Haku

VKL 137/16

Tulosta

Asianumero: VKL 137/16 (2016)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 10.10.2016

Korvattava vakuutustapahtuma. Oliko kyseessä vakuutusehdoissa määritelty murtovahinko?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajana olevan ravintolayrityksen työntekijä huomasi aamulla 19.7.2015, että yrityksen tiloista oli anastettu alkoholijuomia, arpoja, tupakkatuotteita, matkapuhelin sekä noin 300 euron pohjakassa. Vakuutuksenottaja haki korvausta anastetusta omaisuudesta yritysvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on päätöksellään 18.9.2015 evännyt korvauksen, koska rakenteissa tai lukoissa ei ollut murtojälkiä. Vahinkotarkastuksessa pääoven lukon oli todettu toimivan normaalisti. Lukon valintanapin ollessa yläasennossa lukon telki lukittui, kun ovi suljettiin. Tällöin lukko oli takalukossa, eikä telki ollut painettavissa sisään. Ovea ei saanut auki vääntämällä ilman selviä murtojälkiä.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut, että murtojälkiä edellyttävä vakuutusehto oli kohtuuton. Jälkien puuttuminen ei osoittanut, että kohteeseen ei olisi voitu murtautua, ottaen huomioon, että lukkoon sopiva avain oli helppo kopioida.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että sovellettu vakuutusehto oli selkeä ja yleisesti sovellettu. Vakuutusyhtiö on viitannut vastineessaan myös vakuutuksen suojeluehtoon, jossa edellytetään, että lukkojen tulee olla takalukossa silloin, kun vakuutetussa huoneistossa ei oleskella. On ilmeistä, ettei vakuutuksenottaja ollut noudattanut kyseistä suojeluohjetta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko kyseessä vakuutusehtojen mukainen korvattava varkausvahinko. Asiassa on kyse myös murtojälkiä edellyttävän vakuutusehdon kohtuullisuuden arvioimisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Rikosturvavakuutusehtojen kohdan 1 (Varkaus) mukaan vakuutus korvaa vahingon, joka aiheutuu tunkeutumisesta suojaavasti suljettuun rakennukseen tai säilytystilaan niin, että kohdetta suojaavaan rakenteeseen tai lukitukseen on jäänyt murtojäljet. Tunkeutuminen voi tapahtua myös avaimella, joka on saatu haltuun korvattavan rikosvahingon yhteydessä.

Murtosuojeluohje 1

1 Yleistä

Vakuutuskohteen suojaamiseksi murtovahinkojen varalta on voimassa tämä suojeluohje. Suojeluohjetta on soveltuvasti noudatettava vakuutushuoneiston ollessa suljettuna.

2 Yleiset käsitteet

Vakuutushuoneisto

Huoneisto, jossa vakuutettu omaisuus sijaitsee.

Murto

Tunkeutuminen suojaavasti suljettuun huoneistoon sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen tai muunlaista väkivoimaa käyttäen.

3.2 Lukot

Ulko-ovet on lukittava käyttölukolla (SVK varmuusluokka 3), jonka teljen ulostulopituuden tulee olla vähintään 20 mm. Metalliprofiiliovissa täytyy olla aina varmuuslukko (SVK varmuusluokka 4), koska tällaisen oven käyttölukon teljen ulostulopituus on vain 14 mm. Lasiruuduilla varustetuissa ovissa tulee aina olla myös varmuuslukko. Oven kiintopuolessa mahdollisesti oleva pikasalpa on myös lukittava esim. riippulukolla silloin, kun vakuutushuoneistossa ei enää oleskella. Pikasalpaa ei tarvitse Iukita silloin, kun ovi on lukittu teräspuomilla tai kahdella riippulukolla.

Kun vakuutushuoneistossa ei enää oleskella, on lukkojen oltava takalukossa. Lukko on takalukossa, kun sen telki lukitusasennossa on liukumaton

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijan tulee näyttää, että kyseessä on korvattava vakuutustapahtuma. Lukoissa tai rakenteissa ei ollut murtojälkiä ja lukon oli todettu toimivan normaalisti. Vakuutuksenottajan mukaan oli mahdollista, että sisään oli päästy kopioimalla avain. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole osoittanut, että kohteeseen olisi tunkeuduttu vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla, tai että avain olisi saatu haltuun korvattavan rikosvahingon yhteydessä. Näin ollen Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta toteaa, että murtojälkiä edellyttävä vakuutusehto on yleinen vakuutusehto yritysten esinevakuutuksissa ja katsoo, ettei sen soveltaminen johda tässä tapauksessa kohtuuttomaan lopputulokseen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Akselinmäki

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia