Haku

VKL 160/15

Tulosta

Asianumero: VKL 160/15 (2015)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 24.08.2015

Matkalta myöhästyminen liikenneruuhkan vuoksi.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu S oli palaamassa Suomeen Dublinista. Hän lensi Lontoon kautta ja vaihtoi lentokenttää. Aikataulun mukaan aikaa lentokentältä toiselle siirtymiseen oli 3 tuntia 25 minuuttia, mutta liikenneruuhkan takia hän myöhästyi jatkolennolta ja joutui hankkimaan uudet matkaliput kotiin.

Korvausta haetaan matkavakuutuksesta. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä ei ole korvattava vahinko, koska matkalta myöhästyminen korvataan vain jos yleinen kulkuneuvo myöhästyy tai sen kulku estyy sääesteen, teknisen vian, liikenneonnettomuuden, rikollisen teon tai viranomaisten määräyksen johdosta.

Asiakkaan valitus

Valituksen mukaan vakuutusehdoissa sanotaan, että "matkalta myöhästyminen korvataan, jos yleinen kulkuneuvo myöhästyy". Liikenneruuhkasta johtuva myöhästyminen oli kohtuuton, eli noin 55 minuuttia. Lippuun oli merkitty matkan aloitus- ja lopetuskellonajat minuutin tarkkuudella.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan matkalta myöhästymisestä aiheutuneet ylimääräiset, kohtuulliset ja välttämättömät matkakulut ainoastaan vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa, kun yleinen kulkuneuvo myöhästyy tai sen kulku estyy sääesteen, teknisen vian, liikenneonnettomuuden, rikollisen teon tai viranomaisten määräyksen johdosta. Saatujen selvitysten perusteella bussi, jolla S matkusti Lontoossa Gatwickin lentokentältä Heathrow’n lentokentälle, oli myöhässä liikenneruuhkan vuoksi.

Vakuutusehdoissa on tyhjentävästi lueteltu ne syyt, joiden perusteella matkalta myöhästyminen voi tulla korvattavaksi. Yleisen kulkuneuvon liikenneruuhkasta johtuva myöhästyminen ei ole sellainen syy, joka oikeuttaisi vakuutusehtojen mukaan korvaukseen. Näin ollen liikenneruuhkasta aiheutunut myöhästyminen ja siitä seurannut vahinko ei kuulu vakuutuksen korvauspiiriin.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, korvataanko vakuutuksesta yleisen kulkuneuvon juuttumisesta ruuhkaan aiheutunut matkalta myöhästyminen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.3.4 matkalta myöhästyminen korvataan, jos vakuutettu ei ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkansa alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla seuraavien syiden johdosta:

- yleinen kulkuneuvo myöhästyy tai sen kulku estyy sääesteen, teknisen vian, liikenneonnettomuuden, rikollisen teon tai viranomaisten määräyksen johdosta.

- vakuutettua matkan alkamis- tai paluumatkalle kuljettavaa yksityistä kulkuneuvoa kohtaa liikenneonnettomuus.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevan selvityksen perusteella S:n käyttämä bussi on ollut myöhässä liikenneruuhkan vuoksi. Asiassa ei ole esitetty, että ruuhka olisi johtunut sääesteestä, teknisestä viasta, liikenneonnettomuudesta, rikollisesta teosta tai viranomaisten määräyksistä. Vakuutusehdossa on lueteltu tilanteet, joissa matkalta myöhästyminen korvataan vakuutuksesta. Nyt käsillä olevassa tapauksessa ei ole kyse vakuutusehdossa mainitusta tilanteesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia