Haku

VKL 174/13

Tulosta

Asianumero: VKL 174/13 (2013)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 30.10.2013

Oliko kysymyksessä kolarointivahinko? Moottorin vaurioituminen Jakohihna Selvitykset

Tapahtumatiedot

A oli vakuuttanut vuonna 2003 käyttöönotetun Volkswagen Golf -merkkisen henkilöauton laajalla kaskovakuutuksella, joka sisälsi muun muassa kolarointi-, autopalvelu- ja sijaisauto-osat. Hän teki 22.2.2012 vakuutusyhtiölle puhelimitse vahinkoilmoituksen. Ilmoitusta koskevan äänitallenteen mukaan A:n auto oli hyytynyt ja hän tarvitsi hinausauton. Lisäksi A tiedusteli sijaisautosta. A:n mukaan auto ei lähtenyt aamulla 21.2.2012 käyntiin omalta kotipihalta. Auto hinattiin korjaamolle.

A oli 29.2.2012 uudelleen puhelimitse yhteydessä vakuutusyhtiöön. Tätä yhteydenottoa koskevan äänitallenteen perusteella hän kertoi, että korjaamolle todettiin hänen ajaneen lumipenkan kautta tai läpi 20.2.2012. Tämän seurauksena moottoritilaan oli jäänyt palon lunta, joka oli ilmeisesti jäätynyt ja rikkonut jakohihnan tai jako oli siirtynyt paikaltaan. A:n kertoman mukaan hän oli ajanut kodin lähistöllä tiellä, jossa oli paljon pölyävää lunta. Aamulla 21.2.2012 autoa käynnistettäessä kuului ääni ja sen jälkeen ei enää mitään muuta.

Vakuutusyhtiön tarkastajan tekemän kustannusarvion (12.3.2012) merkintöjen mukaan autolla oli ajettu tai menty lumihangen läpi ja ilmeisesti lumi oli tunkeutunut konetilaan ja joutunut jakohihnan väliin. Tästä oli seurannut se, että jakohihna oli siirtynyt poispaikaltaan. Imuventtiilit täytyi vaihtaa ja kansi koneistaa. Lisäksi moottorin yläosan tiivisteet ja jakopään osat uusittiin. Autolla oli kustannusarvion mukaan ajettu vahinkohetkellä 130 tkm.

Vakuutusyhtiön verkkopalvelussa tehtyä vahinkoilmoitusta koskevan tulosteen mukaan kysymyksessä oli vahinko, jossa oli törmätty ajoradalla olevaan esteeseen. Tulosteen mukaan vahinko oli tapahtunut 18.2.2012, kun B oli kuljettanut autoa.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö kertoo päätöksessään, että vahinkotarkastaja oli saanut autosta valokuvia, joiden perusteella hän ei voinut todeta, miten vaurio on tullut. Tiedon lumihankeen ajamisesta vahinkotarkastaja oli vakuutusyhtiön mukaan saanut korjaamolta. Kolarointivakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta sen kaltaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ulkoapäin vahingoittaneesta syystä. Vakuutusyhtiön mukaan vahinko on ratkaistu sillä perusteella, mitä A on kertonut lumen jäätymisestä autoon. Lumihankeen ajamisesta ja lumen tunkeutumista  konetilaan ei ole osoitettu.

 

Valitus

A:n valituksen mukaan auto hyytyi kesken matkan. Siihen oli törmännyt joko jäätä tai jotain muuta, koska tiellä oli runsaasti lunta. Auto ei sen jälkeen lähtenyt käyntiin. Aamulla todettiin, ettei auto vieläkään lähde käyntiin. Korjaamolle todettiin, että vaurio oli syntynyt, kun jäätä tai jotain muuta oli mennyt jakohihnan väliin törmäyshetkellä. Vaurio syntyi ajon aikana, ei yön aikana. Yön aikana lumi oli varmasti jäätynyt, mutta se ei aiheuttanut lisävauriota.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö käy vastineessaan läpi A:n vahingosta antamia selvityksiä. Vahinkotarkastajan mukaan valokuvien perus­teella ei ole mahdollista todeta moottorin vaurioitumisen syytä eikä sitä, että moottorin vaurioituminen olisi ai­heu­tunut A:n kertomalla tavalla jakohihnan väliin men­neestä lumesta tai jäästä. Vakuutusyhtiön mukaan merkkiliikkeen huoltoneuvoja on kertonut vahinkotarkastajalle jakohihnan olevan siten koteloitu, ettei sinne voi päästä lunta kerrotulla tavalla. Yhtiö kertoo, että sen tarkastajan mukaan moottorin vaurioitumista pöllyävän lumen jäätymisestä tai sen joutumista käynnissä olevan moot­torin jakohihnan väliin ei voida pitää moottorin tekniikka huomioiden uskottavana, jos edes mahdollise­na.

Vastineen mukaan vahinkotapahtumasta annetut selvitykset ovat ristiriitaisia ja epäselviä. Ensin auton kerrottiin hyytyneen kotipihaan. Vian selvittämisen jälkeen kerrottiin yksilöity lumen pakkautumiseen ja moottorin vaurioitumiseen johtanut tapahtu­mainkulku. Myöhemmässä vahinkoilmoituksessa kerrot­tiin edellisistä poikkeava tapahtumainkulku tapahtuma-ajan, ajoneuvon kuljettajan ja matkan määränpään suhteen. Myös valituksen tapahtumainkulku eroaa aikaisemmin kerrotusta.

Autot on suunniteltu myös talvisissa oloissa ajamiseen. Merkkiliikkeen mukaan jakohihna on koteloitu siten, ettei tällainen vahinko ole mahdollinen. Asiassa ei ole esitetty, että au­tolla olisi suistuttu hankeen, jolloin lumi olisi voinut rikkoa jakohihnan kotelointia ja päästä jakohihnan väliin. Normaalisti tiellä ajettaessa pöllyävä lunta ei voi päätyä jakohihnan kotelon sisälle sellaista määrää, että suurella nopeudella pyörivät moottorin osat vaurioituisivat. Jakohihnan vaurioitumisesta aiheutu­neen moottoririkon syynä on tavanomaisesti joku muu syy kuin korvattavan kolaroin­tivahingon edellyttämä isku, törmäys, putoaminen tai muu sen kaltainen syy.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakija on velvollinen näyttämään, että vahinkoa on aiheutunut syystä, jonka vakuutus kattaa. Tässä tapauksessa on riidatonta, että kahdeksan vuotta vanhan auton moottori on rikkoutunut. Se, että rikkoutuminen olisi aiheutunut vakuutuksesta korvattavasta syystä, on jäänyt näyttämättä.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

3.1 Kolarointivakuutus

Kolarointivakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut

  1. ajoneuvon tieltä suistumisesta tai kaatumisesta
  2. iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä.--

Ratkaisu

Vakuutusehtojen mukaan kolarointivakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut ajoneuvon tieltä suistumisesta tai kaatumisesta taikka iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muus­ta sen kaltaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma.

Käytettävissä olevan selvityksen mukaan jakohihna on siirtynyt paikaltaan ja väärä ajoitus on rikkonut moottoria. Selvityksestä ei ilmene, onko noin kahdeksan vuotta vanhan ja 130 tkm ajetun auton jakohihnaa vaihdettu jossakin vaiheessa.

Jakohihnan rikkoutumisessa on yleensä kysymys sisäisestä rikkoutumisesta, johon auton ulkoapäin vaikuttavat välittömät syyt eivät liity. Toisaalta on mahdollista, että jakohihna voi välittömästi rikkoutua ulkoisesta syystä törmäys- tai ulosajovahinkojen yhteydessä. Vakuutuslautakunta pitää myös mahdollisena, että joidenkin automallien jakopää ja moottori voivat joissakin olosuhteissa rikkoutua, kun merkittävässä määrin hienojakoiselle lumelle altistunutta autoa käynnistetään.

Tässä tapauksessa A:n asiassa antamat selvitykset jättävät tapahtumainkulun epäselväksi. A:n kertoma törmäystilanne jää tarkemmin yksilöimättä. Selvityksestä ei ilmene, että auton korissa olisi havaittu törmäykseen tai ulosajoon liittyviä vaurioita. Vakuutuslautakunta ei ole sille esitetyn selvityksen perusteella voinut todeta, että auton vauriot olisivat aiheutuneet tieltä suistumisesta, törmäyksestä tai muus­ta autoa äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä. Asiassa on jäänyt selvittämättä, että kysymyksessä olisi vakuutuksesta korvattava kolarointivahinko. Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia