Haku

VKL 126/16

Tulosta

Asianumero: VKL 126/16 (2016)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2016

Vesivahingon korvausvastuuta koskevan oikeudenkäynnin kulujen korvaaminen oikeusturvavakuutuksesta.

Tapahtumatiedot

Vakuutetun vesijohtoliikkeen työntekijä asensi 2.12.2012 asunto-osakeyhtiön huoneistoon uuden venttiilin. Seuraavana päivänä huoneistossa havaittiin vuotovahinko, joka oli aiheutunut auki jääneestä hanasta. Korvausta tästä vahingosta haettiin vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi, että vakuutettu ei ole korvausvastuussa vahingosta, minkä vuoksi se ei aluksi korvannut vahinkoa vastuuvakuutuksesta. Vakuutetun vastapuoli nosti kuitenkin kanteen vakuutettua vastaan, minkä johdosta vakuutettu teki oikeusturvailmoituksen vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä olevaan vahinkoon liittyvät oikeudenkäyntikulut tulivat korvattaviksi oikeusturvavakuutuksen sijaan vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö antoi vakuutetun asiamiehelle luvan hoitaa asiaa ja korvasi vastuuvakuutuksesta vakuutetun oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeus velvoitti vakuutetun korvaamaan osan aiheutuneesta vahingosta sekä osan vastapuolen oikeudenkäyntikuluista. Vakuutettu valitti asiassa hovioikeuteen, joka myönsi jatkokäsittelyluvan. Vakuutusyhtiö ilmoitti vakuutetulle, ettei oikeudenkäyntikuluja hovioikeudessa korvata kummastakaan vakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutusehtojen mukaan oikeusturvavakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, josta vakuutetulle aiheutuvat kustannukset korvataan vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, ettei oikeudenkäyntikuluja korvata asiassa, joka "kuuluu vastuuvakuutuksen piiriin". Vakuutusehdoissa kuitenkin todetaan nimenomaisesti, ettei oikeusturvavakuutusta sovelleta asiassa, jossa vahinko ”korvataan vastuuvakuutuksesta”. Rajoitusehtoa ei voida tulkita laajentavasti vakuutetun vahingoksi. Hovioikeusvaiheen kulut tulee korvata oikeusturvavakuutuksen perusteella.

Vakuutusyhtiön vastine

Oikeusturvavakuutus olisi vakuutuksenottajan käytössä esimerkiksi silloin, jos vahinko olisi suljettu pois vastuuvakuutuksen korvauspiiristä esimerkiksi rajoitusehdon vuoksi. Oikeusturvavakuutus olisi sellaisessa tapauksessa käytettävissä, koska vahinko ei ole korvattava vastuuvakuutuksen perusteella. Se, että vakuutusyhtiö arvioi, että vakuutuksenottajalla ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta, ei siirrä asiaa oikeusturvan puolelle, vaan vahingon selvittely oikeudenkäynteineen jää vastuuvakuutuksen piiriin. Näin ollen oikeusturvavakuutus ei ole vakuutusehtojen mukaan vakuutuksenottajan käytettävissä asiassa, joka kuuluu vastuuvakuutuksen piiriin riippumatta siitä, tuomitaanko vakuutuksenottaja lopulta korvausvastuuseen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tulevatko vastuuvahingon korvausvelvollisuutta koskevan oikeudenkäynnin kulut korvattaviksi oikeusturvavakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa josta vakuutetulle aiheutuvat kustannukset korvataan vastuuvakuutuksesta tai ajoneuvovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vakuutetulle hovioikeudessa aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja vastuuvakuutuksesta. Vakuutussopimuksen rajoitusehdossa korvauksen ulkopuolelle rajataan asiat, ”josta vakuutetulle aiheutuneet kustannukset korvataan vastuuvakuutuksesta”.

Vakuutusehdoissa ei määritellä sitä, mitä ”asialla” tarkoitetaan. Kysymyksessä on vakuutuksen rajoitusehto, jota on vakiintuneen käytännön mukaan tulkittava suppeasti. Rajoitusehdon suppean tulkinnan mukaan ”asialla” tarkoitetaan riidan käsittelyä hovioikeudessa, jolloin rajoitusehto ei tule sovellettavaksi. Koska tässä asiassa vakuutetulle aiheutuneita kustannuksia ei korvata vastuuvakuutuksesta, ei vakuutusyhtiön viittaama rajoitusehto sovellu tapaukseen.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vakuutetulle hovioikeuskäsittelyssä syntyvät oikeudenkäyntikulut oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia