Haku

VKL 155/15

Tulosta

Asianumero: VKL 155/15 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2015

Moottorikelkan telaston vaurio. Syy-yhteys.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan moottorikelkka ei 27.2.2013 kääntynyt oikealle kaartuvassa mutkassa, vaan ajoneuvo jatkoi ajoa suoraan päin puuta. Korvausta moottorikelkan korjauskustannuksista oli haettu ajoneuvon vakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö oli 17.5.2013 päivätyllä päätöksellä hyväksynyt korvattavaksi puskurin ja etutukivarren vaihtotyöt, uuden puskurin ja vasemman alatukivarren hankkimisen sekä puolet pientarvikelisästä.

Vakuutusyhtiö oli ilmoittanut 9.2.2015 päivätyssä korvauspäätöksessä, että vain törmäysvahingot olivat korvattavia vakuutuksesta. Telaston vaurio ei ollut syntynyt törmäyksen seurauksena, joten sen osuutta ei ollut korvattu. Telaston kunto oli puutteellinen jo ennen puuhun osumista.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut valituksessaan, että moottorikelkka oli huollettu joka vuosi ja tässä tapauksessa muutama viikko ennen vahinkoa. Korjauksen tehneen yrityksen edustajan mukaan mutterit eivät olleet löysällä. Vakuutuksenottaja on kertonut ilmoittaneensa vakuutusyhtiölle ajaneensa ns. vastatöyssyyn muutama metri ennen mutkaa. Vakuutuksenottaja on vaatinut telastovahingon korvaamista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 19.5.2015 päivätyssä vastineessaan, ettei telastossa havaittu vaurioita vahinkotarkastuksessa törmäyksen jälkeä vaan telaston etujousituksen vaurio johtui ylirasituksesta. Vakuutusyhtiön tietojen mukaan etujousituksen tarkistaminen ei kuulu kelkan huolto-ohjelmaan. Alkuperäisessä vahinkoilmoituksessa ei ollut mainintaa törmäyksestä, joka olisi rikkonut pohjan, vaan ilmoituksessa mainittiin vain törmäys puuhun.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, olivatko kelkan vauriot aiheutuneet vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla törmäyksestä tai muusta äkillisestä ja esinettä ulkoapäin vahingoittaneesta syystä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut

1. ajoneuvon tieltä suistumisesta tai kaatumisesta,

2. iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta sen kaltaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut:

2. ajoneuvon osalle tai laitteelle itselleen, sen rakenne-, valmistus- tai materiaaliviasta

13. hitaasti kehittyvistä tapahtumista, kuten kulumisesta, kostumisesta, syöpymisestä, ruostumisesta, sienettymisestä, homehtumisesta, lahoamisesta, aineen väsymisestä tai muusta vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vahinkokartoituksen mukaan telaston etujousituksen iskunvaimentimen yläpään kiinnityksen poikittaisputki oli katkennut. Putkeen kohdistuva rasitus syntyy vahinkotarkastajan mukaan iskunvaimentimen normaalista toiminnasta. Putken katkeaminen aiheuttaa alumiinisen rungon repeytymisen kiinnityspultin kohdalla. Etujousituksen kehikon vaurioituminen on tekninen vika. Vahinkotarkastajan mukaan iskuvaimentimen yläpään kiinnitykseen ei ollut kohdistunut mitään ulkopuolista voimaa puuhun törmätessä.

Kirjallisessa vahinkoilmoituksessa ei ollut mainintaa vastatöyssystä ennen puuhun törmäystä. Puuhun törmäämisen kerrottiin olleen seurausta kelkan alustan rikkoutumisesta johtuvasta ohjattavuuden menettämisestä.

Vakuutuslautakunta katsoo asiassa esitetyn teknisen selvityksen ja vakuutuksenottajan vahinkotapahtumasta heti vahingon sattumisen jälkeen antamien tietojen perusteella, ettei moottorikelkan telastoon ollut kohdistunut sellaista iskua, joka olisi aiheuttanut vahingon, vaan poikittaisputken katkeamisesta aiheutunut kehikon vaurio johtui iskunvaimentimen normaalin toiminnan aiheuttamasta rasituksesta. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta telaston vaurioista törmäysvahinkoa koskevan ehtokohdan perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta