Haku

VKL 144/16

Tulosta

Asianumero: VKL 144/16 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.08.2016

Tienpitäjän vastuu. Myötävaikutus. Maastorullaluistimilla liikkuminen risujen peittämällä kevyen liikenteen väylällä.

Tapahtumatiedot

A kaatui liikkuessaan skike- eli maastorullaluistimilla kevyen liikenteen väylällä, jossa oli raivattuja koivuja ja oksia. A oli kertonut nähneensä risut ja yrittäneensä väistää niitä. A ponnisti kuitenkin toisella jalalla risun päältä, jolloin hän kaatui vääntäen polvensa. Korvausta polvivammasta aiheutuneista kustannuksista on haettu kaupungin vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on katsonut, että vahinko oli aiheutunut tienpitäjän tuottamuksesta, mutta vastuuvakuutuksen perusteella suoritettavasta korvauksesta oli vähennetty 50 prosenttia A:n myötävaikutuksen perusteella.

Asiakkaan valitus            

A on vaatinut, että vakuutusyhtiö suorittaisi täyden korvauksen lääkärinkäynneistä aiheutuneista 223,50 euron kustannuksista ja tilapäisestä haitasta 560 euroa. A on kertonut valituksessaan, että hän näki risut ja melkein pysähtyi. Hän ei onnistunut väistämään risuja, vaan risunpalanen pyörähti vasemman renkaan alle ja A menetti tasapainonsa ja kaatui taaksepäin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että A:n olisi pitänyt ymmärtää, että luistellessa risujen peittämällä tiellä vahingon sattumisen todennäköisyys on huomattavasti normaalia suurempi. Vahinko oli näin ollen aiheutunut A:n tietoisesta riskin ottamisesta.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajalle mahdollisuuden lausua asiassa. Vakuutuksenottajalla ei ollut lisättävää asiaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä oikeus tehdä A:lle suoritettavasta korvauksesta 50 prosentin vähennys A:n myötävaikutuksen perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 6 luvun 1 §:n mukaan jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella.

Vakuutusehtojen kohdan 203.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön

- toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon,

- toiminnassa liikkeelle lasketusta tuotteesta toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon sekä

- julkista valtaa käytettäessä aiheutetun varallisuusvahingon,

joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vahingonkorvauslain 6 luvun 1 §:n mukainen vahinkoa kärsineen myötävaikutus voi ilmetä esimerkiksi siten, että hän on antautunut vaaraan, vaikka on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että vahingon sattumisen todennäköisyys on huomattavasti normaalia suurempi. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A oli nähnyt risut ja melkein pysähtynyt. Vakuutuslautakunta katsoo, että A oli ehtinyt harkita toimintaansa ja hänen olisi pitänyt ymmärtää, että maastorullaluistimilla liikkuessa kaatumisen riski on risujen peittämällä tiellä olennaisesti suurentunut, vaikka A pyrkikin väistelemään risuja. Koska vahinkoa kärsineen puolelta on näin ollen myötävaikutettu vahinkoon, voidaan vahingonkorvausta vahingonkorvauslain 6 luvun 1 §:n mukaan sovitella. Olosuhteet huomioon ottaen lautakunta pitää kohtuullisena alennuksena 1/5 vahingon määrästä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen vähentämällä korvauksesta 1/5.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta