Haku

VKL 13/14

Tulosta

Asianumero: VKL 13/14 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 16.05.2014

Näyttö korvattavasta vahinkotapahtumasta. Ilkivaltavakuutus.

Tapahtumatiedot

Puhelimitse 16.11.2010 tehdyn vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu A:n auton (käyttöönotettu v. 1987) huollon yhteydessä huomattiin, että sylinterin kansi vuotaa. Sylinterin kannen ruuvit olivat olleet niin tiukkaan kiristetyt, ettei niitä ollut saanut millään auki. Lisäksi yksi kymmenestä ruuvista oli ollut poikki. A epäili, että ruuvit oli kiristetty ilkivaltaisesti auton ollessa autokatoksessa. Konepellin ilkivaltaisesta avaamisesta ei ollut jälkiä.

A haki vahingosta korvausta vapaaehtoisesta autovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Korvauspäätöksessään 8.12.2010 vakuutusyhtiö totesi, että ilkivaltaturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on tahallinen vahingonteko. Ottaen huomioon auton iän ja sen, ettei autossa ollut jälkiä ilkivallasta, yhtiö katsoi, ettei kyseessä ollut ilkivalta vaan auton iästä johtuva tekninen ongelma. Mitään näyttöä ilkivallasta ei ollut. Näin ollen vahinkoa ei korvattu.

Valitus

Valituksessaan Vakuutuslautakunnalle A kertoo, että kansiruuvit havaittiin vahingon jälkeen erittäin tiukkaan kiristetyiksi. Katkennut kansiruuvi ei ollut venynyt yhtään verrattuna ehjään ruuviin. Ruuvin poikki saamiseen tarvitaan jatkovartta. Kyseessä on ilkivaltavahinko.

Mitä tulee ehjään konepeltiin, A toteaa, että auto on varustettu elektronisella hälyttimellä, minkä lisäksi ohjauspyörässä on lukitus. Kuitenkin ammattilaiset valikoivat kohteensa auton arvon tai saadun ”tilauksen” perusteella ja silloin eivät hälyttimet tai muut laitteet estä varkautta (tai ilkivaltaa).

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan korvauspäätökseensä. Mitään näyttöä ilkivallasta ei ole esitetty, joten vahinkoa ei voida korvata.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.4 (Ilkivaltaturva) mukaan ilkivaltaturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on tahallinen vahingonteko. (…)

Ratkaisusuositus

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan näyttötaakka vakuutuksesta korvattavan vahingon syntymisestä on vakuutuskorvausta hakevalla. Asiassa on siten kyse siitä, onko A osoittanut, että hänen autonsa vaurioituminen on johtunut tahallisesta vahingonteosta. A katsoo, että hänen autonsa sylinterin kannen ruuvit on käyty ilkivaltaisesti kiristämässä.

Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevan vahinkoilmoituksen mukaan auton huollon yhteydessä on korjaamolla havaittu syliterin kannen vuotavan. Tässä yhteydessä on havaittu, että kannen ruuvit ovat olleet todella tiukassa ja yksi ruuveista on ollut poikki. Konepellin avauksesta ilkivaltaisesti ei ole havaittu jälkiä. Lautakunta toteaa, ettei asiakirjoista ilmene muuta selvitystä mahdollisesta ilkivallasta kuin A:n omaan jälkikäteispäättelyyn perustuva kertomus. Huomioon ottaen vahingoittuneen auton ikä ja ilkivallan jälkien puuttuminen lautakunta katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että vahinko olisi aiheutunut ehtojen tarkoittamalla tavalla tahallisesta vahingonteosta. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta yhtiön päätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Laine.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia