Haku

VKL 165/13

Tulosta

Asianumero: VKL 165/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 28.08.2013

Astianpesukoneen tulovesihaarasta vuotanut vesi Tulppaus Tiivisteen puuttuminen Työvirhettä koskeva rajoitus

Tapahtumatiedot

K Oy:n raportin mukaan H:n omistaman kerrostalon huoneiston keittiössä ei ollut astianpesukonetta. Allaskaapissa oleva tulovesihaara vuoti tulppauksestaan. Vuoto tapahtui asukkaan ollessa poissa. Sekoittajassa ollut astianpesukoneen hana oli jostakin syystä kääntynyt osittain auki, jolloin astianpesukoneen tulovesihaara oli tullut paineelliseksi. Tulppaus ei ollut pitänyt ja vettä vuoti allaskaappiin ja lattiapinnoille sekä putkihormia pitkin alapuolella sijaitsevaan huoneistoon ja alimman kerroksen pyykkitupaan. Korvausta vahingoista haettiin vuotovahinko-osan sisältävästä kiinteistövakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan putkivuodon korjanneelta R Oy:ltä saadun tiedon mukaan tulppauksesta puuttui tiiviste. Vuotovahinko-osasta korvataan suoranainen esinevahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuotaminen äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta vakuutusehdoissa mainitusta putkistosta tai laitteesta. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut käyttäjän huolimattomuudesta, kuten hanan auki jättämisestä tai veden pääsyn estämisestä viemäriin. Vakuutuksesta ei myöskään korvata muun muassa vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta käsiteltäessä tehdystä työvirheestä.

Selvityksen mukaan vuotovahinkoon syynä on tulovesihaaran tulppauksen yhteydessä tapahtunut työvirhe, kun tulppauksen yhteydessä liitokseen on jäänyt asentamatta siihen kuuluva tiiviste. Tästä syystä aiheutuneet vuotovahingot on rajattu kiinteistövakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Korvausta ei suoriteta.

 

Valitus

H:n valituksen mukaan astianpesukoneen käyttöventtiili on jostakin syystä kääntynyt sulkuasennossa yli ja astianpesukoneen veden tuloputki on tullut paineelliseksi. Tuloputki on ollut tulpattuna, mutta tulpasta on puuttunut tiiviste. Tulppauksen tekijästä ei ole tietoa. Yhtiö on viitannut päätöksessään käyttäjän huolimattomuuteen hanan auki jättämisellä. Päätös on virheellinen ja vahinko tulee korvata kiinteistövakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan korvauspäätöksessä esitettyä. Kielteinen korvauspäätös perustuu siihen, että tulppauksen tiivisteen puuttuminen on ollut syynä vahinkoon. Asianmukaisesti tehty tulppaus tiivisteineen olisi todennäköisesti estänyt vahingon syntymisen. Kysymyksessä on tulppauksen yhteydessä tehty työvirhe.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

1.1 Vakuutuksen kohde

1.1.1 Rakennus

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty rakennus. Rakennus käsittää vakuutuksenottajan omistamat kiinteästi asennetut rakenteet, kalusteet, pinnoitteet ja talotekniikan alkuperäisen, tai koko rakennukseen jälkeenpäin uudistetun tasoisena.

Talotekniikkaan kuuluvat

  • rakennuksen käyttöä palvelevat kiinteästi asennetut sähköistys-, lämmitys-, jäähdytys-, ilmanvaihto-, vedenjakelu- ja viemäröinti-, sammutus-, valvonta-, hälytys-, tiedonsiirto-, ohjaus- ja säätölaitteet, -laitteistot ja -koneet ja näihin kuuluvat johdot, kaapeloinnit, putket, kanavat ja säiliöt rakennuksessa ja tontilla sekä liittymäjohdot, -kaapeloinnit, -putket ja -kanavat yleiseen liittymään saakka. --

6.6 Vuoto

6.6.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta kor­vataan suoranainen esinevahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuotaminen äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta

  • rakennukseen kiinteästi asennetusta käyttövesi- tai viemäriputkistosta;
  • rakennuksen käyttövesi- tai viemäriputkistoon kiinteästi liitetystä vesikalusteesta tai käyttölaitteesta tai näiden liitännästä. Korvauksen edellytyksenä kuitenkin on, että liitäntä on tehty hyväksytysti yhtenäi­sellä ja tarkoitukseen sopivalla paineen kestävällä letkulla, ja että vesi­liitännässä on tarkoitukseen sopiva venttiili tai hana, ja että vuodon syynä on vesikalusteen, käyttölaitteen tai näiden liitännän mekaaninen rikkoutuminen.

6.6.2 Korvausrajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata

  • vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta tai vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta käsiteltäessä tehdystä työvirheestä.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiöllä oikeus kieltäytyä kor­vauksesta työvirhettä koskevan rajoitusehdon perusteella. Asiassa on riidatonta, että vesi on vuotanut astianpesukoneen tulovesihaaran tulppauksesta. Osapuolten kirjelmien perusteella riidatonta on myös se, että tulppauksesta on puuttunut tiiviste.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta käsiteltäessä tehdystä työvirheestä. Astianpesukoneen tulovesihaaran tulppauksessa on ollut tapauksessa kysymys vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden käsittelystä.

K Oy:n raportin valokuvan perusteella tulovesihaarassa on ollut kierretulppa. Asiassa ei ole viitteitä siitä, että tulppa tai tulovesihaara olisi rikkoutunut mekaanisesti. Veden vuotaminen on mitä ilmeisimmin aiheutunut puutteellisesti tehdystä tulppauksesta. Todennäköisimmin tulppauksen vuodon syynä on ollut tulppauksesta puuttunut tiiviste. Tulppaustyö on tehty virheellisesti. Vakuutusyhtiöllä on oikeus evätä korvaus esittämällään perusteella. Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta