiteen korjausleikkaus on tehty 8.5.2012.

Vakuutuslautakunta viittaa haittaluokka-asetukseen 1649/2009 ja hankkimaansa asiantuntijalausuntoon ja katsoo, että A:n polvivammasta aiheutunut ohimenevä haitta ajalla 19.5.2011–7.5.2012 vastaa haittaluokituksessa tarkoitettua alaraajan lievää toiminnanvajavuutta ja haittaluokkaa 2. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä ao. ajanjakson ohimenevästä haitasta vakuutusehtojen mukaisena.

2) Ohimenevä haitta 8.5.–17.12.2012

B-lääkärinlausunnon 20.6.2012 mukaan A:n polvea on pidetty leikkaustoimenpiteen 8.5.2012 jälkeen suorana ja siinä on ollut tukeva elastinen sidos. Vastaanottokäynnillä 14.6.2012 A on saanut luvan taivuttaa polvea ja ohjeet PCL-ortoosin käyttöön. Polvi on ollut turvoksissa ja koukistunut vain noin 30 astetta, mutta stabiliteetti on ollut kuitenkin hyvä. Reiden lihas on ollut atrofinen. B-lausunnon 27.8.2012 mukaan A on vastaanottokäynnillä 27.8.2012 ontunut tuen kanssa ja tarvinnut liikkumiseen yhtä keppiä. Polvi on ollut jonkin verran turvoksissa ja koukistunut noin 80 astetta, reiden lihas ollut atrofinen ja leikkausarpi palpaatioarka ja vaatinut pehmusteen käyttöä polvituen alla. Työterveyslääkärin laatiman B-lausunnon 24.9.2012 mukaan A on pystynyt kävelemään vain kymmeniä metrejä polvituen ja kahden kepin kanssa. 6.11.2012 on tehty tähystystoimenpide, jossa on vapautettu arpikiinnikkeitä. Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan lisäkirjelmässä A on kertonut käyttäneenä 8.5.–17.12.2012 liikkuessaan kahta keppiä ja PCL-ortoosia, minkä lisäksi huomauttaa, että polvessa oli marraskuussa 2012 tehtyyn tähystykseen saakka huomattava koukistusvaje.

Vakuutuslautakunta katsoo edellä esitetyn perusteella ja haittaluokka-asetukseen viitaten, että A:n polvivammasta aiheutunut ohimenevä haitta on ajalla 8.5.–17.12.2012 vastannut alaraajan keskivaikeaa toiminnanvajavuutta ja haittaluokkaa 6. Lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä maksamaan A:lle lisäkorvausta tämän mukaisesti.

3) Ohimenevä haitta 18.12.2012–20.5.2013

B-lääkärinlausunnon 17.12.2012 mukaan polven liike on 6.11.2012 tehdyn tähystystoimenpiteen jälkeen ollut parempi, koukistus on onnistunut 100 asteeseen. Ojennus on onnistunut, aktiivisesti loppuojennus on jäänyt tekemättä kivun takia. Reiden lihas on edelleen ollut heikko ja atrofinen. Tasapaino ja koordinaatio ovat olleet huonot ja liikkeelle lähtö hankalaa ja ontuvaa. Stabiliteetti on kuitenkin ollut yllättävän hyvä. A on kuvaillut polven olevan aamuisin jäykkä ja arka, mutta polvi on päivän mittaan vertynyt ja sitten liike ollut parempi. B-lausunnon 1.3.2013 mukaan koukistusliike on onnistunut 115 asteeseen ja ojennus onnistunut, joskin ääriojennuksissa tuntunut kipua. Reiden lihaksessa on edelleen ollut atrofiaa. Stabiliteetti on ollut hyvä. A on edelleen käyttänyt keppiä ulkona liikkuessaan ja polvi on kipeytynyt vesijuoksusta ja uinnista. Ilman tukea liikkuessa polvi on kipeytynyt etulateraalisesti, pistänyt ja vihlonut. B-lausunnon 8.5.2013 tilankuvaus vastaa lausunnon 1.3.2013 tilankuvausta.

Vakuutuslautakunta viittaa haittaluokka-asetukseen ja hankkimaansa asiantuntijalausuntoon ja katsoo, että A:n polven haitta 18.12.2012 lukien on vastannut polven lievää toiminnanvajavuutta ja sen sisällä haittaluokkaa 3. Vakuutusyhtiön korvauspäätöstä ohimenevästä haitasta ajalla 18.12.2012–20.5.2013 on siten pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.

4) Lopputulos

Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä maksamaan A:lle lisäkorvausta ohimenevästä haitasta haittaluokan 6 mukaisesti ajalta 8.5.–17.12.2012. Muilta osin lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöksiä vakuutusehtojen mukaisina.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Rissanen, jäsenet Kauppila, Kummoinen ja Lehti sekä varajäsen Sario. Sihteerinä toimi Laine.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia