Haku

VKL 156/14

Tulosta

Asianumero: VKL 156/14 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 19.09.2014

Takkatiilien rikkoutuminen takkaa lämmitettäessä. Lämmittäjän vastuu. Käsiteltävänä ja huolehdittavana olevaa omaisuutta koskeva rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana oleva asiakas lämmitti 30.1.2014 toisen henkilön omistamaa takkauunia, joka oli valmistunut maaliskuussa 2013. Ensimmäisen pesällisen aikana asiakas oli paikalla. Tämän jälkeen hän lisäsi puita hiilloksen päälle ja lähti käymään kotonaan. Noin tunnin kuluttua asiakas palasi sulkemaan pellin, jolloin hän havaitsi kahden laatan haljenneen takkauunin sivulta ja kahden kavennetun laatan irronneen luukkujen yläpuolelta. Asiakas on hakenut korvausta laattojen vaihdosta aiheutuneista kustannuksista vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö katsoi, että takkauuni oli ollut asiakkaalla käsiteltävänä ja huolehdittavana eikä vahinkoa korvata vakuutuksesta sitä koskevan rajoitusehdon vuoksi. Lisäksi vakuutusyhtiö katsoi, että vahinko oli yllättävä ja täysin ennalta-arvaamaton eikä tällaisesta vahingosta synny korvausvastuuta vahingonaiheuttajalle.

Valitus

Asiakkaalla on runsaasti kokemusta erilaisien tulisijojen lämmittämisestä. Kyseistä takkauunia oli lämmittänyt aikaisemmin sen omistaja eikä pintavauriota ollut tullut aikaisemmin. Takkauunin pintavaurion aiheutti liiallinen puiden lisäys lämmityksen aikana, jolloin tulisijan sisärakenteet laajenivat aiheuttaen pintaan vauriota. Asiakas katsoo, että hän on aiheuttanut huolimattomuudestaan takkauunin pintavauriot. Asiakas vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan takkauunin korjauksesta aiheutuneet vahingot.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo toisen henkilön omistaman takkauunin olleen asiakkaalla vahingon tapahtumishetkellä asiakkaan käsiteltävänä. Vakuutuksesta ei korvata rajoitusehdon mukaan vakuutetun käsiteltävänä olleelle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa.

Lisäksi vakuutusyhtiö katsoo, että asiakas ei ole toiminut asiassa huolimattomasti. Hän on polttanut takkauunissa ensin yhden pesällisen, jonka jälkeen hän on lisännyt puita hehkuvien hiilien päälle. Kahden pesällisen polttaminen on tavanomainen toimintamalli takkauunia lämmitettäessä. Asiassa ei ole myöskään selvitetty, onko vaurioihin vaikuttanut esimerkiksi takkauunin valmistusvirhe tai muu vastaava tekijä. Vakuutusyhtiö kiistää myös korvauksen määrän.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutusehdot

Vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.

Vastuuvakuutuksen käsiteltävänä ja huolehdittavana olevaa omaisuutta koskevan rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikaan on tai oli vakuutetun valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

Ratkaisu

Tapauksessa on kyse toisen henkilön omistaman takkauunin lämmittämisessä aiheutuneen pintavaurion korvaamisesta. Asiakkaan mukaan hän toimi huolimattomasti lämmittäessään liikaa takkauunia, josta aiheutui tiilien irtoaminen ja halkeaminen. Vakuutusyhtiön mukaan vahinkoa ei korvata käsiteltävän olevaa omaisuutta koskevan rajoitusehdon vuoksi. Lisäksi vakuutusyhtiö katsoo, ettei asiakas ole toiminut huolimattomasti eikä vahinkoa senkään vuoksi tulisi korvata vakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että asiakas on ollut lämmittämässä toisen henkilön omistamaa takkauunia. Asiassa ei ole esitetty, että lämmitys olisi tapahtunut omistajan tai jonkun toisen henkilön pyynnöstä tai valvonnan alla. Lautakunta katsoo, että takkauuni on ollut korvausvelvollisuuden poissulkevassa rajoitusehdossa tarkoitetulla tavalla asiakkaan käsiteltävänä ja huolehdittavana. Lisäksi lautakunta katsoo, että kahden pesällisen polttamista takkauunissa ei ole pidettävä huolimattomana toimintana. Lautakunta katsoo siten, ettei vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta korvata takkauunille aiheutunutta vahinkoa.

Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsenenä Hirviniemi. Sihteerinä toimi Heino.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia