Haku

VKL 125/11

Tulosta

Asianumero: VKL 125/11 (2011)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 12.12.2011

Rajoitusehdon tulkinta Ulosottovalitus Täytäntöönpanoriita

Ulosottovirasto takavarikoi ja ulosmittasi S.M:n veloista lausunnonpyytäjän osamaksusopimuksella ostaman auton. Lausunnonpyytäjä teki asiasta ulosottovalituksen ja käräjäoikeus osoitti lausunnonpyytäjän nostamaan täytäntöönpanoriidan.

Täytäntöönpanoriitaoikeudenkäynnissä vastaajat eivät kiistäneet lausunnonpyytäjän vaatimuksia ja asiassa prosessattiin lähinnä oikeudenkäyntikuluista. Käräjäoikeus velvoitti valtion korvaamaan lausunnonpyytäjän oikeudenkäyntikulut täytäntöönpanoriidan osalta, mutta ulosottovalitusmenettelyn osalta kulut jäivät lausunnonpyytäjän itsensä maksettaviksi. Lausunnonpyytäjä valitti asiasta hovioikeuteen.

Lausunnonpyytäjä haki asiaan oikeusturvaetua autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

 

Vakuutusyhdistyksen päätös

Vakuutusyhdistys viittasi vakuutusehtoihin ja totesi, että kyseessä on asia, joka koskee ulosottovalitusta ja täytäntöönpanoriitaa. Oikeusturvavakuutus ei koske riitoja, jotka koskevat ulosottoa, ulosottolaissa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoriitaa. Näin ollen kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma.

 

Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa.

Lausunnonpyytäjä toteaa, että hänen autonsa yritettiin ulosmitata toisen henkilön veloista. Tästä syntyi riita-asia ulosottoviranomaisten kanssa auton omistussuhteista ja lausunnonpyytäjä joutui turvautumaan lakimiehen apuun, ettei menettäisi autoa. Asianajaja teki vastineen käräjäoikeuteen, jonka seurauksena tulli perui haasteen pois todeten, ettei ole mitään perusteita mennä oikeuteen.

Kyseessä on selvästi riita-asia, ei lausunnonpyytäjään kohdistunut ulosotto. Lausunnonpyytäjä katsoo, että oikeusturvavakuutuksesta täytyy korvata lakimiehestä aiheutuneet kulut korkoineen jäljelle jääneen summan osalta. Kokonaissumma on 3.843 euroa, josta valtio on maksanut 2.348,50 euroa. Jäljelle jää lausunnonpyytäjän maksettavaksi 1.494,50 euroa, jonka hän katsoo kuuluvan vakuutuksesta korvattavaksi.

 

Vakuutusyhdistyksen vastine

Vakuutusyhdistys toteaa, että asiakirjoista ja lausunnonpyytäjän asiamiehen kanssa käydystä puhelinkeskustelusta käy selväksi, että kyseessä on ollut ulosottovalitusta ja täytäntöönpanoriitaa koskeva asia.

Asiassa saamansa selvityksen perusteella vakuutusyhdistys katsoo edelleen, että kyseessä ei ole oikeusturvavakuutuksesta korvattava vahinko. Käräjäoikeuden mukaan kyseessä on ollut riitainen ulosottovalitusasia ja täytäntöönpanoriita. Myös asiamiehen laskuista ilmenee, että riita on koskenut nimenomaan ulosottovalitusta ja täytäntöönpanoriitaa. Näin ollen asiaan ei voida myöntää oikeusturvaetua.

 

Vakuutuslautakunnan lausunto

Autovakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 7.3.5 o‑kohdan mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy ulosottoon, ulosottolaissa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan tai ulosottoon liittyvään täytäntöönpanoon.

Lautakunnan käytettävissä olevista asiakirjoista ilmenee, että ulosottoviranomainen ulosmittasi lausunnonpyytäjän osamaksulla hankkiman auton toisen henkilön veloista. Lausunnonpyytäjän asiamies teki asiassa ulosottovalituksen ja nosti sittemmin täytäntöönpanokanteen käräjäoikeudessa.

Oikeusturvavakuutuksen rajoitusehdoissa on vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajattu kaikki ulosottoon ja ulosottolaissa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan liittyvät asiat siitä riippumatta, onko ulosotto kohdistunut vakuutettuun tai johonkin täysin ulkopuoliseen henkilöön.

Tässä tapauksessa kyse on ollut ulosottoon ja ulosottolaissa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan liittyvistä asioista, jotka vakuutusehdoissa on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle.

Edellä olevan perusteella lautakunta pitää vakuutusyhdistyksen hylkäävää päätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita korvauksen maksamista.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Haapasaari.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta