Haku

VKL 125/13

Tulosta

Asianumero: VKL 125/13 (2014)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.01.2014

Oliko kyseessä äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta vai kulumisesta aiheutunut vahinko?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli joutunut tekemään lietevaunua vetävällä traktorilla äkkijarrutuksen, joka kesti yhtäjaksoisesti noin 5-10 sekuntia. Tämän jarrutuksen seurauksena traktorin jarrut rikkoutuivat. Korvausta korjauskustannuksista on haettu laajasta maataloustraktorivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on kertonut 26.9.2012 ja 25.1.2013 päivätyissä päätöksissään, että suoritetuissa tarkastuksissa oli havaittu, että vasemman puolen jarrulevystä oli kadonnut toisen puolen kitkapinta kokonaan. Jarrulevyn pelkkä metallipinta oli kuluttanut vastinlevyn pinnan voimakkaasti urille. Jarrulevyn toisella puolella kitkapintaa oli vielä jäljellä, mutta vastaavassa männän vastinpinnassa oli lämpöhalkeamia. Oikean puolen jarruissa oli jarrulevyssä kummallakin puolella kitkapintaa, mutta niissäkin kitkapinta oli kulunut laikuittain osin pois. Lisäksi vastinlevyn ja männän vastinpinnassa oli lämpöhalkeamia.

Jarrulevyssä oli kulutuspintaa jäljellä 0,5 millimetriä, kun uusissa, käyttämättömissä levyissä kulutuspintaa oli 2,4 millimetriä. Vakuutusyhtiön mukaan kitkapinta oli lukkojarrutuksessa äkisti irronnut vasemman jarrun jarrulevystä. Tämä vaurio oli aiheutunut yksinomaan kitkapintojen kuluneisuudesta. Sama tilanne olisi ollut edessä myös toisella puolella, ottaen huomioon, että jarrulevyn toisestakin kitkapinnasta oli pinta kulunut osittain pois. Traktorin jarrut oli suunniteltu kestämään äkki- ja lukkojarrutukset.

Laajasta maataloustraktorivakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutetulle traktorille äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta. Jarrulevyt kuluvat vähitellen ja niiden toimimattomuus jarrutustilanteessa voi olla äkillistä ja ennalta arvaamatonta. Tässä tapauksessa traktorin vahinkotapahtuma oli kuitenkin aiheutunut jarrulevyn kulumisesta, ja tästä syystä kyseessä ei ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma. Näin ollen korvausta ei voitu suorittaa myöskään hydrauliikkajärjestelmälle aiheutuneesta vahingosta.

Valitus

Vakuutuksenottajan mukaan traktorissa oli vahinkohetkellä ajotunteja noin 2 200. Kyseessä oli siis uudehko traktori. Traktorin jarrujen rikkoutuminen olisi ollut täysin mahdollista myös silloin, jos kyseessä olisi ollut täysin uusi traktori. Kukaan ei tiedä kuinka paljon kulutuspintaa oli jäljellä ennen äkkijarrutusta. Tarkastuskertomuksessa oli mitattu vain jarrutuksen jälkeen jäljellä ollut pinta, eikä tällä tiedolla voitu perustella väitettä, että vahinko johtuu kulumisesta.

Jos oletetaan, että nykyiset jarrut kestäisivät normaalikäytössä 10 vuotta, vuotuiseksi kulumiseksi saadaan 0,24 millimetriä, kun uuden jarrulevyn kulutuspinta on 2,4 millimetrin paksuinen. Traktorissa oli voimansiirron ja vaihteiston öljynvaihtoväli 600 tuntia tai yksi vuosi. Tässä samassa tilassa sijaitsivat myös takajarrut. Tämä vuotuinen 0,24 millimetrin jarrujen kuluminen ei aiheuttanut öljyyn liuotessaan mitään ongelmia eikä värimuutoksia. Lisäksi öljyjenvaihto oli suoritettu vuosittain ohjeen mukaan. Vakuutuksenottajan käyttämissä peräkärryissä oli kaikissa toimivat jarrut. Vakuutuksenottajan viljelemät pellot olivat tasaisia, jolloin jarruja ei tarvittu normaalia enempää. Traktorin jarrujen käyttö oli ollut kohtuulista, ja tämän vuoksi niiden olisi pitänyt kestää lasketut 10 vuotta.

15.8.201 tapahtuneessa rikkoutumisessa jarrutuksen kesto oli 5-10 sekuntia ja jarrutuksen lopussa kuului jo metallinen ääni, kun metallit hankasivat vastakkain. Värimuutos oli havaittavissa öljyssä jo seuraavana päivänä. Öljy oli mustaa, eli kulutuspintaa oli sulanut siihen suuria määriä. Traktorin hydrauliikka lakkasi toimimasta, koska se käyttää samaa öljyä. Jarruissa oli siis vielä ennen jarrutusta runsaasti kulutuspintaa, koska muutenhan öljy ei olisi muuttunut mustaksi. Kyseessä oli äkillinen rikkoutuminen, eikä jarrujen kuluneisuudesta johtuva vika.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut sovellettaviin vakuutusehtoihin ja katsonut, ettei kysymys ole niiden mukaan korvattavasta vahingosta.

Selvitykset

Vahinkotarkastuslausunnon mukaan kitkapinnat olivat kuluneet loppuun, vaikka valmistaja ei ollutkaan antanut kulumisrajoja. Jos vasemman jarrun jarrulevyn toinen kitkapinta oli irronnut äkisti lukkojarrutuksessa, se oli aiheutunut kitkapintojen kuluneisuudesta. Sama tilanne olisi ollut edessä myös oikean puolen osalta, koska sieltäkin jarrulevyn toisesta kitkapinnasta oli pinta kulunut osittain pois. Vahinkotarkastajan mukaan jarrujen kuluminen oli paljolti riippuvainen siitä, missä käytössä ja olosuhteissa traktoria käytettiin, ja niiden tulisi kestää äkki- ja lukkojarrutukset.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

4.1.1 Laaja turvataso

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutetulle traktorille äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta.

4.2 Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset (koskevat kaikkia turvatasoja)

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut traktorin osalle tai laitteelle itselleen sen kulumisesta, syöpymisestä, ruostumisesta, pakkasesta tai sateesta.

Vakuutuksesta ei korvata huoltokustannuksia.

Ratkaisu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko kyseessä vakuutusehtojen mukainen äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen vai kulumisen aiheuttama vahinko. Laajan turvatason vakuutuksesta korvataan ulkoisen tekijän aiheuttaman rikkoutumisen lisäksi sisäiset tai selvittämättömästä syystä aiheutuneet äkilliset ja ennalta arvaamattomat rikkoutumiset. Korjauskulut koostuvat jarrulevyjen, vastinpintojen, mäntien, tiivisteiden, öljyn ja öljynsuodattimien vaihtamisesta.

Korvauksenhakijan tulee näyttää, että kyseessä on vakuutusehtojen mukainen korvattava vahinko. Jos korvauksenhakija on näyttänyt, että kyse on sinänsä korvattavasta vakuutustapahtumasta, on vakuutusyhtiön asiana näyttää, että kyse on rajoitusehdon mukaisesta tilanteesta.

Asiassa suoritetun teknisen selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta on päätynyt siihen, ett rikkoutumisen perussyynä ovat olleet loppuun kuluneet jarrut. Vaikka lopullisen rikkoutumisen voidaan katsoa olleen äkillisen, se ei ole kuitenkaan ollut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla ennalta arvaamaton. Kysymys on vakuutuksen rajoitusehdon 4.2 mukaisesta tilanteesta. Sanotun ehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut traktorin osalle tai laitteelle itselleen kulumisesta. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Nyyssölä, Makkula, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia