Haku

VKL 171/14

Tulosta

Asianumero: VKL 171/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2014

Vakuutusehtojen tulkinta. Silmälasien rikkoutuminen tennispelissä. Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko.

Tapahtumatiedot

Verkkopalvelussa tehdyn vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu A oli 6.1.2014 pelaamassa tennistä, kun pallo tuli kovaa kohti eikä A ehtinyt väistyä tai suojautua. Pallo osui silmälasien kehykseen, jolloin kehyksen yläosa katkesi. Optikkoliike totesi sittemmin silmälasit korjauskelvottomiksi.

A haki silmälaseista korvausta kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Korvauspäätöksessään 7.2.2014 vakuutusyhtiö viittasi vakuutusehtoihin, joiden mukaan vakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen vahingon. Yhtiö totesi, että tennis on nopeatahtinen peli ja tennispallon nopeus pelin aikana huomattava. Pallopeleissä yleisesti ja myös tennistä pelattaessa silmälasien rikkoutumisen todennäköisyyttä on pidettävä niin suurena, ettei vahinkoa voida katsoa ennalta arvaamattomaksi. Näin ollen haettua korvausta ei maksettu.

Valitus

Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan valituksessa A katsoo, että silmälasien rikkoutumiseen johtanut tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton. A on pelannut tennistä yli 50 vuotta ja koskaan aikaisemmin pallo ei ole osunut silmälaseihin, joten riskiä ei voi pitää kovin suurena. Lisäksi kaikki neljä kyseiseen peliin osallistuneet olivat yli 60-vuotiaita, jolloin peli ei enää ole erityisen nopeaa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että vahingon ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti yleisen elämänkokemuksen, tapahtumainkulun poikkeuksellisuuden ja korvauksenhakijan toiminnan perusteella. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella. Silmälasit voivat rikkoutua urheillessa tai liikuntaa harrastaessa niin kuin muutoinkin arkielämässä ja vakuutuksesta voidaan korvata näitä vahinkoja. Jos kuitenkin kyseessä on riskialtis urheilulaji eli tyypillisesti kontaktilaji tai laji, jossa muutoin rikkoutumisriski on ilmeinen joko kontaktin toisen pelaajaan tai pelivälineen kautta (erityisesti pallo- ja mailapelit), ei rikkoutumisvahinkoja voida pitää ennalta arvaamattomina. Pelaaminen sisältää tietoista riskinottoa henkilövahinkojen lisäksi myös rikkoutumisen sattumisesta. Pallo- ja mailapeleihin liittyy aina jo etukäteen miellettävissä oleva riski esimerkiksi silmälasien rikkoutumisesta. Tennis kuuluu tutkimusten mukaan lajeihin, joissa silmävammoille on kohtalainen riski. Vakuutusyhtiö katsoo, että pallopeleissä yleisesti ja myös tennistä pelattaessa silmälasien rikkoutumisen mahdollisuutta on pidettävä niin suurena, ettei pelatessa sattunutta vahinkoa enää voida katsoa ennalta arvaamattomaksi. A:n silmälasien vahinko ei siten kuulu kotivakuutuksen korvauspiiriin.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 (Turva äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman varalta) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko. Vahingon syyn täytyy olla luonteeltaan äkillinen ja ennalta arvaamaton.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutettu A:n silmälasien rikkoutumista tennispelin aikana pidettävä vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla ennalta arvaamattomana.

Vakuutuslautakunta toteaa, että niin sanotut laajan turvan kotivakuutukset, jollainen A:nkin kotivakuutus on, poikkeavat suppeammista vakuutuksista siten, että ne tyypillisesti korvaavat erilaisia rikkoutumisvahinkoja. Mikäli vahinko tapahtuu toiminnassa, johon jo etukäteen arvioiden sisältyy suuri riski omaisuuden vahingoittumisesta, on lautakuntakäytännössä katsottu, ettei vahinkoa voida pitää ennalta arvaamattomana.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei laajan kotivakuutusturvan ehtoja kuitenkaan voi tulkita siten, että kaikki sellaisessa toiminnassa aiheutuneet vahingot, joihin etukäteen arvioiden sisältyy jonkintasoinen riski omaisuuden vaurioitumisesta, rajattaisiin korvauspiirin ulkopuolelle. Lautakunta katsoo, että vaikka tennispeliin voidaankin arvioida sisältyvän jonkinlainen riski pelaajan silmälasien rikkoutumisesta, ei tämä riski ole niin todennäköinen, ettei silmälasien vahinkoa voitaisi pitää ennalta arvaamattomana kotivakuutuksen ehtojen tarkoittamalla tavalla. Vakuutuslautakunta katsoo, että A:n silmälasien rikkoutuminen tennispelissä on vakuutusehtojen tarkoittama äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko ja suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon kotivakuutuksen ehtojen mukaisesti.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Laine.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia