Haku

VKL 151/12

Tulosta

Asianumero: VKL 151/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.01.2013

Kiinteistönomistajan vastuu Vastuu jalankulkualueen liukkaudentorjunnasta Lausunnon antaminen

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan valittaja A (syntynyt 1946) oli liukastunut vakuutuksenottajan omistamalla kiinteistöllä sijaitsevan marketin edustalla kävellessään pankkiautomaatilta marketin sisääntulo-ovia kohden 15.12.2010 noin kello 13.00–13.15. A:n liukastuminen on hänen ilmoittamansa mukaan johtunut siitä, että alueella ei ollut hiekoitusta. Lunta oli satanut hiljalleen ja laatoitus, jota pitkin A oli kulkenut, oli ollut liukas.

A on toimittanut vakuutusyhtiölle laatimansa selvityksen, jonka ovat allekirjoittaneet hänen itsensä lisäksi kaksi todistajaa (HR ja JG) 15.5.2011. Selvityksen mukaan kyseessä oli talvinen pakkaspäivä ja lunta oli satanut hiljalleen. Myöhemmin A on ilmoittanut vakuutusyhtiölle, etteivät mainitut kaksi todistajaa pysty kertomaan A:n tapahtumaan liittyen alueen mahdollisesta hiekoituksesta.

A on toimittanut vakuutusyhtiölle 13.3.2012 päivätyn todistajankertomuksen, jossa aiemmin mainitsematon henkilö RO on ilmoittanut olleensa A:n seurassa 15.12.2010 noin kello 13.00 sekä tarkastaneensa välittömästi A:n kaatumisen jälkeen vahinkopaikan. Todistaja RO oli havainnut, että laatoitusalueella seinän vieressä pankkiautomaatilta marketin oville alue oli jäinen ja niillä kohdin ei ollut hiekoitushiekkaa. Sen sijaan kauempana oli hiekkaa.

Ilmatieteen laitoksen sääpalvelusta saatujen tietojen mukaan 14.12.2010 noin kello 20.00 oli pakkasta -8,4 astetta eikä lunta satanut. 15.12.2010 kello 8.00 pakkasta oli -9,3 astetta ja kello 12.00 -10 astetta. Lunta ei silloinkaan satanut.

Huoltoliikkeen selvitysten mukaan alue oli hiekoitettu koneellisesti 14.12.2010 ja ilmoitettuna vahinkopäivänä 15.12.2010 alue oli hiekoitettu käsin kello 7.00 ja kello 12.00 on suoritettu tarkistushiekoitus. Myöskään huoltoyhtiön mukaan lunta ei ole satanut kyseisinä päivinä.

A on hakenut korvausta kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen perusteella.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö on antanut korvauspäätöksen 7.9.2011 sekä käsitellyt asiaa uudelleen 21.11.2011.

Yhtiö on katsonut, että kiinteistönomistaja on toiminut asiassa huolellisesti. Alue on hiekoitettu 15.12.2010 aamulla kello 7.00 ja viimeisen kerran noin tuntia ennen vahinkoa. Sääpalvelun tietojen mukaan kyseisenä päivänä ei ole satanut lunta. Lämpötila on ollut koko ajan pakkasen puolella. Olosuhteet ovat olleet sellaiset, että toteutettua hiekoitusta on ollut pidettävä riittävänä. Piha-alue on hiekoitettu noin tuntia ennen vahinkotapahtumaa. A:n kaatuminen ei siten ole aiheutunut kiinteistönomistajan huolimattomuuden seurauksena.

 

Valitus

A on tyytymätön yhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan ratkaisusuositusta asiasta.

A on kaatunut marketin edustalla sen johdosta, että seinän vieressä laatoitetulla alueella, joka kuuluu kiinteistöomistajan vastuulle, ei ollut hiekoitusta. A oli tarkistanut paikan kaatumisen jälkeen ja on varma, että tätä paikkaa ei ollut hiekoitettu. Alue oli ollut jäinen ja sen päällä oli ollut jonkin verran lunta. Saattaa olla, että huoltoyhtiö on hiekoittanut kertominaan kellonaikoina marketin oven edustan marketin ovelle suoraan parkkipaikalta johtavan tien ja parkkipaikan. Reitti pankkiautomaatilta ovelle on kuitenkin A:n mukaan ollut hiekoittamatta.

Tapauksesta on tehnyt havaintoja kolme henkilöä. Kaksi aiemmin mainittua heistä eivät muista pankkiautomaatin ja oven välistä hiekoitustilannetta. Viimeksi 13.3.2012 esitetty henkilö kuitenkin muistaa, että matkalla pankkiautomaatilta marketin ovelle ei ole ollut tapahtuma-aikaan hiekoitusta. Tämä henkilö on ollut itse A:n seurassa tapahtuma-aikaan ja muistaa, että itsekin pelkäsi paikkaa, sillä sitä ei oltu hiekoitettu. Koska pankkiautomaatin ja oven välistä aluetta ei ollut hiekoitettu, vaikka olisi ollut tarpeen, on menetelty huolimattomasti. Tällä perusteella korvaus vastuuvakuutuksesta tulee maksettavaksi.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö on antanut vastineen 31.5.2012. Yhtiö toistaa korvauspäätöksessään ja sen uudelleenkäsittelyn johdosta antamassaan päätöksessä mainitsemansa perustelut.

Yhtiö on myös vedonnut siihen, että A:n polvessa ja lonkassa todetut vaivat ovat lääketieteellisen aineiston perusteella rappeutumaperäisiä eivätkä ne ole syy-yhteydessä 15.12.2010 tapahtuneeksi ilmoitettuun vahinkoon. A on käynyt polven vaivojen johdosta lääkärissä vasta puolentoista kuukauden kuluttua väitetystä vahinkoajankohdasta. Hän on maininnut vasta kolmannella lääkärikäynnillä 15.3.2011 oikean polven kivuista, kun aiemmin oireet ovat olleet muualla. Lisäksi A oli kertonut 15.3.2011 polven oireiden alkaneen levossa edeltävänä päivänä. Polvivaiva ei ole todennäköisessä syy-yhteydessä joulukuussa 2010 tapahtuneeseen kaatumiseen. Lääkärin mukaan leikkauksissa tehdyt löydökset sopivat nivelkierukan rappeumasairauteen sekä alkavaan nivelrikkoon.

 

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuksenottajalle on varattu mahdollisuus antaa asiassa vastine 31.8.2012 mennessä. Vakuutuksenottaja ei ole antanut vastinetta.

 

Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys

Lautakunnalla on ollut käytettävissä:

 • vahinkoilmoituksen seurantaraportti 20.6.2011
 • A:n kertomus 27.5.2011, allekirjoitettu 14.6.2011
 • tapahtumapiirros 10.6.2011
 • korvauspäätös 7.9.2011
 • A:n kirjelmä vakuutusyhtiölle 3.10.2011
 • yhtiön uudelleenkäsittelypäätös 21.11.2011
 • yhtiön lisäselvityspyyntö 27.7.2011
 • A:n vastaus 2.8.2011
 • sähköpostiviestejä
 • vahinkoilmoituksen seurantaraportteja päivitettynä
 • huoltoyhtiön selvitys sähköpostitse 2.9.2011 kello 10.45
 • A:n kertomus ja kahden todistajan merkinnät 15.5.2011
 • todistaja RO:n kertomus 13.3.2012
 • lääkärinlausunto 26.5.2011
 • sairauskertomus 20.4.2011
 • leikkauskertomus 16.5.2011
 • magneettilähete 20.4.2011
 • valokuva
 • vakuutusyhtiön lääkärikansi
 • vakuutusehdot
 • magneettilausunto 23.4.2012
 • sairauskertomus 4.10.2012
 • magneettikuvia

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Sovellettavan sopimusehdon mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko kiinteistönomistaja menetellyt huolellisesti hallitsemansa marketin edustalla olevan laatoituksen liukkaudentorjunnassa 15.12.2010.

Tapauksen arviointi

Kiinteistönomistajan vahingonkorvausvastuu on korostunutta, mikä tarkoittaa, että kiinteistönomistajan on osoitettava tehneensä kaiken voitavansa alueella asioivien henkilöiden turvallisuudesta huolehtimisessa, mukaan lukien liukkaudentorjunnassa.

Kuten muissakin vahingonkorvausasioissa, myös nyt käsillä olevassa tapauksessa vahingonkärsijän tulee kuitenkin ensiksi osoittaa, että hänen vahinkonsa, tässä tapauksessa kaatuminen, on aiheutunut sellaisesta syystä, jonka johdosta kiinteistönomistaja voisi ylipäänsä olla vahingonkorvausvastuussa.

Lautakunnan käytettävissä olevasta huoltoyhtiön selvityksestä 2.9.2011 (sähköpostitse) ilmenee, että alue oli hiekoitettu koneellisesti 14.12.2010 lämpötilan ollessa -10 astetta. 15.12.2010 alue oli hiekoitettu kello 7 käsin, kello 12 oli tarkistushiekoitus lämpötilan ollessa -8 astetta. Huoltoyhtiön selvityksen mukaan lunta ei satanut kyseisenä aikana. Kiinteistön alue rajoittuu huolto­yhtiön selvityksen mukaan laatoitusalueeseen noin kolme metriä kiinteistön reunasta.

Sääpalvelusta saatujen tietojen mukaan 14.12.2010 oli kello 8 ‑8,4 astetta pakkasta ja lunta ei satanut. 15.12.2010 pakkasta oli aamukahdeksalta ‑9,3 astetta ja kello 12 ‑10 astetta. Lunta ei satanut.

A on toimittanut vakuutusyhtiölle itse laatimansa kertomuksen 15.5.2011, johon hän on kirjoittanut valmiin tekstin ja merkinnyt allekirjoituspaikat kahdelle todistajalle. Todistajat HR ja JG ovat allekirjoittaneet tuon selvityksen 15.5.2011. Sen mukaan oli talvinen pakkaspäivä ja lunta oli satanut hiljalleen 15.12.2010. Myöhemmin A on ilmoittanut, että mainitut kaksi henkilöä eivät voi kertoa siitä, oliko kyseinen paikka hiekoitettu.

Vasta noin vuoden ja kolmen kuukauden kuluttua ilmoitetusta vahinkotapahtumasta sekä noin kymmenen kuukauden kuluttua 15.5.2011 annetusta, todistajankertomuksin tuetusta kertomuksesta, on todistaja RO 13.3.2012 ilmoittanut olleensa A:n seurassa tapahtuma­hetkellä 15.12.2010 noin kello 13 sekä välittömästi tarkastaneensa vahinko­paikan eli laatoitusalueen seinän vieressä pankkiautomaatilta marketin oville. Edelleen RO on kertonut, että hän oli havainnut alueen olevan jäinen ja että näillä kohdin ei ollut hiekoitushiekkaa. Sen sijaan kauempana marketin oville suoraan vievällä alueella oli hiekkaa. RO on syntynyt vuonna 1935.

Lautakunta ei voi kuulla asianosaisia todistelutarkoituksessa eikä todistajia valan tai totuusvakuutuksen velvoittamana asian selvittämiseksi miltään osin. Lautakunta perustaa ratkaisunsa asiassa kertyneeseen kirjalliseen aineistoon mukaan lukien kirjalliset todistajankertomukset siltä osin kuin niissä esitettyä selvitystä ei ole pidettävä ristiriitaisena tai niiden luotettavuudesta voidaan muutoin vakuuttua henkilötodistelua vastaan ottamatta.

Esillä olevassa tapauksessa huoltoyhtiön selvityksen mukaan alue oli hiekoitettu 15.12.2010 aamulla kello 7 aikaan käsin ja kello 12 oli tehty tarkistushiekoitus. Lämpötila oli -8 astetta ja lunta ei satanut. Tätä tukevat myös Ilmatieteen laitoksen sääpalvelusta saadut tiedot. Kun pankkiautomaatti on sijainnut marketin ovien välittömässä läheisyydessä, on epätavallista, että juuri tuota kohtaa ei olisi hiekoitettu edellä selostettuina aikoina tapahtuneiden hiekoitustoimenpiteiden yhteydessä.

Kertyneen selvityksen valossa ei kuitenkaan voida poissulkea sitä, että alue on ollut hiekoittamaton. Asian luotettava arviointi tältä osin edellyttäisi esillä olevassa tapauksessa erityisesti vasta 13.3.2012 nimetyn todistajan RO kuulemista totuusvakuutuksen tai valan velvoittamana asian selvittämiseksi. Koska tämä ei kuitenkaan lautakuntamenettelyssä ole mahdollista, pidättäytyy lautakunta antamasta asiassa enemmälti ratkaisusuositusta.

Johtopäätös

Lautakunta ei anna asiassa (enemmälti) ratkaisusuositusta.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Saarikoski.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia