Haku

VKL 142/10

Tulosta

Asianumero: VKL 142/10 (2010)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 22.09.2010

Traktorin rikkoutuminen Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko Kuluminen

Traktorin rengas oli pellolla ajettaessa osunut ojan penkkaan sillä seurauksella, että traktorin etunapa oli rikkoutunut.

Traktorin korjanneen yrityksen KP mukaan traktorilla oli ajettu ojanpenkkaan ja äkkipysähdyksen seurauksena lautaspyörän pultit olivat katkenneet.
 
Korvausta vahingosta oli haettu maatilan kaskovakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö oli antamassaan päätöksessä katsonut, ettei vahinko tule korvattavaksi vakuutuksesta, koska traktorin rikkoutuminen ei ole aiheutunut äkillisestä ja ulkoapäin aiheutuneesta syystä.
 
Kaskovakuutuksesta korvataan äkillisesti ja ulkoapäin aiheuttamasta iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai kaatumisesta syntynyt välitön esinevahinko. Vakuutusyhtiön saamien kuvien perusteella traktorin rikkoutuminen on johtunut teknisestä viasta, eikä sen kaltainen vahinko ole vakuutuksesta korvattava.
 
Selvitykset
Vakuutusyhtiö on pyytänyt vahinkotarkastajaa K tarkastamaan rikkoutuneen traktorin etuakselin tasauspyörästön. Tarkastajalle on toimitettu etuakselin vetopyörästön kaikki osat lukuun ottamatta kahta lautapyörän katkennutta pulttia. Myöskään yhtään katkenneiden kiinnityspulttien päätä ei ole toimitettu.
 
Nelivetotraktorin etuakselin vetopyörästöstä on irronnut iso lautaspyörä aiheuttaen koko vetopyörästön rikkoutumisen.
 
Tarkastaja on katsonut, että syynä perän rikkoutumiseen on ollut se, että ison lautaspyörän pultit (tai pinnapultit) ovat päässeet löystymään ja siitä syystä lautaspyörä on päässyt liikkumaan ja kiilautunut löystyneitä pultteja vasten ja lopulta katkonut pultit. Tuolloin lautaspyörä on irronnut ja perän osat rikkoutuneet.
 
Tarkastajan mukaan vahingon syntymissyy voidaan näyttää kiistatta toteen. Pultin lautaspyörässä olevista pätkistä on mittaamalla todettavissa, että niissä olevaa ehjää kierrettä on jäljellä eri pituisia pituuksia. Siten on pääteltävissä, että pultit ovat olleet osittain auki kiertyneenä rikkoutumisen tapahtuessa. Osa kierteestä on tyssäytynyt. Siitä voi päätellä mikä on ollut pultin korkeusasema silloin kun lautaspyörä on alkanut löystyä. Tasauspyörästön kotelossa olevat lautaspyörän kiinnitysreiät ovat venyneet soikeaksi ja reikien sisäpinnassa on nähtävissä katkenneiden pulttien aiheuttamia kalvamisjälkiä.
 
Tarkastaja on todennut, että traktorin etuakselin vetopyörästön rikkoutuminen ei ole tapahtunut äkillisesti vaan pidemmällä aikavälillä. Ensin vetopyörästön ison lautaspyörän pultit ovat löystyneet ja myöhemmin katkenneet kun lautaspyörä on päässyt liikkumaan. Tasauspyörästön kotelossa olevien reikien syrjä on leikannut pultit poikki kun etuvetoa on käytetty.
 
Uudelleenkäsittely
Vakuutusyhtiö on käsitellyt asian uudelleen vakuutuksenottajan pyynnöstä. Vakuutusyhtiö on todennut uudessa päätöksessään, ettei se ole saanut vahinkoon liittyen mitään sellaista uutta tietoa, jonka perusteella sen aikaisemmin tekemää päätöstä voitaisiin muuttaa. Vaurioituneet osat on tarkastettu vahinkotarkastajan toimesta. Vaurioituneista osista on ollut havaittavissa vahingon syntymistapa. Lautaspyörän pultit ovat löystyneet ja siitä syystä lautaspyörä on liikkunut. Lautaspyörän liikkumisen seurauksena pultit ovat katkenneet ja etupyörän osat ovat rikkoutuneet. Tämän kaltainen vahinko ei tule korvattavaksi vakuutuksesta.
 
Lausuntopyyntö
Vakuutuksenottaja on eri mieltä vakuutusyhtiön kanssa traktorin rikkoutumisesta. Rikkoutumisen syynä on traktorin renkaan äkillinen törmäys ojanpenkkaan ja siitä aiheutunut pulttien katkeaminen. Samaan tulokseen vahingon synnystä on päätynyt myös traktorin korjannut KP. Vakuutuksenottajan mukaan edellä mainituilla perusteilla vakuutusyhtiön on korvattava kyseinen vahinko.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö on vastineessaan katsonut, ettei kyseinen vahinko tule korvattavaksi vakuutuksesta. Kyseisessä tapauksessa traktorin vauriot ovat aiheutuneet traktorin perän pulttien löystymisen seurauksena. Tällaisessa tilanteessa, jossa traktori vaurioituu sen oman osan löystymisen seurauksena, ei ole kysymys maatilavakuutuksesta korvattavasta vahingosta.
 
Vahingon korvattavuus edellyttäisi, että pulttien katkeamisen on osoitettu aiheutuneen äkillisestä ja traktoria ulkoapäin vahingoittaneesta syystä. Traktorissa ei ole havaittavissa ulkoisia törmäyksestä aiheutuneita vaurioita.
 
Lisäksi vakuutusyhtiö on todennut, että traktori on suunniteltu ja rakennettu kestämään erilaisissa olosuhteissa tapahtuvaa kovaa rasitusta. Traktorin renkaisiin kohdistuu jatkuvia tärähdyksiä ja pieniä törmäyksiä. Siten traktorin osuminen pellonpientareeseen on tapahtuma, joka normaalin, ehjän rakenteen tulee kestää.
 
Asiassa saadun teknisen selvityksen ja vakuutuksenottajan kertoman perusteella ei ole voitu todeta, että vahinko olisi aiheutunut vakuutusehtojen tarkoittamasta äkillisestä ja traktoria ulkoapäin vahingoittaneesta syystä.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
20 Maatilan kaskovakuutus
Vakuutetusta maataloustraktorista, leikkuupuimurista tai muusta moottori­käyttöisestä työkoneesta käytetään jäljempänä ehdoissa nimitystä työkone.
 
20.1.4 Törmäysvahingot
Vakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut
·         työkoneen tieltä suistumisesta tai kaatumisesta
·         iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä
·         kuljetettaessa vakuutuksen kohdetta toisella kulkuneuvolla
·         työkoneen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta kaatumisesta kuormaa lastattaessa ja purettaessa
·         hirvieläimeen törmäämisestä.
 
20.2.5 Rakennevika
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut työkoneen osalle tai laitteelle sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta.
 
20.2.6 Kuluminen ja varomaton käsittely
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut työkoneen osalle tai laitteelle kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta tai varomattomasta käsittelystä. Vakuutuksesta ei korvata varastetun työkoneen tai sen varusteiden käyttämisestä johtunutta kulumista esim. polttoaineen kulumista.
 
20.2.7 Öljyn tai jäähdytysnesteen puutteellinen kierto
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut öljyn tai jäähdytys­nesteen puutteellisesta kierrosta työkoneen
·         moottorille ja sen lisälaitteille
·         vaihteistolle
·         voimansiirtolaitteistolle
·         jäähdytysjärjestelmälle
 
Ratkaisusuositus
 
Traktorin rengas oli pellolla ajettaessa osunut ojanpenkkaan ja eturenkaan lautaspyörästön pultit olivat katkenneet.
 
Vakuutusyhtiön mukaan vahingon syynä on ollut se, että traktorin lautaspyörästön pultit olivat löystyneet ja siitä syystä lautaspyörä on liikkunut. Lautaspyörän liikkeen seurauksena pultit ovat katkenneet ja etuperän osat ovat rikkoutuneet. Vahinko ei ole aiheutunut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla eikä siten tule korvattavaksi vakuutuksesta.
 
Vakuutuksenottajan mukaan vahingon on aiheuttanut traktorin renkaan äkillinen törmäys ojanpenkkaan ja siitä on aiheutunut lautaspyörästön pulttien katkeaminen.
 
Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottajalla on näyttötaakka vakuutusehtojen mukaisesta vahinkotapahtumasta.
 
Vakuutuslautakunta katsoo, että asiassa esitetyn teknisen selvityksen perusteella on pääteltävissä, että pelkkä ojanpenkkaan törmääminen ei ole voinut aiheuttaa lautaspyörästöön aiheutuneita vaurioita. Selvityksen mukaan rikkoutuminen on aiheutunut pidemmällä aikavälillä. Kyseessä ei näin ollen ole vakuutusehdoissa määritelty äkillisesti ja ulkoapäin aiheutuneesta iskusta, törmäyksestä, putoa­misesta tai kaatumisesta aiheutunut vahinko. Vakuutuksenottajan kertoman törmäyksen myötä lautaspyörästö on voinut lopullisesti rikkoutua, mutta vahingon perimmäinen syy se ei ole ollut.
 
Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön asiassa tekemä päätös on ollut vakuutusehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä, Pesonen, Piipari ja Sjögren. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia