Haku

VKL 141/08

Tulosta

Asianumero: VKL 141/08 (2008)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 15.05.2008

Työkalujen anastaminen Ikävähennykset Kohtuuttomuus

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjän autotallin yhteydessä olevasta varastosta oli viety sähkö- ja käsityökaluja. Ensimmäisessä korvauspäätöksessä vakuutusyhtiö korvasi uuden porakoneen, vasaran, kirveen, hylsy- ja kiintoavainsarjan sekä pihdit jälleenhankinta-arvostaan. Vakuutuksenottajalta pyydettiin moottorisahan, porakoneen, kulmahiomakoneen, pienoishiomakoneen ja pistosahan ikätiedot, minkä jälkeen ne korvattiin toisessa korvauspäätöksessä ehtojen mukaisella 10 % vuotuisella ikävähennyksellä vähennettynä. Nämä työkalut olivat ilmoituksen mukaan 3-9 vuotta vanhoja. Vanhimpien työkalujen osalta ehtojen mukainen ikävähennysprosentti on 80 %, jolloin korvattavaksi tulee 20 % esineen jälleenhankintahinnasta.

Lausunnonpyytäjän mielestä 10 % vuotuinen vähennys on kohtuuttoman suuri. Työkalut eivät olleet ammattikäytössä, ja niillä olisi ollut käyttöikää jäljellä runsaasti. Hän katsoo, että korvauksella pitäisi voida ostaa varastettujen työkalujen tilalle samanikäiset ja –kuntoiset työkalut.

Vakuutusyhtiö pitää ratkaisuaan ehtojen mukaisena. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata todellisia menetyksiä, minkä vuoksi omaisuuden ikä vaikuttaa vahingon määrän arviointiin. Yhtiö toteaa, että ammattikäytössä olevien työkalujen ikävähennys on ehtojen mukaan 20 % vuodessa.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 6.3.1 mukaan työkalujen osalta tehtävää 10 %:n suuruista ikävähennystä ei vähennetä käyttöönottovuodelta eikä sitä seuraavalta vuodelta vaan kolmannesta vuodesta alkaen, ja ikävähennyksen enimmäismäärä on 90 %.

Lautakunta toteaa, että vakuutusyhtiön tässä tapauksessa tekemä korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen. Asian riitakysymyksenä on se, onko ehtojen mukainen 10 % vuotuinen ikävähennys työkaluista kohtuuttoman suuri. Lausunnonpyytäjä katsoo, että maksettu korvaus ei vastaa hänen työkalujensa kuntoa, vaan työkaluilla olisi vielä ollut runsaasti käyttöikää jäljellä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että esineiden arvo tyypillisesti alenee iän, käytön ja kulumisen myötä. Ikävähennysehdoilla tällainen arvon aleneminen otetaan huomioon täysin kaavamaisesti ja pyritään siihen, että vahinkotilanteessa korvauksen määrä käytetyn esineen osalta voidaan laskea selkeällä ja ennakoitavissa olevalla tavalla. Ikävähennysehtoja käytettäessä vakuutuskorvauksen määrää ei ole tarkoituskaan suhteuttaa kunkin korvattavaksi tulevan esineen yksilölliseen kuntoon ja sillä jäljellä olevaan käyttöarvoon vaan pelkästään esineen ikään.

Vakuutusyhtiön korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen. Vakuutuslautakunta katsoo, että tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen mukainen 10 %:n vuosittainen ikävähennys kolmannesta vuodesta alkaen ei ole työkalujen osalta kohtuuton. Lautakunta ei suosita lisäkorvausta.

Tämän lausunnon antoi puheenjohtaja Taipale sihteerin esittelystä.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia