Haku

VKL 170/14

Tulosta

Asianumero: VKL 170/14 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2014

Johtuiko vahinko ajoneuvon tieltä suistumisesta? Johtuiko vahinko iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta sen kaltaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkopäin vahingoittaneesta syystä?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan ajoneuvo suistui tieltä 22.2.2014 ja jäi ojaan oikealle kyljelleen kallistuneena. Vakuutuksenottaja soitti vetoapua paikalle ja apua odottaessaan hän lapioi lunta pois ja lähti hakemaan vetoliinoja auton perästä. Vakuutuksenottaja avatessa sivulle aukeavaa takaluukkua hänen lapsensa koettivat tulla tien puoleisesta ovesta ulos, jolloin vakuutuksenottaja juoksi pitelemään ovea jotta lapset pääsisivät ulos. Tällöin takaovi, josta vakuutuksenottaja oli irrottanut otteensa, retkahti ojaan päin vääntyen saranapuolelta sijoiltaan. Korvausta takaoven korjauskustannuksista on haettu autovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 5.3.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, että tieltä suistumisesta ei ole välittömästi aiheutunut vaurioita ajoneuvolle, vaan takaluukku on vaurioitunut myöhemmin sitä avattaessa. Ajoneuvon kallellaan olosta aiheutunut normaalia voimakkaampi takaluukun aukeaminen ei ole iskun tai törmäyksen kaltainen ulkoinen tekijä. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei kyseessä ole korvattava vakuutustapahtuma.

Valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut 14.3.2014 päivätyssä valituksessaan, että kyseessä on ollut vakuutusehtojen mukaan korvattava isku, törmäys tai muu sen kaltainen vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittanut syy. Jos yllättävää tilannetta, jossa vakuutuksenottajan piti äkillisesti rynnätä autosta ulos, ei olisi tapahtunut, olisi vakuutuksenottaja avannut oven varovasti lumista ojanpenkkaa vasten, mutta nyt ovi pääsi retkahtamaan hallitsemattomasti ja tuhoisin seurauksin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 19.6.2014 päivätyssä vastineessaan, että ajoneuvon oven vaurio ei ole aiheutunut ojaanajossa vaan tilanteessa, jossa auton ovea on avattu. Vakuutusehtojen mukaan korvausta suoritetaan vahingosta, joka on aiheutunut välittömästi ajoneuvon tieltä suistumisesta. Välittömänä aiheuttajana on pidettävä vaurioitumista, joka tapahtuu itse ojaanajotilanteessa, esimerkiksi ajoneuvon osumisesta ojaan tai muun tämän törmäyksen aiheuttaman liikevoiman seurauksena. Vakuutuslautakunta on katsonut ratkaisusuosituksessaan VKL 590/05, että kolarointivakuutuksen vaatimusta vahinkoseuraamuksen välittömyydestä tulee tulkita yleisen kielenkäytön mukaisesti siten, että auton vaurioitumisen tulee olla ajallisesti lähellä iskua, törmäystä tai muuta yksilöityä vahingon syytä, jotta vahinko olisi korvattava.

Vakuutusyhtiö katsoo syy-yhteyden katkenneen, kun ojaan ajon jälkeen ojassa olevan ajoneuvon ovea avataan tarkoituksena ottaa tavaraa pois takaluukusta ja ovi vaurioituu aukaisutilanteessa. Näin ollen yhtiö katsoo, ettei kyseessä ole ollut välittömästi tieltä suistumisesta aiheutunut vahinko. Ajoneuvon vaurioituminen johtuu puhtaasti oven omasta painovoimasta, avaustilanteeseen ei ole esitetty liittyneen oven avaajan toimesta sellaista menettelyä, jonka voitaisiin katsoa olevan vakuutusehdoissa kuvattu aiheuttaja. Oven synnyttämään painovoimaa ja sen kääntymiseen yli saranoidensa on vaikuttanut ajoneuvon viisto sijainti ojassa. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei ajoneuvon omasta painovoimasta aiheutunut vahinko ole johtunut kolarointivakuutuksen vakuutusehdoissa kuvatusta iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta sen kaltaisesta äkillisestä ja ulkoapäin seuranneesta syystä.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3 (Esinevakuutukset) mukaan vakuutus korvaa suoranaiset esinevahingot näiden ehtojen mukaisesti. Kohdan 3.1 (Kolarointivakuutus) mukaan kolarointivakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut

1. ajoneuvon tieltä suistumisesta tai kaatumisesta

2. iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta sen kaltaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkopäin vahingoittaneesta syystä.

Ratkaisu

Vakuutuksenottajan ajoneuvo suistui tieltä 22.2.2014 ja jäi ojaan oikealle kyljelleen kallistuneena. Vakuutuksenottaja soitti vetoapua paikalle ja apua odottaessaan hän lapioi lunta pois ja lähti hakemaan vetoliinoja auton perästä. Vakuutuksenottaja avatessa sivulle aukeavaa takaluukkua hänen lapsensa koettivat tulla tien puoleisesta ovesta ulos, jolloin vakuutuksenottaja juoksi pitelemään ovea jotta lapset pääsisivät ulos. Tällöin takaovi, josta vakuutuksenottaja oli irrottanut otteensa, retkahti ojaan päin vääntyen saranapuolelta sijoiltaan. Vakuutuslautakunta katsoo, että oven vääntyminen sijoiltaan johtuu auton epätavallisesta asennosta ja yllättävästä tilanteesta, jossa vakuutuksenottajan piti juosta auttamaan autosta poistuvia lapsiaan. Kokonaisuutena arvioiden vahinko on aiheutunut ehtojen mukaisesta ajoneuvoa ulkopäin vahingoittaneesta syystä ja kyse on lautakunnan näkemyksen mukaan tieltä suistumisvahingosta erillisestä vahingosta. Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen autovakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia