Haku

VKL 168/14

Tulosta

Asianumero: VKL 168/14 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 25.09.2014

Korvattava vakuutustapahtuma. Oliko varusteet anastettu säilytyssuojasta, jonne on avain muullakin henkilöllä kuin vakuutetulla itsellään tai hänen kanssa samassa taloudessa asuvilla henkilöillä?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan vaimon auton renkaat vanteineen varastettiin autotallista, johon jokaisella tallinomistajalla oli pääsy. Vakuutuksenottaja oli epäillyt, että vahinko oli tapahtunut 31.1.2014. Korvausta varkausvahingosta on haettu autovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 21.2.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, että saatujen selvitysten mukaan kesärenkaat olivat säilytyksessä autotallissa, johon oli pääsy myös muilla kuin vakuutuksenottajalla ja hänen taloudessaan asuvilla. Vakuutusyhtiön katsoo näin ollen, että renkaat eivät olleet ehtojen mukaisesti lukittuna tai lukitussa säilytyssuojassa, eikä korvausta voida suorittaa.

Valitus

Vakuutuksenottaja kertoo 6.3.2014 päivätyssä valituksessaan, että kaikki taloyhtiön asukkaat säilyttävät renkaita tallissaan eikä varkauksia ole tapahtunut aiemmin. Talliin pääsee ainoastaan tallin omilla avaimilla,

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 18.6.2014 päivätyssä vastineessaan, että vakuutuksenottajan ilmoituksen mukaan kyseessä on noin seitsemän ajoneuvon taloyhtiön autotalli, johon on avain taloyhtiössä henkilöillä, joilla on tallipaikka kyseisessä autotallissa. Taloyhtiön ulkopuolisilla henkilöillä ei ole pääsyä lukittuun talliin vaan sinne pääsevät vain taloyhtiössä asuvat henkilöt. Renkaat ovat olleet autotallissa säilytyksessä pressun alla, mutta eivät olleet kiinni missään esimerkiksi kettingillä. Vakuutuksenottaja on kertonut olleensa poissa asunnoltaan noin kahden viikon ajan, jolloin ajoneuvo on ollut pysäköitynä ulkona. Hän kertoi huomanneensa jossain vaiheessa, että autotalli näytti tyhjältä ja renkaat olivat kadonneet. Muilta autotallin avaimen haltijoilta ei ollut kadonnut mitään, eikä autotallista ollut löydetty myöskään murtojälkiä.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.5 (Varkausvakuutus) mukaan varkausvakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vaurioitumisesta aiheutunut esinevahinko, jos syynä on ollut varkaus, moottoriajoneuvon käyttövarkaus, ajoneuvon luvaton käyttö, tai näiden yritys ja teon kohde on ollut lukittuna tai lukitussa säilytyssuojassa.

Varkausvakuutuksesta ei korvata vahinkoa jos lukitsematon ajoneuvo tai sen varusteet on anastettu tai otettu luvatta käyttöön säilytyssuojasta, jonne on avain muullakin henkilöllä kuin vakuutetulla itsellään tai hänen kanssa samassa taloudessa asuvilla henkilöillä.

Ratkaisu

Vakuutuksenottajan vaimon auton renkaat vanteineen varastettiin kymmenen auton sisältä avoimesta tallista, johon jokaisella tallinomistajalla on pääsy. Vakuutuksenottaja oli epäillyt, että vahinko oli tapahtunut 31.1.2014. Korvausta varkausvahingosta on haettu autovakuutuksesta.

Varkausvakuutuksesta ei korvata vahinkoa jos ajoneuvo tai sen varusteet on anastettu tai otettu luvatta käyttöön säilytyssuojasta, jonne on avain muullakin henkilöllä kuin vakuutetulla itsellään tai hänen kanssa samassa taloudessa asuvilla henkilöillä. Vakuutuslautakunta katsoo, että nyt kyseessä olevassa tapauksessa ajoneuvon varusteet on anastettu säilytyssuojasta, jonne on avain muullakin henkilöllä kuin vakuutetulla itsellään tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvilla henkilöillä. Näin ollen kyse ei ole ollut korvattavasta vakuutustapahtumasta eikä Vakuutuslautakunta suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Sario, Uimonen Laapotti ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta