Haku

VKL 171/15

Tulosta

Asianumero: VKL 171/15 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 15.12.2015

Korvattava vakuutustapahtuma. Asuntovaunuvakuutus. Ulkoisesta syystä aiheutunut vahinko. Renkaiden irtoaminen. Jarrurummun vaurio.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja ilmoitti vakuutusyhtiölle, että hänen asuntovaununsa rengas irtosi 14.9.2013. Toinen rengas irtosi noin 100 kilometrin jälkeen. Vakuutuksenottaja oli ilmoittanut matkan keskeyttämisen syyksi teknisen vian. Vakuutuksenottaja oli toimittanut vakuutusyhtiölle ajoneuvon korjauslaskun ja matkan keskeytymiseen liittyviä kulutositteita. Vakuutuksenottaja oli ilmoittanut, että vaunun pohjaan oli tullut lommoja ja jarrurumpu oli haljennut. Korvausta oli haettu kolarointiturvasta.

Vakuutuksenottajaa oli kehotettu viemään vaunu korjaamolle, minkä vuoksi vakuutuksenottajan piti kasata jo purkamansa ajoneuvo. Vakuutuksenottajalle oli suoritettu korvausta kasaamisesta 50 euroa. Lisäksi vakuutuksenottajalle oli korvattu tiepalvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset.

Vakuutuksenottaja oli ilmoittanut maaliskuussa vuonna 2015, että renkaasta kuului outo ääni ennen irtoamista, ja että ajoneuvon alaosa osui maahan renkaan irtoamisen jälkeen ja jarrurumpu ja lommot aiheutuivat tästä maahan osumisesta.

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja oli arvioinut jarrurummun vahingoittumisen syynä olevan jarrujen kuumenemisen. Vaunussa ei ole vahinkotarkastuksessa näkynyt jälkiä maahan iskeytymisestä.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut, että vakuutusyhtiö korvaisi jarrurummun ja vaunulle aiheutuneiden lommojen korjaamisen. Vakuutuksenottaja kertoo, ettei hänellä ole täyttä varmuutta renkaan irtoamisen syystä. Ajoneuvo oli vahingon sattumisen hetkellä vakuutuksenottajan äidin käytössä. Ajoneuvo oli hankittu vuonna 2000 ja sitä oli huollettu asianmukaisesti.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 31.7.2015 päivätyssä vastineessaan, ettei vaunusta otettujen valokuvien perusteella voida päätyä siihen johtopäätökseen, että vaunu olisi osunut renkaan irrottua maahan. Vaunun alaosassa olevassa listassa tai vaunun takakulmassa ei ollut lainkaan sellaisia vaurioita, joita maahan iskeytymisen yhteydessä olisi epäilemättä aiheutunut. Lisäksi asiassa on huomioitava, että vakuutuksenottaja oli antanut selvityksensä renkaan irtoamisen syystä ja ajoneuvon osumisesta maahan vasta kielteisen korvauspäätöksen antamisen jälkeen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, olivatko jarrurummun ja asuntovaunun pohjan vauriot seurausta maahan iskeytymisestä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.4.1 (Korvattavat vahingot) mukaan kolarointiturvasta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutuskohteelle

- tieltä suistumisesta tai kaatumisesta

- tien sortumisesta

- törmäyksestä tai

- muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä

Vakuutusehtojen kohdan 4.4.2 mukaan turvasta ei korvata vakuutuskohteen, sen osan tai lisälaitteen särkymistä tai vahingoittumisesta, joka ei ole tapahtunut kohdan 4.4.1 mukaisen vahingon yhteydessä.

Vakuutusehtojen kohdan 4.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata ajoneuvon osalle tai laitteella itselleen sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta tai taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että kolarointiturvasta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutuskohteelle tieltä suistumisesta tai kaatumisesta, tien sortumisesta, törmäyksestä tai muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä.

Korvauskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että jos auton rengas lähtee irti ja irrotessaan vaurioittaa autoa, ei vahinkoa korvata kaskovakuutuksesta, koska kyseessä on auton oman osan autolle itselleen aiheuttama vahinko. Jos kuitenkin auto renkaan irtilähdettyä osuu maahan, syntyy yleensä tässä maahan törmäyksessä laajoista kaskovakuutuksista korvattava kolarointi- tai törmäysvahinko.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei käytettävissä olleissa asiakirjoissa ole tarkempia tietoja asuntovaunun pohjan lommojen sijainnista tai koosta. Vakuutuslautakunnalle toimitetuissa valokuvissa ei näkynyt pyörän ympärillä, lokasuojassa tai ripustuksissa maahan osumiseen viittaavia vaurioita, eikä valokuvien perusteella jarrurummussakaan ollut reunan halkeaman lisäksi muita vahinkoja. Vakuutuslautakunta katsoo, että jos asuntovaunu osuu ajon aikana ajorataan pyörän irtoamisen seurauksena, maahan osuva takakulma vaurioituu hiljaisellakin nopeudella ajettaessa siten, että siinä on havaittavissa vähintään raapiutumisjälkiä.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole näyttänyt, että jarrurummun halkeamisen ja mahdollisten lommojen syynä olisi ollut maahan iskeytyminen, ja että kyseessä olisi ollut kolarointiturvasta korvattava vakuutustapahtuma.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Rantala

Sario

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta